Drogový zákon

Zákon, zaměřený na omezení svobody jednotlivce ve vztahu ke svému vlastnímu myšlení, víře a tělu.

MF Dnes 287 - Z domova, strana 4: "Vyděsila mě analý za možných negativních dopadů, kterou vypracovalo ministerstvo spravedlnosti. Kdyby byl podobný materiál k dispozici před hlaso váním parlamentu, nevím, jak by novela do padla. To říkám zcela upřímně," prohlásil výkonný místopředseda Meziresortní protidrogové komise Jaroslav Bašta. Většina poslanců sociální demokracie tehdy hlasovala pro novelu. Bašta přímo nevyloučil, že v budoucnu bude nutné novelu změnit.

Skupiny profitující na represi:

 1. Drogové mafie, které nemají konkurenci na trhu drog (např. státní)
 2. Politické strany, neboť jde o silně populistické politikum
 3. Poslanci, senátoři, především ti bez potřebné odbornosti pro jiná témata (viz Parlament ČR), neboť v otázce drogové represe není žádaná skutečná odbornost, např. lékařská, psychologická, či sociologická, neboť tato odbornost jak vidno poněkud "zatemňuje mozek", kdy skuteční odborníci jsou povětšinou proti represi
 4. Státní aparát, živící se tímto problémem, jako jsou protidrogoví policisté (co by tato skupina vysoce postavených, dobře placených úředníků dělala, kdyby se tento problém vyřešil ?)
 5. Alkoholové lobby, jemuž by případným volnějším přístupem "utíkaly" peníze
 6. Křesťanské církve, kdy je známo, že náboženské postoje skupin lidí korelují s užívanými drogami a křesťanství je úzce spjato s alkoholem (a to nejen rituálně)
 7. Pohřební ústavy

Skupiny postižené represí:

 1. Nemocní, závislí na nelegálních drogách
 2. Ostatní uživatelé nelegálních drog
 3. Nemocní, závislí na alkoholu (alkoholici), kdy tito nemají šetrnější, legální alternativu
 4. Daňoví poplatníci
 5. Oběti kriminality skupiny 1, směřující k získání prostředků
 6. Oběti boje mezi drogovými mafiemi a drogovými policisty
 7. Centra pro léčení závislých, kdy tato nebudou dobrovolně navštěvována, klientela se přesune do věznic a organizací v bodě 7 profitující části

Míra vzájemného ovlivňování obou "drogových táborů", tj. represivního a antirepresivního

Zde si musíme uvědomit, že požadavky nejsou vyrovnané.
Opakem postoje represistů, z hlediska požadavků na 2. skupinu, NENÍ postoj antirepresistů.
Opakem postoje represistů z tohoto hlediska by byl požadavek, aby represisté BYLI DONUCENI UŽÍVAT dnes nelegální drogy.
Toto samozřejmě nikoho ani nenapadne po někom chtít.

Když si toto uvědomíme, situace se vyjasňuje.


Některé pojmy jsou špatně používány:

obvykle používáno  

význam

 

správně

droga   znamená i alkohol, tabák (resp. nikotin), kofein   nelegální droga
narkoman   není totéž, co "uživatel" drog   člověk s určitým stupněm závislosti na nelegální droze
tvrdá droga   myšlena droga s velkým rizikem vyjma alkoholu   nealkoholová "tvrdá" droga
měkká droga   obvykle myšleny konopné drogy, kofein, příp. halucinogeny či nikotin   droga s přijatelným rizikem

A dále: Výrazy jako "únik","útěk před realitou", aplikované obecně na nelegální drogy jsou známkou neznalosti problematiky. Těžko asi bude někdo schopen "prchat před realitou" užitím stimulačních drog, jako např. kokain nebo kofein.
Totéž platí o výrazu "oblbnout", o obecném popisování "feťáka" jako "motajícího" se asociála. To jsou převzaté stereotypy ze zkušeností s alkoholem.

Ekvivalence pojmů, používaných ve spojení s nelegálními drogami k pojmům, používaným ve spojení s legální drogou ethanolem (alkohol):

nelegální X alkohol
uživatel uživatel drogy ? běžný občan
narkoman člověk závislý na droze alkoholik
závislý --//-- alkoholik
fetovat aplikovat drogu chlastat
(příp. méně pejor. pít)
závislost   alkoholismus
zfetovanost intoxikace opilost

Otázky:


9.11. Dnes ráno jsem se z tv dozvěděl, že nová vláda SRN bude k drogám mnohem liberálnější, než stará, křesťanská. Chtějí tolerovat držení některých drog, legalizovat methadon a zavést lékařské podávání heroinu těm, kteří jsou na něm závislí.

REFERENDUM ve Švýcarsku - tady

- podivně stručná zpráva a to mi dalo práce, ji vůbec najít! Švýcarsko má v Evropě asi největší zkušenosti s "tvrdými" drogami (nealkoholovými). Co je to vůbec napadlo, uspořádávat referendum o tak SAMOZŘEJMÉ otázce? ;-)
Dodám, že nešlo o nějakou beztrestnost držení např. marihuany, ale o volný prodej heroinu, kokainu atd., atd.

REKLAMA v televizi v duchu "S drogou ničeho nedosáhneš"

říká mladým lidem o autorech, že jsou nekompetentní idioti, kteří poučují a o drogách neví nic. Jmenujme: Ross Regabliatti (olympijský vítěz), Diego Maradona (o tom by mohli slyšet i autoři reklamy), Denis Rodman, celá NBA nabízí výrazné ustoupení od finančních požadavků za možnost užívání marihuany a hašiše (nyní se dělají "antidopingové" testy i na marihuanu :-)))). Můžeme vyjmenovávat celá sportovní odvětví (kulturistika, vč. bývalého poradce amerického prezidenta A: Schwarzeneggera)
Idiotismus autorů se přímo viditelně zhmotňuje, když si vysvětlíme slovo doping.
Doping
je užívání drog (anglicky dope). Do českého jazyka je toto slova přebráno v užším slova smyslu, myšleno jako braní drog za účelem zvýšení sportovního výkonu. Jestli si autoři myslí, že doping není užívání drog .....
O umělcích, např. hudebnících, básnících radši ani nemluvit, je to jako kopat do mrtvoly.

Že např. George Washington (býv. americký prezident, pozn. pro protidrogové fanatiky) napsal knihu o pěstování marihuany je rovněž marno uvádět. Ovšem o jakémsi Williamu J. Clintonovi snad slyšet mohli (pardon, vy spíše budete možná znát jméno Bill Clinton, to je tentýž člověk) a jeho užívání je rovněž všeobecně známé.


Jste i VY zločinec?

Máte doma tento kaktus?

Bendy's Lophophora Williamsii (aka Peyote)

Pokud ano, jste zločinec! Držíte, či přímo vyrábíte meskalin, halucinogenní drogu!! (Můžete očekávat zásah protidrogového komanda u vás v bytě.)

Hloupostí zastánců drogové represe si někteří (jistě včetně poslanců) upletli bič i na sebe! Chtěl bych vidět jejich obličeje, až by se to dozvěděli.


Projev objevitele LSD

Poměrně běžná situace... (přečtěte si krátký příběh ze života)


Odborné odkazy:

     
Časopis NATURA, seriál Drogová závislost:    
Část 1. - (Vznik drogové závislosti (vývoj závislosti na alkoholu). Klasifikace drogové závislosti. Drogová závislost a mládež: Historický vývoj drogové závislosti, Vznik drogové závislosti mládeže, Rodina a drogová závislost mládeže. Znaky alkoholové závislosti. Drogové závislý člen rodiny: Partnerské vztahy, Děti v rodině drogově závislého rodiče, Sociální a vývojová prosperita dětí z rodin s drogově závislým rodičem.)    
Část 2. - (Léčba drogové závislosti:Léčebné postupy, Ústavní léčba, Léčebný program, Manželská a rodinná terapie v léčebném programu, Doléčovací programy. Drogová závislost a svépomocné aktivity: Svépomocné organizace v České republice, Mezinárodní organizace. Řešení drogové závislosti v zahraničí. Modely prevence drogové závislosti: Nezákonná distribuce drog, Primární prevence drogové závislosti. II. Drogy a trestní zákon České republiky: Zák. č. 140/1961 Sb. (Trestní zákon).    
Část 3. - (Přehled některých drog.Sedativa: Alkohol, Narkotika (Opium, Morfin, Heroin, Další opiáty, Léčba závislosti), Nikotin    
Část 4. - (Stimulanty: Kofein, Kokain, Psychoanaleptika (efedrin, kathin, budivé aminy, amfetamin, fenmetrazin, metamfetamin, MDMA. Halucinogeny: Přírodní halucinogeny (meskalin, DMT,DET, DPT, muchomůrka červená, lysohlávka kopinatá, durman, rulík, blín,muškátový oříšek))    
Část 5. - (Další přírodní látky. Syntetické halucinogeny (LSD-25, DOM, DOB, 2C-B, 2C-D, 2C-E, vraždící droga PCP, Ketamin, další látky). Nootropní látky (Piracetam, DMAE, cholin, lecitin, hydergin, sulbutiamin, vasopresin, pemolin). Psychotropní látky jiných skupin (barbituráty, běžná analgetika, neuroleptika, anxiolytika, antifobika, silná analgetika, methadonová skupina, těkavé látky, oxid dusný, izopentenylnitrit))    
Část 6. - (Konopí (marihuana, hašiš). Seznam omamných látek podle vládního nařízení. Literatura)    
     
Není všeobjímajících řešení: Potřeba inovace a poučené debaty o drogové politice + literatura    
České drogové centrum    
Středisko sociální prevence hl. m. Prahy - popis některých drog    

 

Namátkou vybrané další odkazy:

Centraal Bureau voor de Statistiek    
Drogová politika ODS - Ivan Langer; parlamentní seminář + další odkazy    
HempNation    
CHICO CANNABIS COALITION    
Hemp Initiative Projects of Washington State    
Timothy Leary    
Zde jsou stránky pána, který chce represí podporovat pravdu, lásku, poctivost, spravedlnost a morálku ;-) Obviňuje holandskou vládu ze lži a ohání se pravdou vlády americké :-) Čtěte a přemýšlejte. ---(Je zajímavé, že použil frázi, která připomíná heslo Václava Havla. V. Havel daný zákon odmítl, což asi nikoho nepřekvapilo.)    
     

 

Názory prosím do pošty na Chlívek Page

Do Chlívku!!!