Městská knihovna Nymburk
Palackého 1749, 288 00 Nymburk
tel./fax +42 0325 512723, +42 0325 515264
e-mail: knihovna@nymburk.cz


Oddělení knihovny   Ceník   Výpůjční řád





Výpůjční doba

      Pondělí  : 9 - 17
      Úterý     : 9 - 17
      Středa    : 9 - 11
      Čtrvrtek : 9 - 17
      Pátek     : 9 - 17
 
 
 
 
 
 


Oddělení pro dospělé
    beletrie, naučná literatura, čítárna
Dětské oddělení
    beletrie a naučná literatura
    hry - šachy, scrabble, .....
Studovna
  naučná literatura, encyklopedie
Internetové posezení
    3 počítače s připojením na Internet (max 128kb/s)
        cena 30,-Kč / 30 min, nebo email 5,-Kč / 5 min
    barevná tiskárna (až 1440dpi)
Informační středisko
    Poskytuje rozsáhlé služby v oblasti kultury, právních předpisů, turistiky,
    školství, dopravy a ubytování. K dispozici je přehled podnikatelů
    v Nymburce, plány města Nymburka, Poděbrad a Lysé nad Labem.
    V informačním středisku je internet a prodávají se zde pohlednice,
    mapy a další propagační materiály.

    Vzdělávání     - informace o studiu na školách všech typů v Praze i v ČR,
                           studijní pobyty v zahraničí, au-pair
    Kultura           - výstavy, koncerty, divadla, kina, kluby, muzea a galerie
                           na okrese i v republice
    Cestování      - informace o Nymbursku, ubytování, jízdní řády, mapy,
                           pohlednice a další propagační materiály, informace i o některých
                           dalších okresech
    Osobnosti      - regionální, z historie i součastnosti
    Další služby   - internet - 3 počítače s připojením na Internet (max 128kb/s)
                           práce s multimediálními cd-romy, právní předpisy
                           (Poradce podnikatele, Sbírky zákonů),
                           přehled podnikatelů na okrese
    Studijní         - encyklopedie z různých vědních oborů, slovníky - například
    materiály         Ottův slovník naučný, Encyklopedie Diderot,
                           obrázkové publikace a další
 

Půjčovna CD
    audio CD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ceník
    Jednorázová návštěva knihovny bez průkazky.......10,- Kč

   Registrační poplatek se platí:
      50,- Kč na kalendářní rok děti do 15ti let důchodci a studenti z Nymburka
      70,- Kč na kalendářní rok děti do 15ti let důchodci a studenti mimo Nymburk
      100,- Kč na kalendářní rok dospělí z Nymburka
      140,- Kč na kalendářní rok dospělí mimo Nymburk

   Půjčovna CD:
        po-út    20,-
        út-čt     30,-
        čt-pá    20,-
        pá-po   30,-

   Poplatky INTERNET :
      Připojení každých započatých 30 minut    30,- Kč
      E-mail přijem, odeslání /do 5min/               5,- Kč

   TISK :
      Černobílý - text+malý obrázek na stránku       3,- Kč
                        celoplošný obrázek na stránku    10,- Kč
      Barevný    - text+ malý obrázek na stránku    10,- Kč
                        celoplošný obrázek na stránku    30,- Kč

      disketa          12,- Kč

   Ceník informačních služeb
      podání inzerátu
         na 14 dní 20,-Kč
         na měsíc 30,-Kč
         za poskytnutí adresy 5,- Kč
         reklama na 1 měsíc
         A4 - 100,-Kč
         A5 - 50,-Kč

   Ceník dalších služeb
     meziknihovní výpůjční služba 30,-Kč / titul
     mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 100,-Kč / titul
        (k úhradě poštovních a telefonních poplatků)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Výpůjční řád Městské knihovny v Nymburce

1. Čtenář
    Čtenářem knihovny se může stát každý občan, který má bydliště v Nymburce
    a okrese Nymburk, předloží občanský průkaz a zaplatí registrační poplatek.
    U dětí do 15 let se vyžaduje souhlas zákonného zástupce.

    Výpůjční řád je závazný pro všechny uživatele služeb knihovny.
    Při jeho porušení může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven tohoto práva.
    Po zaplacení registračního poplatku obdrží čtenář čtenářský průkaz,
    který je nepřenosný. Jeho ztrátu je čtenář povinen neprodleně knihovně ohlásit,
    rovněž tak všechny změny údajů uvedené při registraci.

    Registrační poplatek se platí:
      50,- Kč na rok děti do 15ti let důchodci a studenti z Nymburka
      70,- Kč na rok děti do 15ti let důchodci a studenti mimo Nymburk
      100,- Kč na rok dospělí z Nymburka
      140,- Kč na rok dospělí mimo Nymburk

    Při návštěvě knihovny je čtenář povinen se prokázat čtenářským průkazem.
    Bez platného čtenářského průkazu je vstup do provozních prostor povolen
    pouze se souhlasem obsluhy.
 

2. Výpůjční proces

    Knihy a periodika se na stanovenou výpůjční lhůtu 1 měsíc půjčují zdarma
    s výjimkou titulů, jejichž pořizovací cena je vyšší než 300,- Kč (včetně),
    kde se požaduje smluvní cena ve výši 10,- Kč za svazek. Za vybrané druhy
    časopisů 5,- Kč za 1 titul.

    Není-li dílo dočasně k dispozici, má každý čtenář možnost požadovat rezervaci
    příslušného díla. Za rezervaci uhradí čtenář poštovné.

    Fyzická nebo právnická osoba, která se nechce stát trvale čtenářem knihovny
    a má zájem o jednorázovou výpůjčku, si může vypůjčit požadované dokumenty
    za zálohu stanovenou pracovníkem knihovny a jednorázový poplatek 10,- Kč.
 

Půjčování knih ze studovny

    Termín : úterý - čtvrtek
                  pátek - pondělí

    Za zálohu 100% knihy + 10,-Kč za titul a den. Jednorázová návštěva studovny
    a čítárny je 10,- Kč.
 

3. Výpůjční lhůta

    Knihy se půjčují na dobu 30 dní. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů
    stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky. Výpůjční lhůtu lze
    prodloužit o dalších 30 dnů zdarma. Výpůjční lhůtu lze za smluvní cenu 10,- Kč
    za svazek prodloužit o dalších 30 dní, nežádá-li o něj další čtenář.
 

4. Překročení výpůjční lhůty

    Jestliže dílo půjčené mimo knihovnu nevrátí čtenář ve stanovené lhůtě, účtuje
    knihovna čtenáři pokutu za nedodržení výpůjční lhůty. Výše pokuty je stanovena
    smluvně za každou jednotlivou knihu a časopis.

Dospělí

   1.upomínka 5,- Kč za titul + poštovné
   2.upomínka 10,- Kč za titul + poštovné
   3.upomínka 15,- Kč za titul + poštovné

Děti

   1.upomínka 2,- Kč za titul + poštovné
   2.upomínka 5,- Kč za titul + poštovné
   3.upomínka 10,- Kč za titul + poštovné
 

Po bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.
 

5. Ztráty a poškození (škody)

   Čtenář je povinen:

    chránit půjčená díla před poškozením a ztrátou
    před půjčením si dílo prohlédnout a zjištěné poškození hlásit předem
    bez zbytečného odkladu hlásit knihovně ztrátu nebo poškození díla
 

    O způsobu náhrady rozhoduje knihovna a podle Občanského zákoníku
    § 420-422 může požadovat:
         -nepoškozený výtisk téhož díla, téhož vydání a manipulační poplatek 50,-Kč
         -finanční náhradu, která se skládá z ceny, která je stanovena pracovníkem
         -knihovny a manipulačního poplatku 50,- Kč
         -vázanou kopii téhož vydání

    při částečném poškození se účtuje vzniklá škoda až do plné výše ceny díla
    v době poškození a dále platí ustanovení jako při ztrátě

    při ztrátě periodika uhradí čtenář cenu periodika, nebo nové číslo + 10,-Kč
    manipulační poplatek

    při poškození čárového kódu uhradí čtenář 10,-Kč

    při ztrátě čtenářského průkazu uhradí čtenář manipulační poplatek 15,-Kč
 
 

6. Ceník informačních služeb

  podání inzerátu

     na 14 dní 20,-Kč
     na měsíc 30,-Kč
     za poskytnutí adresy 5,- Kč
     reklama na 1 měsíc
     A4 - 100,-Kč
     A5 - 50,-Kč
 

7. Ceník dalších služeb

     meziknihovní výpůjční služba 30,-Kč / titul
     mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 100,-Kč / titul (k úhradě poštovních
    a telefonních poplatků)

8. Výjimky z výpůjčního řádu a všechny jeho změny a doplňky povoluje ředitel.

Tento výpůjční řád vstupuje v platnost 1. ledna 1998
V Nymburce 5. prosince 1997
 

                        Milada Hakenová                 ředitelka MěK. Nymburk