גלגל האותיות

O/C 150x150 cm

 

בגלגל השכל הנקרא גלגל האותיות וידע לצרפם בחכמת ספר יצירה עד כי מתוך אותה הידיעה ידע לברא בריאה (כמעשה אבי ורבא) ידע לצרף אותיות שבהם נברא העולם וזהו סוד עולם האותיות כי הם צורות וחותמות לקבל השפעות רוחניות עליונות כמו החותמות המקבלות השפעות רוחניות עליונות כמו החותמות המקבלות השפעות בכוכבים. "בצלאל "יודע היה לצרף אותיות שבהם נברא העולם

מתוך גולם, ספרו של פרופסור משה אידל

עשרים ושתיים אותיות יסוד: קבועות בגלגל במאתיים ועשרים ואחד שערים. חוזר הגלגל פנים ואחור. וזה סימן לדבר: אם בטובה למעלה מענג ואם ברעה למטה מנגע (...) עשרים ושתיים אותיות: חקקן חצבן שקלן והמירן וצרפן וצר בהן נפש כל היצור ונפש כל העתיד לצור. באיזה צד שקלן והמירן: אלף עם כולן וכולן עם אלף, בית עם כולן וכולן עם בית. גימל .עם כולן וכולן עם גימל וכולן חוזרות חלילה. נמצאו יוצאות במאתיים ועשרים ואחד שערים .נמצא כל היצור וכל הדיבור יוצא בשם אחד

מתוך גולם, ספרו של פרופסור משה אידל

חזרה