Nguyễn Phước Tộc


Lời gíới thiệu của HĐ NPT
Lời Nói Đầu
Phả Kư
Phàm Lệ

Intro to history of the Nguyễn
Danh sách các pḥng
Cách đặc tên trong ḍng họ

Thủy Phả  (*)
Nguyễn Bặc
Nguyễn Đê
Nguyễn Viễn
Nguyễn Phụng
Nguyện Nộn
Nguyễn Thế Tứ
Nguyễn Nạp Ḥa
Nguyễn Công Luật
Nguyễn Minh Du
Nguyện Biện
Nguyễn Chiếm
Nguyễn Sử
Nguyễn Công Duẫn
Nguyễn Như Trác
Nguyễn Văn Lựu

Vương Phả  (*)
Nguyễn Cam
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Phúc Nguyên 
Nguyễn Phúc Lan
Nguyễn Phúc Tần
Nguyễn Phúc Thái
Nguyễn Phúc Chu
Nguyễn Phúc Thụ
Nguyễn Phúc Khóat
Nguyễn Phúc Thuần
Nguyễn Phúc Côn

Đế Phả  (*)
Vua Gia Long
Vua Minh Mạng
Vua Triệu Trị
Vua Tự Đức
Vua Hiệp Ḥa
Vua Dục Đức
Vua Đồng Khánh
Vua Kiến Phúc
Vua Hàm Nghi
Vua Thành Thái
Vua Khải Định
Vua Duy Tân
Vua Bảo ĐạiPḥng Quốc Uy Công

 Tượng Của Ngài Thủy Tổ Định Quốc Công Nguyễn Bặc thờ tại Đại Hữu (Ninh B́nh).
N
gài là Thủy Tổ của ḍng họ Nguyễn Phước.
( 924 - 979 )

Thư ngỏ

Thư ngỏ Hội Đồng Nguyễn Phúc Tộc kêu gọi đóng góp xây bia Ngài Triệu Tổ Tĩnh Hoàng Đế Nguyễn Cam (Kim) 

Danh sách bà con Nguyễn Phúc Tộc đóng góp xây bia ngài Nguyễn Kim -mới update 9/8/2006

Bản vễ nhà bia Ngài Triệu Tổ Tĩnh Hoàng Đế Trường Nguyên Lăng (Nguyễn Cam)

H́nh ảnh Gia Miêu Ngoại Trang năm 2004

H́nh Ảnh bà con Nguyễn Phước Tộc thăm Gia Miêu Ngoại Trang năm 2005

Thân Thế và Sự Nghiệp Ngài Triệu Tổ Tĩnh Hoàng Đế Nguyễn Cam

Tin mới

H́nh ảnh mới nhất của công tŕnh xây bia ngài Nguyễn Kim
và thư của HĐNPT Huế-
mới 12/6/06

ooo0ooo

H́nh ảnh công tŕnh xây bia ngài Nguyễn Kim - (1) (2) (3) (4)  mới 7/28/06

H́nh ảnh và báo cáo mới nhất của công tŕnh xây lăng Ngài Nguyễn Kim - mới 8/31/06

--------------ooo0ooo ---------------

Đồ Phả Nguyễn Phước Tộc

H́nh ảnh lăng, nhà thờ của ngài Lăng Quận Công (Hệ 1)

Danh Sách bà con NPT tại Việt Nam đóng góp xây lăng
 ngài Nguyễn Kim do ông TT Lôi gửi qua (1)  (2)  (3)

Dự án và dự toán (1)  (2)

Tiểu sử Ngài Nguyễn Kim (1)  (2)  (3)

 Báo cáo của ông Tôn Thất Lôi về công tŕnh xây lăng ngài Nguyễn Kim (1) (2)

Thư của ông Tôn Thất Lôi -Hội Đồng Nguyễn Phước Tộc NPT - Huế

H́nh ảnh bà NPT ở Nha Trang trở về Huế dự lễ dâng hương Tiết Thanh Minh

Thư mời ngày Húy Kỵ của Đức Triệu Tổ Tĩnh Hoàng Đế Nguyễn Cam sẻ tổ
 chức ở Nha Trang   (1) (2)

 


--------------ooo0ooo ---------------

Những trang nhà liên quan đến Nguyễn Phước Tộc

Trang nhà Nguyễn Phước Tộc ở Sài G̣n Việt Nam

Trang nhà Pḥng Phong Quốc Công

Trang nhà Pḥng Trấn Định Quận Công

Trang Nhà Pḥng Luân Quốc Công (Hệ 7 Pḥng 8) - tại Nha Trang

Pḥng Quốc Uy Công Gia Phả - mới

Prepared By:  Tôn-Thât Anh Trân , Tôn-Thất Anh Huy and Tôn-Thất Quỳnh  và Tôn Thất Khương Vinh
E-mail : nguyen_phuoc_toc@yahoo.com