Lid worden

De HMC wil een vereniging zijn voor alle model(spoor)wegbouwers zijn en waar iedereen zich op dit gebied thuisvoelt. De verschillende activiteiten voor onze leden garanderen 'voor elk wat wils'.

Het overgrote deel van onze activiteiten wordt betaald uit lidmaatschapsgelden van onze leden, aangevuld met donaties en opbrengsten uit consumpties van de clubavonden. De HMC heeft rond de 50 leden (jeugd en volwassenen) en wil dit aantal graag uitbreiden zodat we onze hobby met zoveel mogelijk mensen kunnen delen.

Uiteraard bent u op de clubavonden van harte welkom om een keer de sfeer te kunnen proeven en nader kennis met ons te kunnen maken. Als u door deze site, of een evenement waarop u met ons kennis heeft gemaakt geïnteresseerd bent geraakt, neem dan eens contact met één van de leden van het bestuur op, per telefoon of per e-mail:

Voorzitter Dhr. J.J.N. van Leeuwen 070-3963284
Secretaris Dhr. P.T. Boonstra 071-5223315 (tjalling.boonstra@dhl.com)