Фашизмът в своята епоха

Изваден от контекста на времето си , фашизмът, както впрочем и комунизмът, се превръща в кух символи, лишен от съдържание

Тодор НИКОЛОВ

В огромният масив от изследвания, посветени на фашисткия феномен, който, наред с болшевизма, дава основание на мнозина на определят ХХ-ти век като “кърваво столетие на радикален тоталитаризъм”, книгите на Пол Гишоне “Мусолини и фашизмът” и “Хитлер и националсоциализмът” на…., появили се наскоро на книжния пазар благодарение на издателство “Кама”, привличат вниманието преди всичко със стремежа на авторите им (професори в Женевския и…. университети) да представят обективно живота и идеите на две от най-одиозните фигури в най-новата история на човечеството. Усилията им следват традицията, чието начало поставят през 60-те хора като Ернст Нолте или Йоахим Фест, и в която доминира тезата за кризата на европейската либерална система като основна предпоставка за

Генезиса на фашизма

Тъкмо кризата на либерализма провокира невиждания подем на радикализма на Стария континент непосредствено след края на Голямата война. Началото му, разбира се, поставя победата на болшевистката революция в Русия. Впрочем, самата идея за революцията, като средство за решаване на назрелите обществени проблеми, е иманентно присъща на либерализма и в този смисъл революционните идеи на болшевизма (както и тези на фашизма и нацизма) генетично произлизат от либералните. Така или иначе, агресивният комунизъм, настъпващ от Изток, допълнително задълбочава кризата в либералните европейски общества, където отчаяно се търси адекватно средство за преодоляване на разложението и революционните настроения, обхванали значителна част от масите. В този смисъл типичните за Европа между двете световни войни авторитарни режими като тези на Пилсудски, Манерхайм, Хорти, Долфус, Салазар или Франко, са реакция срещу опитите за насилственото налагане на революционната комунистическа утопия и разрушаване на традиционните обществени устои. След Първата световна война континентална Европа (с малки изключения) е изправена пред почти неразрешимата дилема: “разрушителна революция, последвана от тоталитарна диктатура или съхраняването на икономическите, политически и нравствени устои на буржоазното общество, макар и с очевидно недемократични средства”.

В този контекст, изключително важен е въпросът, защо в Испания, Португалия, Полша, Унгария или Финландия авторитарните режими така и не излизат извън рамките на традиционния тип военна или полувоенна диктатура (което пък по-късно позволява успешната модернизация на испанската и финландската икономики например, а също безпроблемният преход към парламентарна демокрация)? И, защо онова, което се случва в Италия и, особено, в Германия, носи съвършено различен характер? Едно от възможните обяснения е свързано с това, че следвоенните геополитически промени императивно налагат на тези две държави (а също и на Русия) необходимостта от възприемане модела на “догонващото развитие” за да постигнат онова, което са проиграли във войната. А нито “свръхдемократичната” Ваймарска република, нито либералният режим, установен в Русия през февруари 1917, се оказват способни да отговорят на тази необходимост, което предопределя и техния крах. Победата на руския болшевизъм (станала възможна благодарение съчетанието на цяла поредица обективни и случайни фактори), на свой ред максимално наелектризира обстановката в Германия, която се разглежда и от Ленин, и от Троцки (а по-късно и от Сталин) като “най-голямата потенциална база на надигащата се световна революция”. И тъкмо

Мащабите на опасността

предопределят фаталната грешка, допусната от консервативните кръгове в Германия, потърсили съюза с революционния националсоциализъм, за да предотвратят комунистическата диктатура. Така, докато Франко или Манерхайм успешно парират претенциите на местните “протофашисти”, немската консервативна десница бива пометена от националсоциалистическата “расова” революция, в резултат от което дванайсет години по-късно Германия се оказва на дъното на пропастта. В Италия пък дълго време съществува неустойчиво равновесие между стария консервативен и новия фашистки елит, докато самият Мусолини се колебае между ролята на Цезар и тази на тоталитарния диктатор. В крайна сметка обаче, победата на германския националсоциализъм окончателно предопределя и пътя, по който тръгва италианския фашизъм.

Всъщност, независимо от опитите си да я квалифицират като “национална” или “социална”, и Хитлер, и Мусолини, оглавяват една “нихилистична революция”, която по думите на немския историк Тео Шидер “съдейства единствено за разрушаването на моралната и политическа субстанция на националната буржоазия, а оттам и на нацията като цяло”. И никак не са случайни и откритото възхищение на Хитлер от “фанатизма на съветските комунисти, толкова различни от страхливата и слаба буржоазия”, и фактът, че Мусолини стартира като политик на крайната "протокомунистическа” левица, за да се върне отново към нейните ценности в драматичните последни месеци на “социалната република Сало”. Както не е случайно, че и фашистко-нацисткият, и комунистическият модели на “догонващо развитие” в крайна сметка приключват с пълен провал.

[НОВИЯТ БРОЙ] [БР.2/2001 - СЪДЪРЖАНИЕ]