Open dagen 2004

Uniek en enig in zijn soort zijn de door de Nederlandse Modelspoor Federatie en haar aangesloten verenigingen georganiseerde Landelijke Modelspoordagen. Dit jaar worden de Landelijke Modelspoordagen, die voor de 16e maal plaatsvinden, gehouden op 27 en 28 maart. Vele aangesloten verenigingen zullen in dat weekeinde de deuren van hun clubruimte of van een andere locatie openen om de bezoekers deelgenoot te maken van de fascinerende modelspoorhobby. De Haagse Modelbouw Club (HMC) doet daar van harte aan mee. De openingstijden zijn:

27 maart                     10:00-16:00

28 maart                     11:00-16:00

Adres                          Finnenburg 212 (Mariahoeve)

 

De HMC is in deze ruimte hard bezig de clubbaan (naar Haags voorbeeld uit de jaren 50/60, weer in oude glorie te herstellen. Sterker nog, er wordt nu ook de mogelijkheid geschapen om met wisselstroom materiaal (Märklin) op de baan te rijden waar dat voorheen voorbehouden was aan gelijkstroom. Buiten de spoorbaan zelf is ook de ‘scenery’ (huizen, viaducten, stations etc) zeer de moeite waard, iedere rechtgeaarde Hagenaar zal vele gebouwen herkennen. Ook is er een modulaire N-baan in opbouw die zonodig naar tentoonstelling en beurzen  meegenomen kan worden.

Naast het bezichtigen van de baan treft u ook een aantal enthousiaste modelspoorders aan die u graag deelgenoot maken van hun hobby. Ook voor raad en mogelijk daad kunt u op bovenstaand adres terecht: graag geeft men u allerhande advies op modelspoor gebied. Er zijn deskundigen/hobbyisten aanwezig die u advies geven met, bijvoorbeeld met het leggen van rails, de elektrische aansluitingen, het maken van landschap, het monteren van bouwpakketten en ze een natuurlijker aanzicht te geven, het onderhouden van rollend materieel, computerbesturing van de modelspoorbaan, enzovoort.

De verenigingsactiviteiten van de HMC bestaan buiten de clubbaan uit maandelijkse bijeenkomsten met lezingen, demonstraties of films uit excursies, een uitgebreide bibliotheek, zelfbouw van modellen en elektronische schakelingen en een uitgebreide leesmap. Voor meer informatie, bel:

Pieter Tjalling Boonstra, 071 5223315 / 06 22515272

opendag_staatsspoor_klein.jpg (60427 bytes)

Terug naar de vorige pagina