יהוה אמת

O/C 120x200 cm

 

ירמיהו נוהג היה להשתקע בספר היצירה והיה מבלה לעיתים כל היום וכל הלילה כאשר הספר בידו. כל זה היה, כפי שנאמר כיוון שפעם באה לו בת קול אשר ציוותה עליו ללמוד בספר זה במהלך שלוש שנים, בזיעת אפיו. אחרי שלוש השנים הללו, כאשר מורגל היה בצירופי האותיות והפעולות שבהם הוא יכול היה לברוא מיד, לעצמו ולחבריו, אדם חדש, שעל מצחו ".היה כתוב "יהוה אלוהים אמת

מתוך גולם, ספרו של פרופסור משה אידל

חזרה