גולם

O/C 120x200 cm

 

.שימוש באותיות עבריות ליצירת הגולם - מתוך ספר היצירה

חזרה