English Explanation
Hvem Jeg Er
Priser
Andet
Tilbage
K  U  R  S  E  R
KURSUS 1998Da dette er ment som en oversigt, er der ikke afsat en endelig tidsramme om kurserne.
AKVAREL IDer gennemgås "våde" og "halvvåde" teknikker. Farveskalaen og dens muligheder bearbejdes praktisk og teoretisk. At skabe rum og dybde ligeså.
AKVAREL IIDet almene niveau søges styrket. At arbejde med fast form, orientalsk lethed og egne ønsker/valg er nu centralt.
AKVAREL I
Farvernes væsen
Der arbejdes hovedsagelig med "våde" metoder, da disse egner sig fortrinligt til kontakt til vores dyb/det ubevidste, vores drømme og visioner. Musik, meditation, drømmerejser m.m. indgår.
AKVAREL II
Regnbuen
Der arbejdes bevidst ud fra regnbueskalaen. Hver farve bearbejdes meditativt, malerisk og teoretisk.
MALERI
Akryl/olie
Der gennemgås forskellige teknikker, der er egnet til dette halvvåde medie, eks.vis kan der arbejdes ud fra musik, ud fra konkrete oplevelser, ud fra forskellige følelser, men der arbejdes også ud fra genkendelige motiver og eller andres billeder efter eget valg. Farvelære indgår efter behov. Der arbejdes hovedsagelig på papir, men kendskab til lærred og opspænding på blændramme m.m. indgår, hvis tidsrammen tillader det.
KUNSTVia et praktisk, metodisk og historisk arbejde med kunsten belyses og klargøres vores muligheder. Relevant teori indgår.
TEGNING
Portræt/figur
På dette kursus gennemarbejder vi kroppen og/eller portrættet via relevante tegneteknikker der også er brugbare i andre sammenhænge. Interiør, rumlighed og perspektiv indgår.
PORTRÆTDer gennemgås relevante teknikker i forbindelse med portrætmaleri.
FIGURVia ler, metaltråd og/eller net arbejder vi med kroppen. Kan kombineres med tegning og bevægelse. Der arbejdes med skitsen og den mere bearbejdede flade.
Den praktisk-
musiske dimension
i undervisningen
Der arbejdes integreret med alle kunstarter/udtryk, så som tegning, maling, dans, drama, sang/lyd, tekst o.s.v. Arbejdsmetoden er, at der bevidst tages afsæt i det forudgående. Eksempel: Holdet har malet et billede ud fra musik. Fra dette billede vælger hver i sær et element. Dette element indgå nu i en historie de skriver hver i sær. Herefter giver de deres figurer krop, ved at arbejde dramatisk med den. (Almindelig dramaundervisning kan indgå efter niveau og behov). Forløbet afrundes ved at der opbygges et landskab, hvori figurerne kan mødes.
DANSAt danse og bevæge sig er ofte rart. Via forskellige danseformer /rytmer ledes vi rundt i tid og rum. Dette tilbud er egnet til opstart eller afslutning i et andet forløb, men også som et selvstændigt indslag.
DRAMAPå dette kursus arbejder vi med mange almene principper så som tryghedsøvelser, kropsformer, figuropbygning, status, stemme, improvisation, tema, tekst og alment styrkende og bevidstgørende øvelser. Der arbejdes individuelt og sammen.
BEVÆG DIGVia drama, dans, andre bevægelsesformer, berøring, m.m. søger vi at stemme kroppen således, at den bliver den rette klangbund for vores følelser. Vi er åbne og lydhøre over for vores impulser. Et renere og klare udtryk mulig gøres. Det lette og seriøse danner par.
RETRet til ændring forbeholdes.Ring og hør nærmere
Venligste hilsner

Birgit Storm-Christensen

Tlf. 55 77 01 81


salg, portræter, plakater, undervisning, kurser, udstillinger, malerier, kulisser, vægdekorationer, dekorationer, projekter og ideudvikling, arbejdende værksteder, igangsætning, ingangsættelse, postkort, kort, bestillingsopgaver, reklame, reklameartikler, kunst, kunstner, billedkunstner, sale, portraits, teaching, paintings, dekorations, projects, postcards, cards, art, artist, painting