ANALISIS SOALAN-SOALAN LEPAS
DAN ASPEK-ASPEK PENTING KESUSASTERAAN MELAYU SPM 1999

GENRE : CERPEN
TEKS:  KELAPA NAN SEBATANG


 


Karya yang telah dikemukakan dalam soalan lepas tidak akan dikemukakan dalam soalan pada tahun berikutnya kecuali dalam bentuk perbandingan karya yang hampir sama.

1.    LINTAH - Amil Noor Jaya
            a.    tema
            b.    watak Mariana
            c.    cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Mariana ketika dalam perjalanan balik ke
                   kampung Jinar
            d.    gambaran masyrakat desa
            e.    persoalan
 

2.    CERPEN CINCIN - Karya Fatimah Busu

        a.    tema
        b.    unsur pengajaran
        c.    gambaran masyarakat
        d.    plot
        e.    tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Mek Jarah selepas memakai cincin
               atau
               bukti-bukti bahawa cincin yang dipakai oleh Mek Jarah menimbulkan konflik dalam
               dirinya.
        f.    petua-petua yang diajar oleh ibu Mek Jarah

2.    CERPEN NENEK - Karya Zurinah Hassan

3.    CERPEN LINTAH - Karya Amil Jaya
        a.    tema
        b.    ujian-ujian budaya yang terpaksa dihadapi oleh Marina
        c.    gambaran masyarakat

4.    CERPEN DINIHARI - Karya Anwar Ridhwan
        a.    persoalan
        b.    masalah yang dihadapi oleh Sabil dan masyarakat peneroka di kawasan baru itu
        c.    kesan kemarau terhadap peneroka dankawasan sekitar
        d.    gambaran masyarakat
        e.    teknik penceritaan (rujuk petikan halaman 2
        f.    gaya bahasa
        g.    "yang paling susah ialah untuk memulakan sesuatu."  Buktikan keberan penyataan tersebut.

5.   CERPEN TISNA WATI -     Karya Razak Mamat

6.    DEMI MUSIM - Karya Malim Ghozali
        a.    pengalaman-pengalaman pahit yang dilalui oleh ayah dalam hidupnya
        b.    watak Abdullah Chin
        c.    unsur moral
        d.    plot

7.    PENYAMBUT TETAMU - karya Sahlan Mohd Saman
       a.     Bukti-Bukti badrul mencapau kejayaan selepas berhijrah dari tanah kelahirannya.

8.    MEMORI KEHIDUPAN - Karya Rejab F.I
        a.    perkara-perkara yang menganggu fikiran nenek ketika berada di kota
        b.    perbandingan kehidupan orang kampung dengan orang bandar
        c.    gambaran masyarakat
        d.    latar

9.    PEMBERONTAKAN - Karya Jong Chian Lai
        a.    watak penghulu Sidek
        b.    gambaran masyarakat
        c.    teknik imbas muka.

10.  KEPULANGAN  - Wan Yusuf hassan

        a.    unsur pengajaran
        b.    sebab-sebab Ngah Seman berubah dalam perjuangannya.
 

ANALISIS SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN  LEPAS (1993-1998)

SPM 1993

1.  ROSTINA GADIS GERILA - Karya Harun Aminurrashid

    a.    tema cerpen
    b.    nilai-nilai kemanusiaan
 

2.    GULAI RAWO - Karya Baharuddin Kahar

    a.    sebab-sebab Budin hampa
    b.    watak Budin

SPM 1994

1.    CERPEN MARIAH - Karya Sharif Putera

    a.    punca-punca Mariah sakit
    b.    peristiwa -peristiwa yang berlaku selepas "dialog" (soalan petikan)

SPM 1995

1.    CERPEN GELANGGANG - Karya Noorjaya

    a.    watak Bibah
    b.    unsur-unsur moral

2.    CERPEN KAWAN - Karya Zaharah Nawawi

    a.    unsur pengajaran
    b.    genre penulisan Zaharah Nawawi dan karya-karya yang dihasilkan

SPM 1996

1.    CERPEN NOSTALGIA - Karya Anis

        a.    kepercayaan orang Melayu dan bukti kebenaran kepercayaan tersebut
        b.    tajuk cerpen amat sesuai dengan isi - beri hujah

2.    CERPEN KAWAN - Karya Zaharah Nawawi (soalan petikan)

        a.    maksud teknik monolog dalaman dan contohnya
        b.    gaya bahasa
        c.    perwatakan 'aku' dan Hafiz

SPM 1997

1.    CERPEN KELAPA NAN SEBATANG - Karya Shahnon Ahmad (soalan petikan)

        a.    gaya bahasa
        b.    konflik dalaman Wak Da
        c.    sumbangan Shahnon Ahmad terhadap dunia sastera

2.    CERPEN PULANG - Karya Ma'arof Saad dan
        KEPULANGAN -  karya Wan Yusof  Hassan

        a.    watak utama dalam kedua-dua cerpen
        b.    sebab mereka ingin pulang
        c.    peristiwa-peristiwa yang menyebabkan mereka terpaksa meninggalkan kampung

SPM 1998

1.    CERPEN MERAH BANJIR DI HULU - Karya Awangku Merali

        a.    tema cerpen
        b.    adat yang menjadi pegangan Penghulu Kajan
        c.    aspek keharmonian hidup suku kaum Kenyah
 
 

Bac to Nita's Homepage
Anda Pelawat ke-