Höge Bröder!

Låt oss alla glädjas över att Maior skyddar våra vägar. Även på informationteknologins vägar. Bemärk att det bara finns en Maior och de Höge Bröderna är spridda i alla de väderstreck som finns. Här på denna elektroniska sida kan man nu få en förnimelse av Maior och Gillet. Oberoende av i vilket vädersträck man sitter och ugglar. Var Hög Broder vet ju att man borde vara vid Maiors sida och stå honom till buds för att fullgöra vår uppgift; att sprida bruket av det enda rätta till det helt rätta.

Naturligtvis bör varje Hög Broder i Maiors beskydd besöka Gillets hemsida (denna ditt nöt, vilken annars...?) för att hålla sig underrättad om vad Maior befaller oss. På denna hemsida kommer det även att kungöras andra ting som ankommer var Hög Broder.

[ Tribunalen ] - [ Rapport från Högtidskapitlet ]
[ historik ] - [ Maior Dominus i modern tid ]url: https://members.tripod.com/~st_laurentii/index.html
e-post: st_laurentii@hotmail.com
senast uppdaterad: alldeles nyligen