Send oss en hilsen på E-mail !!

Postbox 119 4124 Tau Tlf 51 74 60 48 Fax 51 74 89 90

Denne siden er besøkt ganger siden 16.09.1998

Midtbygden IdrettsLag (forkortet MIL) ble stiftet i 1936, og formålet med organisasjonen er å bidra til positiv aktivitet i nærMILjøet. Vi har stor spennvidde i aktiviteter. De aller fleste vil her kunne finne noe å mestre og trives med. Det være seg innen aktiv idrett, administrasjon, kunnskapsformidling, trim, mosjon eller i forskjellige dugnadsaktiviteter for laget og/eller våre sponsorer.

Det er et godt MIL-jø i Midtbygden Idrettslag. Kunne du tenke deg å være med oss på idrettslig eller annen aktivitet, eller har du noe på hjertet som du vil dele med oss ?
Send da en E-mail til MIL's hovedstyre på vår e-mail adressen her på siden. Eller bruk Tlf/fax , dersom du ikke får en av oss personlig i tale.


MIL har "noe" å gjøre - til den som vil gjøre "noe". Alle er hjertelig velkomne

Over 800 enkeltpersoner i Strand kommune har tilknytting til idrettslaget. Vi er medeigere i, og har eget kontor, klubbrom, helsestudio, garderobeanlegg og idrettshall i Tau Aktivitetshus A/L Vi kan tilby gode treningsmuligheter for "hall aktiviteter" og/eller utendørs anlegg for vollyball, fotball, friidrett, rollerblades, tennis , golf og minigolf. MILs organisasjon har følgende aktive undergrupper : fotball, håndball, idrettsskole . Vi er medlem av, og driver etter retningslinjene fra Norges Idrettsforbund. Sportslig har MIL gode tradisjoner, og vi besitter god sportslig, organisatorisk og økonomisk kompetanse og kan fremvise gode resultat innen alle disse områder. Midtbygden Idrettslag har en solid forankring i det lokale næringsliv, og sammen med en d dugnadsånd, gir dette oss mulighet for å drive rimelig gode aktivitets tilbud for mange aldersgrupper.


Sparebank 1 SR-Bank , Strand kommune , ISF - Idrettens Studieforbund , Strandalandet.Com

*****************************************


MI L

MIL@online.no
Postboks 119
4124 Tau
Norway