Make your own free website on Tripod.com

Muzik SK & SRK Tahun 1
(SK & SRK Year 1 Music)
I AM VERY HAPPY

We clap our hands la la, (clap the hands twice at la la)
We clap our hands la la, (clap the hands twice at la la)
We clap our hands la la, (clap the hands twice at la la)
I am very happy

We stamp our feet la la, (stamp your feet twice at la la
We stamp our feet la la, (stamp your feet twice at la la
We stamp our feet la la, (stamp your feet twice at la la
I am very happy

Snap your fingers just like this, (snap your fingers three times at just like this)
Snap your fingers just like this, (snap your fingers three times at just like this)
Snap your fingers just like this, (snap your fingers three times at just like this)
I am very happy


I AM VERY HAPPY
Nama (Malay Name) Saya Suka Hati
Bentuk (Format) MIDI 1
Nada (Key) F Major
Bilangan Trak (Number of Tracks) 1 (Solo)
Saiz (Size) 1 KByte
Masa (Time) 57.00
Nama Lain (Other Names) I Am Very Happy
Disediakan oleh (Sequenced by) CS Ooi


Lihat Nota Muzik
See Music Notes
Lihat Lirik dalam Bahasa Melayu
(See Lyrics in the Malay Language)


Nota Ringkas (Short Notes)

Gubahan Muzik (Composer) = PPK

Lirik (Lyric) = CS Ooi

Nada Asal (Original key) = F Major


Rujukan (References)


     Buku (Books)

1.       Buku Lagu Tahun 1 Untuk Sekolah Kebangsaan; Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM
          (1982); Dewan Bahasa & Pustaka; Malaysia - mukasurat (page) 1


Pertanyaan (Inquiries)
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
50604 Kuala Lumpur