Elgå Bryggeloft og Femund Fiskerlag A/S

Elgå. Den naturlige innfallsporten til Femundsmarka fra sør.
På Bryggeloftet som sees i bakgrunnen, spiser man godt, samtidig som man kan se rundt seg på allehanda kunstnerligt og fint utført håntverk.
I Femund Fiskerlags butikk kjøper du Norges mest velsmakende røkte sik, både med og uten pepper.