טהירו

O/C 210x210 cm

 

תחילתו של תהליך הבריאה בצמצום האור האלוהי, או נסיגתה של הנוכחות האלוהית מתוך חלל עגול, שהפך מקום בריאת העולמות ; אך בתוך החלל הזה, הנקרא "טהירו" נותר שריד של האור האלוהי, שריד זה הנקרא .רשימו" עתיד לשמש כחומר לבריאת העולמות, שיתהוו בתהליכים מאוחרים יותר"

.ככל הנראה מדובר בתהליך בריאתה או האצלתה של דמות אדם מתוך חומר לתוך חלל עגול שנועד למטרה זו

כשביקש הק' לבראת העולם, תחלת ברייתו לא התחיל אלא אדם ועשאו גולם. בא לזרוק בו נשמה. אמ' אם אני מעמידו עכשיו יאמר שותף נעשה עמי במעשה בראשית. אלא הריני מניחו גולם עד שאברא הכל [...] וכשגמר .הכל [...] העמידו וכילל בו העולם

מתוך גולם, ספרו של פרופסור משה אידל

חזרה