INFO   OM   JEPPO   BYGDESPELMÄN

Jeppo Bygdespelman är ett spelmanslag som bildades hösten 1972.

Fortfarande finns samma intresse kvar att ta till vara gamla
spelmanslåtar, och föra traditionen vidare.

Till spelmanslaget hör nu ett femtontal musikanter.
Instrumenten är fiol, dragspel, kontrabas.
Dessutom verkar en ungdomsgrupp i anslutning till spelmanslaget, 
som också leds av Christine Julin-Häggman.

År 1975 utkom i Svenska Litteratursällskapets Folkkulturarkivs regi
en LP-skiva med folkmusik från Jeppo, under namnet "Jeppo Spelmän".
Lagets andra skiva utgavs 1981.
Den heter "Jeppo Låtar",och är utgiven av Finlands Svenska Folkmusikinstitut.

Jeppo är en av de få orter i Finland, där menuetten dansas i obruten tradition.
Förutom att menuetten, och polskan som hör ihop med menuetten, dansas i Jeppo,
så ges det kurser i menuettdans, for alla som vill lära sig dansen.


Medlemslista:        Instrument:

(spelledare)                                                                         
Christine Julin-Häggman   fiol/dragspel

Ann-Sofi Sjöholm (ordf.)    fiol
Gunhild Nymark  (sekr.)   dragspel
Kirsi Broo           -"-
Ruben Jungar          -"-
Albin Andersson        fiol 
Elis Andersson         -"-
Leif Andersson         -"-
Bertil Engstrand        -"- 
Lars Engstrand         -"-
Helena Furu          -"-
Yngve Furu           -"-
Mirjam Nygård         -"-
Karita Varjola         -"- 

Ungdomsgruppen:

(Spelledare)
Christine Julin-Häggman
Katarina Backlund       fiol
Johan Häggman          -"- 
Kim Häggblom          -"-
Maria Karlström         -"-
Iris Lillas           -"-
Christa Sandvik         -"- 
Catriina Österlund       -"- 
Malin Östman          -"-


tillbaks

tillbaks till huvudsidan: