Shells dolda verksamhet!

Det stora multinationella bensinbolaget Shell har en lång historia av hänsynslös exploatering bakom sig, en historia som bolagets ledning med alla medel försöker förneka och dölja.

Ett känt exempel är Nigeria där Shell sedan 1950talet utvunnit olja. Nigerdeltat (där den mesta oljan utvinns) har under denna tid förhärjats svårt. Medellivslängden i detta område är 36 år vilket även med afrikanska mått mätt är mycket lågt. Shell har vägrat att rensa upp sina utsläpp eller hindra den cancerframkallande gasbränningen. Istället har Shell beskyllt befolkningen för att medvetet ha orsakat utsläppen och förstört sina åkrar för att få kompensation! Nigeria styrs sedan flera år av en brutal militärdiktatur hänsynslöst slagit ner fredliga protester från folkrörelser , t.ex. MOSOP (rörelsen för Ogonifolkets överlevnad). Officiellt har Shell tagit avstånd från förtrycket, det rimmar dock illa med att bolaget bevisligen importerat vapen till polisen och kallat in polisens specialstyrkor mot obeväpnade demonstranter hellre än att förhandla om skälig ersättning för förstörda jordar. Många människor har avrättats eller fängslats för att de har protesterat mot Shell och militärregimens blodiga allians, bland dem den världsberömda författaren Ken Saro-Wiwa som avrättades den tionde november 1995.

Det är inte bara Nigerias folk som drabbats av miljöförstöringen som följer i Shells spår, i Kurdistan har Shell dumpat radioaktiva ämnen och giftiga kemikalier i närheten av miljonstaden Diyarbakir och i både Papua Nya Guinea och Ecuador skövlar Shell regnskog för att exploatera oljefyndigheter. Inte heller Shells samarbete med den nigerianska militärregimen är något unikt; redan på 30talet samarbetade Shell med Nazityskland och hjälpte nazisterna att bygga upp en oljeindustri. Shell var även ett av de företag som struntade i bojkotten mot Sydafrika under apartheidtiden.

Som synes är Shell ett företag med mycket på sitt samvete. Inte heller det är något unikt, de flesta bolag struntar glatt i sin påstådda hänsyn för människor och natur när de kommer till de ekonomiskt svagare delarna av världen. Det som skiljer Shell från andra bolag är omfattningen av skövlingarna, något som kan förklaras med bolagets storlek, Shell kan helt enkelt betala höga böter och bekosta reklamkampanjer. Shells verksamhet är ett symptom på Nigerias problem snarare än dess orsak.

Att krossa Shell genom t. ex. bojkotter är ett riktigt drag men på sikt är verklig rättvisa endast möjlig om kapitalismen och med den de stora företagen utplånas. Först då kan människor som bor i fattiga men resursrika områden själva styra sitt öde.

/ SUF-SYD


tetris

Tillbaka