JEPPO BYGDESPELMÄN

Sägnen berättar om hur en Jeppoyngling lärde sig spela fiol av Näcken vid Jungarforsen.
Pojken blev den skickligaste spelmannen i trakten
Då han gick i spetsen för brudföljet, kunde han själv öppna grindarna,
alltjämt mästerligt spelande brudmarschen
Något av den gamla förtrollningen finns kvar i Jeppo
Spelmännens stråkar har en ålderdomligt säregen, vild klang
Den snabba ståkföringen ger låtarna en sällsynt rytm och spänst
Om Jeppospelmännen kan man säga att stråken regerar fiolen,
och temperamentet styr stråken och fingrarna
En del äldre spelmän hade två stråkar, en kort för värre utkrusningar

texten från skivan Jeppo Spelmän, med smärre ändringar