Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani
 
 
 
Bersyukur kita ke hadrat Allah Subbahu Wataala, dengan izinNya, JKIM melalui Biro Siaran & Perhubungan telah berjaya merealisasikan Al Fikrah daripada penerbitan majalah kedalam bentuk semasa dan terkini iaitu lahirnya sebuah homepage untuk tatapan semua.

Meskipun terdapat pelbagai masalah dan kelemahan didalam menyediakannya, kami sedar dengan ilmu yang sedikit ini akan dapat membuka lebih banyak idea dan nasihat yang berguna untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang berilmu dan seterusnya membentuk seorang individu muslim yang berkualiti. Insyallah..

Al Fikrah diterbitkan setiap 2 bulan dan diedarkan kepada semua warga penerbangan Malaysia yang beragama Islam. Oleh kerana masih ditahap permulaan, kami mengalu-alukan segala nasihat dan sokongan agar dapat diperbaiki mutu dan isi kandungannya dari masa ke semasa. Anda bolehlah menghantar email kepada kami atau mengisikan borang mudah yang telah disediakan di laman tamu.
 

kembali ke muka utama
 
 
Majalah Al Fikrah Edisi 2  Majalah Al Fikrah Edisi 1 
Majalah Al Fikrah Edisi 3 
 
 
| Kembali ke Muka Utama |
© 1997 1998 JKIM
 Web design and developed by JKIM Biro Siaran & Perhubungan.