Obsah


Překážky v horách aneb vejce máš na dně | zpět na obsah |

Celé družstvo startuje štafetově. Družstvo je připraveno na startovní čáře, první závodník má nazuty ploutve. Na startovní znamení vyběhne, přeleze štafle, podleze jednu kozu, přeleze druhou kozu. Na zadní metě vyloví z kbelíku vejce a sním se vrací, už mimo překážky, ke startu. Tam vejce vloží do prokladku, ploutve předá kamarádovi a štafeta pokračuje.

Hlavní rozhodčí měří čas po proběhnutí pátého z družstva cílem, přičemž pět vajec musí být v prokladku. Musí se vystřídat celé družstvo. Pomocný rozhodčí kontroluje nazutost ploutví po celé dráze, překonávání překážek. Technická četa urovná překážky, dá vejce do kbelíku. Limit 4 minuty.

Výsledky disciplíny:

Družstvo

Čas

Pořadí

České Petrovice

2:18:00

1

Jablonné nad Orlicí

2:19:00

2

Spačice

2:19:00

2

Čistá

2:27:00

3

Jarošov

2:31:00

4

Klášterec nad Orlicí

2:31:00

4

Mikuleč

2:34:00

5

Ostružno - Poddoubraví

2:34:00

5

Pivnice u Skoby

2:38:00

6

Choceň

2:39:00

7

Dolní Dobrouč

2:39:00

7

Žamberk

2:39:00

7

Petrovice

2:39:00

7

Březiny

2:41:00

8

Budislav

2:44:00

9

Darebnice

2:45:00

10

Vidlatá seč

2:45:00

10

Orlické noviny

2:48:00

11

Hnátnice

2:54:00

12

Nedošín

2:57:00

13

Běstvina

3:10:00

14

Starostové

3:14:00

15

Hustopeče u Brna

3:20:00

16

Praha 4

3:24:00

17


Českopetrovický senosuš aneb co je v pytli, to je doma | zpět na obsah |

Celé družstvo startuje najednou. Na startu je připraven žok se senem, sušák, dvoje hrábě. Na startovní znamení dva vezmou žok, třetí sušák a zbývající dva hrábě. Všichni běží k zadní metě. Ze žoku jeho nosiči vysypou všechno seno na zem. Všichni společně umístí seno na sušák. Nosiči žoku se pak ihned vrátí na startovní čáru. Nosič sušáku s ustrojeným sušákem též běží na startovní čára tam seno vrací do žoku. Hrabači uklízejí poztrácené seno a rovněž ho vracejí do žoku. Jakmile je všechno seno v žoku a celé družstvo za startovní čarou, zvedne kapitán ruku a hlavní rozhodčí zmáčkne stopky.

Pomocný rozhodčí kontroluje úplné vysypání žoku na zadní metě. Za nadlimitní znečištění dráhy poztráceným senem se udělí trestné vteřiny. Technická četa srovná rekvizity na startovní čáře a event. uklidí dráhu t.j. vrátí zbytky sena do žoku. Limit 3 minuty.

Českopetrovický senosuš aneb co je v pytli to je doma.

Družstvo:

Čas:

Pořadí:

Budislav

1:17:00

1

Jarošov

1:22:00

2

Březiny

1:23:00

3

Ostružno - Poddoubraví

1:23:00

3

Spačice

1:26:00

4

Čistá

1:31:00

5

Dolní Dobrouč

1:32:00

6

Nedošín

1:36:00

7

Petrovice

1:37:00

8

Starostové

1:37:00

8

Vidlatá seč

1:37:00

8

Hnátnice

1:38:00

9

Mikuleč

1:41:00

10

Pivnice u Skoby

1:44:00

11

Choceň

1:46:00

12

Jablonné nad Orlicí

1:51:00

13

Hustopeče u Brna

1:59:00

14

Klášterec nad Orlicí

2:04:00

15

Orlické noviny

2:11:00

16

Běstvina

2:14:00

17

Darebnice

2:30:00

18

Žamberk

2:44:00

19

České Petrovice

2:45:00

20

Praha 4

2:48:00

21

Celkové pořadí po druhé disciplíně:

1.

Jablonné nad Orlicí

2.

Pivnice u Skoby

3.

Budislav

4.

Nedošín

5.

Běstvina


Jemný prstoklad aneb česká čtyřka u dížky | zpět na obsah |

Celé družstvo stojí u svého vemene. Kapitán dostane sklenici, ostatní čtyři po kelímku. Hlavní rozhodčí nalije tekutinu do vemene.

Na startovní znamení čtyři závodníci začnou dojit každý svůj struk. Nadojenou tekutinu slévají kapitánovi do sklenice. Po skončení časového limitu (4 minuty) přestanou dojiči dojit, ale mohou ještě obsah svých kelímků dolít do kapitánské sklenice. Kapitán pak postaví sklenici na stůl.

Hlavní rozhodčí měří výsku nadojené tekutiny metrem. Krom toho těsně před startem naplní vemeno a pokud by ve vemeni docházela tekutina, doplní ji kdykoli v průběhu soutěže. Pomocný rozhodčí nedovolí dojení po limitu a hlídá aby každý dojil jenom jeden struk. Technická četa dbá o přísun vody k jednotlivým drahám. Limit 4 minuty.

Jemný prstoklad aneb česká čtyřka u dížky.

Družstvo:

cm

Pořadí:

České Petrovice

21,10

1

Čistá

14,30

2

Spačice

11,10

3

Darebnice

11,10

3

Vidlatá seč

10,70

4

Jablonné nad Orlicí

9,60

5

Jarošov

9,50

6

Klášterec nad Orlicí

8,00

7

Hustopeče u Brna

5,30

8

Orlické noviny

5,10

9

Ostružno - Poddoubraví

4,70

10

Petrovice

4,60

11

Budislav

3,80

12

Praha 4

3,50

13

Pivnice u Skoby

3,20

14

Dolní Dobrouč

2,80

15

Běstvina

1,50

16

Starostové

1,30

17

Nedošín

1,30

17

Hnátnice

1,00

18

Březiny

0,90

19

Mikuleč

0,70

20

Choceň

0,50

21

Žamberk

0,30

22

Celkové pořadí po třetí disciplíně:

1.

Pivnice u Skoby

2.

Budislav

3.

Jablonné nad Orlicí

4.

Nedošín

5.

Hustopeče u Brna


Zimní pašerák v létě aneb čím víc flašek tím líp | zpět na obsah |

Celé družstvo. Na startovní čáře je připravena rozložená papírová krabice, lyže, batoh, hůl. Na dráze rozmístěny lahve, v druhé polovině je sníh.

Na startovní znamení: Kapitán začne skládat krabici. Dva běží na zadní metu a čekají. Třetí si nazuje lyže, hodí batoh na záda, hůl do ruky a vyběhne k zadní metě. Čtvrtý sbírá lahve a dává je lyžařovi do batohu. Když třetí a čtvrtý (= lyžař a sběrač) dorazí k zadní metě, předají všechny rekvizity těm dvěma čekajícím a sami se ihned vrátí za startovní čáru. Dva na zadní metě převezmou věci. Jeden z nich si nazuje lyže a běží ke startu, ten zbývají běží s batohem do cíle, kde obsah batohu nasype do kapitánovy krabice.

Hlavní rozhodčí měří čas v okamžiku, kdy jsou všechny lahve v krabici a závodníci za startovní čarou. Pomocný rozhodčí kontroluje průběh sbírání lahví a předávku na zadní metě, i počet lahví v krabici. Lyžaři musí mít nazuty lyže a "jet" na nich. Za nesebrané lahve nebo lahve mimo krabici přidělí trestné vteřiny. Technický personál srovná rekvizity na startu, rozmístí lahve v první polovině dráhy a obnoví sníh ve druhé polovině trati. Časový limit 4 minuty.

Zimní pašerák v létě aneb čím víc flašek tím líp.

Družstvo:

Čas:

Pořadí:

Vidlatá seč

0:50:00

1

Pivnice u Skoby

0:50:00

1

Nedošín

0:52:00

2

České Petrovice

0:53:00

3

Jarošov

0:54:00

4

Březiny

0:54:00

4

Klášterec nad Orlicí

0:55:00

5

Budislav

0:55:00

5

Čistá

0:55:00

5

Dolní Dobrouč

0:56:00

6

Orlické noviny

0:56:00

6

Jablonné nad Orlicí

0:58:00

7

Hustopeče u Brna

1:02:00

8

Starostové

1:02:00

8

Hnátnice

1:05:00

9

Petrovice

1:05:00

9

Darebnice

1:06:00

10

Spačice

1:06:00

10

Mikuleč

1:10:00

11

Ostružno - Poddoubraví

1:16:00

12

Choceň

1:18:00

13

Běstvina

1:37:00

14

Žamberk

1:39:00

15

Praha 4

2:17:00

16


Mezi výsledky a postupující družstva do finále | zpět na obsah |

Do finále postupuje dvanáct nejlepších.

Pořadí

Družstvo

I.

II.

III.

IV.

Bodů

Postupující mužstva:

1

Čistá

3

5

2

5

15

2

Jarošov

4

2

6

4

16

3

Spačice

2

4

3

10

19

4

Vidlatá seč

10

8

4

1

23

5

České Petroviče

1

20

1

3

25

6

Budislav

9

1

12

5

27

7

Jablonné nad Orlicí

2

13

5

7

27

8

Ostružno - Poddoubraví

5

3

10

12

30

9

Klášterec nad Orlicí

4

15

7

5

31

10

Pivnice u Skoby

6

11

14

1

32

11

Březiny

8

3

19

4

34

12

Dolní Dobrouč

7

6

15

6

34

Nepostupující mužstva:

13

Petrovice

7

8

11

9

35

14

Nedošín

13

7

17

2

39

15

Darebnice

10

18

3

10

41

16

Orlické noviny

11

16

9

6

42

17

Hustopeče u Brna

16

14

8

8

46

18

Mikuleč

5

10

20

11

46

19

Starostové

15

8

17

8

48

20

Choceň

7

12

21

13

53

21

Běstvina

14

17

16

14

61

22

Hnátnice

12

9

18

24*

63

23

Žamberk

7

19

22

15

63

24

Praha 4

17

21

13

16

67

 *) Družstvo Hnátnice dostalo penalizaci 15 bodů za pozdní příchod a nedodání maskota.


Akvátrakaryát aneb nadvodníci (podvodníci) na pantech | zpět na obsah |

Soutěží 4 z družstva (dva chlapci + dvě dívky). Na startu je připraven trakař a přilba.

Na startovní znamení jedna dvojice chlapec + dívka přeběhne na protější břeh po pontonové lávce. Chlapec z druhé dvojice uchopí trakař, na něj nasedne dívka ozdobivší se přilbou a jedou po lávce na druhý břeh. Tam předají trakař a přilbu svým kolegům, kteří stejným způsobem jedou zpět.

Hlavní rozhodčí měří čas při průjezdů trakaře s dívkou cílem. Spadne-li někdo do vody, je jedno, zda se na břeh dostane vodou nebo znova vylezou na ponton a nasednou. Pomocný rozhodčí kontroluje přilbu na dívčích hlavách a předávku. Technická četa připraví na start trakař a přilbu, eventuelně zachrání topící se. Předběžný limit 5 minut.

 Akvátrakaryát aneb nadvodníci (podvodníci) na pantech.

Družstvo:

Čas:

Pořadí:

Klášterec nad Orlicí

0:30:00

1

Březiny

0:31:00

2

Dolní Dobrouč

0:34:00

3

Vidlatá seč

0:34:00

3

Budislav

0:35:00

4

Jablonné nad Orlicí

0:35:00

4

Pivnice u Skoby

0:35:00

4

Ostružno - Poddoubraví

0:37:00

5

Jarošov

0:37:00

5

České Petrovice

0:48:00

6

Spačice

0:50:00

7

Čistá

0:51:00

8

 Celkové pořadí po páté disciplíně:

Pořadí

Družstvo

1.

Jarošov

2.

Čistá

3.

Spačice

4.

Vidlatá seč

5.

České Petrovice


Převozníci bez vesel aneb suchej tam a mokrej ven | zpět na obsah |

Celé družstvo. Na startovacím břehu jsou dva chlapci, jedna dívka, lano přivázané k duši. Na protilehlém břehu jsou chlapec a dívka.

Na startovní znamení jeden ze startovacího břehu hodí konec lana přes bazén svým kolegům. Má jediný pokus. Nepovede-li se mu to, musí s koncem lana přeplavat. Chlapec a dívka ze startovacího břehu nasednou (není dovoleno naskakovat s rozběhem) na duši a jejich kolegové z protilehlého břehu je převezou. Po doteku břehu ti, co se vezli na duši, přeplavou s koncem lana na startovní břeh, mezitím na duši nasednou všichni jejich kolegové (tedy dva - to když se podaří hod lana nebo tři - to když házeč musel plavat) a přitahování se opakuje.

Hlavní rozhodčí měří čas, když všech pět stojí na startovním břehu. Pomocný rozhodčí kontroluje přehození lana ev. přeplavání, předávku a nasednutí u protějšího břehu. Technická četa připravuje rekvizity. na startovním břehu. Časový limit zatím není určen, možná ani nebude potřeba.

Převozníci bez vesel aneb suchej tam a mokrej ven.

Družstvo:

Čas:

Pořadí:

Pivnice u Skoby

0:36:00

1

Čistá

0:38:00

2

Ostružno - Poddoubraví

0:44:00

3

Budislav

0:46:00

4

Jarošov

0:51:00

5

České Petrovice

0:55:00

6

Vidlatá seč

0:56:00

7

Březiny

0:57:00

8

Klášterec nad Orlicí

0:58:00

9

Jablonné nad Orlicí

0:59:00

10

Dolní Dobrouč

1:04:00

11

Spačice

1:08:00

12

Celkové pořadí po šesté disciplíně:

Pořadí

Družstvo

1.

Jarošov

2.

Čistá

3.

Spačice

4.

Vidlatá Seč

5.

Budislav


Lovci tvrdých perel aneb poklad je v kýblu | zpět na obsah |

Soutěží najednou všichni ze všech dvanácti finálových družstev. Na každém břehu je šest družstev. Kapitáni mají vědra. Na startovní znamení skočí čtyři z každého družstva do bazénu a hledají perly. Nosí je svému kapitánovi do vědra, ten se nesmí hnout ze svého místa.

Zatím bez časového limitu.

Hlavní rozhodčí po skončení soutěže spočítají perly. Pomocní rozhodčí hlídají utopené a zlodějinu. Technický personál před soutěží odklidí pontony, rozmístí perly a přidělí vědra.

Lovci tvrdých perel aneb poklad je v kýblu.

Družstvo:

ks

Pořadí:

Spačice

29

1

Jablonné nad Orlicí

21

2

Klášterec nad Orlicí

19

3

Jarošov

17

4

Pivnice u Skoby

15

5

Dolní Dobrouč

15

5

Březiny

11

6

Budislav

8

7

Čistá

7

8

České Petrovice

7

8

Ostružno - Poddoubraví

7

8

Vidlatá seč

5

9


Celkové výsledky | zpět na obsah |

Jelikož nastali komplikace v šesté disciplíně, výsledky z této disciplíny se nepočítali do celkových součtů.

Pořadí

Družstvo

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Body:

1

Jarošov

4

2

6

4

5

0

4

25

2

Spačice

2

4

3

10

7

0

1

27

3

Čistá

3

5

2

5

8

0

8

31

4

Jablonné nad Orlicí

2

13

5

7

4

0

2

33

5

Vidlatá Seč

10

8

4

1

3

0

9

35

5

Klášterec nad Orlicí

4

15

7

5

1

0

3

35

6

Budislav

9

1

12

5

4

0

7

38

7

České Petrovice

1

20

1

3

6

0

8

39

8

Pivnice u Skoby

6

11

14

1

4

0

5

41

9

Březiny

8

3

19

4

2

0

6

42

9

Dolní Dobrouč

7

6

15

6

3

0

5

42

10

Ostružno - Poddoubraví

5

3

10

12

5

0

8

43

Pokračování pořadí vis.| mezi výsledky |


Stránku vytvořil | Aleš Urban |