Make your own free website on Tripod.com

Muzik SK & SRK Tahun 1
(SK & SRK Year 1 Music)
SAYA SUKA HATI
Bertepuk tangan la la, (tepok tangan 2 kali pada la la)
Bertepuk tangan la la, (tepok tangan 2 kali pada la la)
Bertepuk tangan la la, (tepok tangan 2 kali pada la la)
Saya suka hati.

Hentaklah kaki la la, (hentak kaki 2 kali pada la la)
Hentaklah kaki la la, (hentak kaki 2 kali pada la la)
Hentaklah kaki la la, (hentak kaki 2 kali pada la la)
Saya suka hati.

Petik jari begini, (petik jari 3 kali pada la la)
Petik jari begini, (petik jari 3 kali pada la la)
Petik jari begini, (petik jari 3 kali pada la la)
Saya suka hati.


SAYA SUKA HATI
Nama (Malay Name) Saya Suka Hati
Bentuk (Format) MIDI 1
Nada (Key) F Major
Bilangan Trak (Number of Tracks) 1 (Solo)
Saiz (Size) 1 KByte
Masa (Time) 57.00
Nama Lain (Other Names) I Am Happy
Disediakan oleh (Sequenced by) CS Ooi


Lihat Nota Muzik
See Music Notes
Lihat Lirik dalam Inggeris
(See Lyrics in English)


Nota Ringkas (Short Notes)

Gubahan Muzik (Composer) = PPK

Lirik (Lyric) = PPK

Nada Asal (Original key) = F Major


Rujukan (References)


     Buku (Books)

1.       Buku Lagu Tahun 1 Untuk Sekolah Kebangsaan; Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM
          (1982); Dewan Bahasa & Pustaka; Malaysia - mukasurat (page) 1


Pertanyaan (Inquiries)
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
50604 Kuala Lumpur