Příklady komponent s orientačními cenami.

  Typ Výrobce Cena Výkon
CHIP TUNING SUPERCHIPS 15 - 20 000 Kč + cca 8-10%
Sportovní filtr K&N,

KINGDRAGON

1 600 Kč + cca 2%

x

Sportovní výfuk SEBRING ,

REMUS

5 - 10 000 Kč + cca 3%
x Sportovní výfukové potrubí PEUGEOT 20 000 Kč 5 - 8 PS
Katalyzátor Nízkoodoporový katalyzátor Gutmann ? ?