DETTA ÄR AFA

AFA är en frihetlig socialistisk grupp som med utomparlamentariska metoder som demonstrationer, föredrag, affischer, teater och direkta aktioner aktivt arbetar mot fascismen i alla dess former.

AFA:s grundtankar!

AFA arbetar för ett socialistiskt samhälle utan förtryck. Därför är vi emot dagens klassamhälle som är uppbyggt av sexism, homofobi, rasism, kapitalism och fascism.

Sexism

I Sverige och över hela världen diskriminerar, misshandlar och dödar män kvinnor för att hålla dom tysta och kuvade. Detta system kallas för sexism. Det syns också på andra sätt. Män och kvinnor fostras till olika roller där kvinnor ska vara tysta och passiva och män starka och aktiva.
Porren och porrindustrin utgör ett av de allra tydligaste uttrycken för mäns våld mot kvinnor. AFA ser sexismen som ett av de stora problemen i vårt samhälle och arbetar därför aktivt emot den genom direkta aktioner mot t. ex mot återförsäljare av porr.

Homofobi

Homosexuella har alltid varit måltavlor för fascistiskt våld. Under de senaste åren har flera homosexuella mördats av fascister i Sverige. AFA kämpar för allas rätt till sin egen sexualitet.

Rasism

Rasismen är ett verktyg för makthavarna att splittra människor och på så sätt förhindra dom från att själva ta makten. Tydligaste uttrycket tar sig rasismen när fascistiska organisationer marscherar på gator och torg. Men det finns även en statlig rasism, där man med stöd av lagen fängslar flyktingbarn och misshandlar och förnedrar asylsökande. Genom t. ex fysiska konfrontationer, direkta aktioner och demonstrationer för AFA en aktiv kamp mot rasismen.

Kapitalism

Kapitalisterna styr världen. Genom banker och multinationella företag bedriver dom en ekonomisk krigsföring mot majoriteten av världens befolkning. Många människors kamp för självbestämmande slås också ner med polis och militär. I Sverige är det, som på andra håll, bara de som äger bankerna och storföretagen som har makten. Vanliga människor får nöja sig med att lägga en röst på en maktlös riksdag. Detta är något som AFA inte accepterar. Genom direkt aktion bekämpar vi kapitalismen.

Fascism

Sexism, rasism, homofobi och kapitalism är fascismens grundläggande beståndsdelar. Fasismen fungerar som kapitalets förlängda högerarm när det gäller att slå ner på de krafter som hotar de styrandes position. Under senare tid har fascismen getts utrymme att växa. Man organiserar sig i partier, nätverk och företag. Staten och kapitalägarna gör inget för att hindra denna utveckling eftersom den sammanfaller med deras intresse, dvs att härska genom att söndra.

Vill du krossa fascismen?

Under de senaste åren har en kraftig högervridning skett i Sverige. Genom sina egna tidningar, TV-kanaler och andra media har överklassen pumpat ut sitt budskap för att säkerställa sina egna intressen. Resultatet ser vi idag med ökad arbetslöshet, större klyftor mellan fattiga och rika och nedmonterad offentlig sektor. I högervridningens kölvatten växer sig kristna abortmotståndare och andra högerextrema grupper allt starkare.
För att motarbeta denna utveckling behöver vi bli flera.
Om du är intresserad av aatt gå med i det antifascistiska motståndet, eller om du vill bilda en egen grupp kan du få kontakt med oss genom att skriva till AntiFascistisk Aktion, Box 381 96, 100 64 Stockholm.

INGA FASCISTER PÅ VÅRA GATOR!