Applet © Jacek Gancarczyk  
 
 
English:  
To ensure proper choice - please click only when a single frame occurs. 

Po polsku: 
Aby zapewnić trafny wybór - proszę nacisnąć myszkę tylko wtedy gdy występuje wyłącznie pojedyncza ramka.