Bojkotta Coca Cola!

Coca-cola i tredje världen

Coca-Cola är starkt kritiserat för sina sviniga kampanjer i tredje världen. Coca-Cola har där satt sina priser precis inom räckhåll för de fattigaste i dessa länder och deras produkter representerar, genom de väl tilltagna reklamkampanjerna, symboler för en västerländsk livsstil. Cary Fowler, ekonom vid FN-kommissionen för undersökningar av transnationella företag, har sagt : "Fattigt folk i tredje världen ser i företagets reklam hur Coca-Cola och Fanta likställs med lyckliga, välnärda ofta vita medelklass familjer. De fattiga som vill sina barns bästa köper alltså Coca-Cola eller Fanta åt sina barn, eller ännu värre, de börjar köpa det åt sina spädbarn. Istället för modersmjölk får barnen Coca-Cola!" På ett sjukhus i Zambia hade hälften av de intagna på barnkliniken diagnosen "Fanta-baby" i sjukjournalen. Sjukdomen orsakas av undernäring på grund av att barnen fötts upp på Fanta. Till följd av detta så förbjöd Zambias regering Coca-Cola att fortsätta sina reklamkampanjer eftersom de hade en dålig inverkan på folket. Ett annat exempel på undernäring pga Coca-Colas påkostade reklamkampanjer visas i en undersökning som Livsmedelsverket i Rio de Janeiro genomförde 1991 då man kom fram till att det konsumerades mycket stora mängder Coca-Cola av barn i åldern 6-14 år. Dessa barnen visade alla tecken på undernäring i form av vitaminbrist och barnen ifrån de fattigaste familjerna led även av proteinbrist. En Mexikansk präst skrev 1974, att Mexikanska bybor var övertygade om att man skulle dricka kolsyrade drycker minst en gång per dag, detta ledde till att byborna konsumerade mindre mängder frukt och grönsaker och drack mer kolsyrade läskedrycker. Vissa familjer sålde t o m sina skördar för att få råd att köpa Coca-Colas produkter.

Hälsovådlig dryck

Cola-dryckerna är direkt skadliga för din hälsa. En Coca-Cola burk innehåller upp till 10% socker dvs knappt 13 sockerbitar, denna sockermängd är ungefär densamma i alla Coca-Colas läskedrycker förutom "diet" dryckerna förstås. Eftersom diet dryckernas socker ersätts av sackarin så måste de i USA bära på en hälso varning eftersom sackarin kan orsaka cancer i urinblåsan. I en undersökning av kolsyrade drycker 1991 så upptäckte man dock att många av dryckerna som inte klassas som dietprodukter innehåller både sackarin och vanligt socker.

Multinationella Coca-cola

Spridningen av Coca-Cola är verkligen global. Coca-Colas produkter säljs i över 155 länder. I Brasilien t ex så kontrollerar Coca-Cola hela 55% av läskedrycks marknaden. Mindre företag kan inte konkurrera med företag i Coca-Colas storlek eftersom de inte har en chans att föra samma reklamkampanjer och nå ut till konsumenterna. Företag som Coca-Cola har således på många ställen i världen skaffat sig totalt monopol på marknaden och kan således sätta sina priser precis hur de vill. Dessutom så reduceras valmöjligheten för oss konsumenter.

Arbetar förtryck

Coca-Cola har gjort sig kända för att brutalt och aktivt motarbeta fackföreningsaktiviteter på sina fabriker och i länderna som de är etablerade i. I Guatemala samarbetade företagsledningen och dödsskvadronerna i landet (kan läsas i amerikanska LO-tidningen 1980). Hela fackets klubbstyrelse på fabriken var uppsatt på dödslistan och 1980 mördades två, vilket ledde till en världsomfattande bojkott mot Coca-Cola.

Bojkotta Coca-Cola!


Tillbaka