Make your own free website on Tripod.com
Braggs of Fluvanna Co. Virginia

1. Joseph Bragg & Mary Tap Mrs. 
| 1.1a Joseph B. Bragg* (1690-1747) & Elizabeth Moore (Nash) 
| | 1.1a.1a William Bragg* (1731-) & Ann 
| | 1.1a.1b William Bragg* (1731-) & Elizabeth Kelly 
| | 1.1a.2 John Bragg Sr (1733-) & ? Newman? (-1781)
| | | 1.1a.2.1a John Bragg Jr* (1740-1808) & Mary Huchinson? 
| | | | 1.1a.2.1a.1 Benjamin H. Bragg (1799-) & Lucy Ann Macconie (McCormick) (1800-)
| | | | | 1.1a.2.1a.1.1 Mary Jane Bragg (1823-) & Thomas William Tilman (1817-)
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.1.1 Rives Ivano Tilman (1861-) & Ella Watts Bragg 
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.1.2 Cora Tilman 
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.1.3 Fanny Tilman 
| | | | | 1.1a.2.1a.1.2 Elizabeth Bragg (1824-)
| | | | | 1.1a.2.1a.1.3 John P. Bragg (1826-) & Mary France (A) Flanagan (1827-)
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.3.1 George R. Bragg (1851-1872)
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.3.2 William B. Bragg (1853-)
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.3.3 Mary C. Bragg (1855-)
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.3.4 Virgilla E. Bragg (1859-)
| | | | | 1.1a.2.1a.1.4 Frances Ann Bragg (1828-) & David W. Durham 
| | | | | 1.1a.2.1a.1.5 William Bragg (1830-)
| | | | | 1.1a.2.1a.1.6 Evaline (Elvira) Bragg (1834-)
| | | | | 1.1a.2.1a.1.7 Robert Bragg (1836-)
| | | | | 1.1a.2.1a.1.8a Benjamin H. F. Bragg* (-1912) & Judith Ann Davis (1846-1888)
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.8a.1 Charles D. S. Bragg (1868-)
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.8a.2 Walter Alexander R. Bragg (1869-1960) & Cora Lee Seay 
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.8a.3 Edgar "Eddie" P. Bragg (1871-)
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.8a.4 Robert B. Bragg (1873-)
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.8a.5 Lee J. Bragg (1876-1951) & Charles L. Tomlinson 
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.8a.6 Lucy C. Bragg (1879-1933) & Stuart E. Shepherd 
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.8a.7 Mary E. Bragg (1881-1893)
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.8a.8 Gustavus A. Bragg (1883-1951)
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.8a.9 Agnes Elizabeth Folsom Bragg (1886-1970) & Luther Royer Carter 
| | | | | 1.1a.2.1a.1.8b Benjamin H. F. Bragg* (-1912) & Sallie Jane Bragg 
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.8b.1 Winnie Alcott Bragg (1897-)
| | | | | | 1.1a.2.1a.1.8b.2 Sally Jane Cabell Bragg (1894-)
| | | | | 1.1a.2.1a.1.9 Lucy Ann Bragg (1844-) & John W. Ryals 
| | | | | 1.1a.2.1a.1.10 James R. Bragg (1851-)
| | | | 1.1a.2.1a.2 Wyatt Bragg (1780-1847) & Sallie H. Disper (1810-)
| | | | | 1.1a.2.1a.2.1 John J. Bragg (1827-1919) & Mildred A. (1834-)
| | | | | | 1.1a.2.1a.2.1.1 James Wyatt Bragg (1853-1921) & Sarah Francis "Sallie" Thomas (1861-1918)**
| | | | | | | 1.1a.2.1a.2.1.1.1 John Robert Bragg (1884-1953)
| | | | | | | 1.1a.2.1a.2.1.1.2 William James Bragg Sr. (1887-1977) & Christiann Ellen Thomas (1899-2000)**
| | | | | | | | 1.1a.2.1a.2.1.1.2.1 William James Bragg Jr. (1921-) & Ercelle 
| | | | | | | | | 1.1a.2.1a.2.1.1.2.1.1 Gary Wayne Bragg (1958-) & Debra Roussin 
| | | | | | | | 1.1a.2.1a.2.1.1.2.2 Earl John Bragg (1925-)
| | | | | | | 1.1a.2.1a.2.1.1.3 Samuel O. Bragg (1890-) & Olie M. Hasher (1898-)
| | | | | | | 1.1a.2.1a.2.1.1.4 Anna Elizabeth Bragg (1893-)
| | | | | | | 1.1a.2.1a.2.1.1.5a Ada Bragg* (1896-1991) & Peter C. Hasbrouck (-1954)
| | | | | | | 1.1a.2.1a.2.1.1.5b Ada Bragg* (1896-1991) & Charlie Boyd 
| | | | | | | | 1.1a.2.1a.2.1.1.5b.1 Erma Boyd (1927-1932)
| | | | | | 1.1a.2.1a.2.1.2 Sally B. Bragg (1857-)
| | | | | 1.1a.2.1a.2.2 Sarah Bragg (1830-)
| | | | | 1.1a.2.1a.2.3 Polly Bragg (1832-)
| | | | 1.1a.2.1a.3 Thomas Bragg 
| | | 1.1a.2.1b John Bragg Jr* (1740-1808) & Frances "Franky" Marks (1745-1828)
| | | | 1.1a.2.1b.1 John Bragg III (1770-1826)
| | | | 1.1a.2.1b.2a Richard Bragg* (1772-) & Elizabeth Venable 
| | | | 1.1a.2.1b.2b Richard Bragg* (1772-) & Milly Reynolds 
| | | | | 1.1a.2.1b.2b.1 Richard Bragg 
| | | | 1.1a.2.1b.3 Mary "Polly" Bragg (1764-) & Murray Pace (1761-)
| | | | | 1.1a.2.1b.3.1 Susannah Pace 
| | | | | 1.1a.2.1b.3.2 Joseph Pace 
| | | | | 1.1a.2.1b.3.3 John M. Pace 
| | | | | 1.1a.2.1b.3.4 Sarah Pace 
| | | | | 1.1a.2.1b.3.5 Murray Pace Jr. 
| | | | | 1.1a.2.1b.3.6 Edward Pace 
| | | | | 1.1a.2.1b.3.7 James Pace 
| | | | | 1.1a.2.1b.3.8 Rebecca Pace 
| | | | 1.1a.2.1b.4 Micajah Bragg (1782-1830) & Elizabeth Ross 
| | | | | 1.1a.2.1b.4.1 Thomas Bragg (1806-)
| | | | | 1.1a.2.1b.4.2 Peter R. Bragg & Mary E. Steger 
| | | | | 1.1a.2.1b.4.3 John Bragg 
| | | | | 1.1a.2.1b.4.4 James Ross Bragg (1813-) & Louise Fielding 
| | | | | 1.1a.2.1b.4.5 Julianna Bragg 
| | | | | 1.1a.2.1b.4.6 Joseph Bragg 
| | | | | 1.1a.2.1b.4.7 Benjamin Bragg 
| | | | 1.1a.2.1b.5 Elias Bragg (1785-1861) & Mary "Polly" H. Bryant 
| | | | | 1.1a.2.1b.5.1 Jane S. Bragg 
| | | | | 1.1a.2.1b.5.2 James A. Bragg 
| | | | | 1.1a.2.1b.5.3 Elizabeth "Betsy" R. Bragg (1812-) & John Moore Jr. 
| | | | | | 1.1a.2.1b.5.3.1 James A. Moore & Nancy M. Carter 
| | | | | | 1.1a.2.1b.5.3.2 Sarah Moore 
| | | | | 1.1a.2.1b.5.4 Mary Ann Bragg 
| | | | | 1.1a.2.1b.5.5 Dabney C. Bragg 
| | | | | 1.1a.2.1b.5.6 Frances Bragg 
| | | | | 1.1a.2.1b.5.7 John Bragg 
| | | | | 1.1a.2.1b.5.8 Harriet Bragg 
| | | | | 1.1a.2.1b.5.9 Matthew Bragg 
| | | | | 1.1a.2.1b.5.10 Marks Bragg 
| | | | | 1.1a.2.1b.5.11 Joseph F. Bragg 
| | | | | 1.1a.2.1b.5.12 Sarah Bragg 
| | | | | 1.1a.2.1b.5.13 Eliza Bragg 
| | | | | 1.1a.2.1b.5.14 Andrew Bragg 
| | | | 1.1a.2.1b.6 Susanna Bragg (1786-) & John Marks 
| | | | 1.1a.2.1b.7 Thomas B. Bragg (1782-1879) & Nancy Johnson (1797-)
| | | | | 1.1a.2.1b.7.1 John Johnson Bragg (1812-1840) & Frances Ann "Fanny" Griffin (1814-1880)
| | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.1 James M. Bragg (1833-1921)
| | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2 Christiann Ellen Bragg (1835-1925) & Robert Benjamin "Bob" Thomas (1804-1892)
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.1 John William Thomas (1855-1956) & Ida Virginia Bragg (1871-1948)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.1.1 William Robert "Bob" Thomas (1892-1917)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.1.2 Charles Garland Thomas (1894-1969)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.1.3 Julian E. Thomas (1896-1916)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.1.4 Christiann Ellen Thomas (1899-2000) & William James Bragg Sr. (1887-1977)**
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.1.5a Minnie Belle Thomas* (1902-1987) & Jennings 
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.1.5a.1 Gordon Jennings 
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.1.5b Minnie Belle Thomas* (1902-1987) & Parsley 
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.1.6 Bessie V. Thomas (1904-) & John Channing 
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.1.7 John Johnson Thomas (1907-) & Ruby M. 
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.1.8 Ernest Marion Thomas (1912-1915)
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2 James David Thomas (1858-1935) & Gazelle "Babe" Beal (1868-1955)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.1 Grace Maud(e) Thomas (1887-1973) & Herbert Lee Templeton (1888-1976)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.1.1a Vera Rozelle Templeton* (1910-) & Charles Robert Allen (1906-1961)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.1.1b Vera Rozelle Templeton* (1910-) & Arlie A. O'Kelly (1904-1987)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.1.2 Floyd Lee Templeton (1920-2004) & Betty Jane Siebert (1925-)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.2a Waverly Carlton Thomas* (1888-1993) & Goldie S. (1900-1989)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.2b Waverly Carlton Thomas* (1888-1993) & Nina Muriel Flanery (1891-1963)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.2b.1 Waverly Beal Thomas (1913-) & Lois Jean Keck (1924-)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.2b.2 Howard Lee Thomas (1914-2003) & Opal Elleen Schuert (1917-1991)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.2b.3 Margaret Thomas (1917-) & William Merle Siler (1911-1998)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.2b.4 James David Thomas (1919-) & Roberta Kaffman 
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.2b.5a Zella Catherine Thomas* (1922-2001) & Colbern 
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.2b.5b Zella Catherine Thomas* (1922-2001) & James W. Watts 
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.3 Erma Lois Thomas (1890-1989) & George Ellsworth "Worth" VanDyke (1891-1973)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.3.1 Ermile VanDyke (1914-1998) & Henry C. Weir (1909-1997)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.3.2 Ardyce VanDyke (1924-1975) & Charles A. Callaway (1923-)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.3.3 Ruth Inez VanDyke (1927-) & Corydon E. Cochran (1926-)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.4 James Corbett Thomas (1892-1974) & Artonia Davenport (1892-1971)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.5 Inez Thomas (1894-1977) & Hubert L. Kreeger (1889-)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.5.1 Martha Lois Kreeger (1923-1989) & Olin B. Curtis (1909-1990)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.5.2a Joan Huberta Kreeger* (1929-) & Billie Dean Brown (1927-)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.5.2b Joan Huberta Kreeger* (1929-) & Robert Vantuyl 
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.6 Elmer Carlyle Thomas (1896-1976) & Charline Davis (1902-)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.7 Ralph Beal Thomas (1899-1988) & Grace Williams (1902-)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.8 Alfonso Thomas (1901-1962) & Vivian Ernestine Allen (1902-1986)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.8.1 William "Allen" Thomas (1922-1999) & "Margaret" Irene Byrd (1923-)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.8.2 Ernestine Inez Thomas (1923-) & James Harvey Latimer (1923-)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.2.8.3 Richard Beal Thomas (1930-1935)
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.3 Sarah Francis "Sallie" Thomas (1861-1918) & James Wyatt Bragg (1853-1921)**
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4 Robert Joseph "Joe" Thomas (1863-1943) & Amanda Scott "Jennie" Beal (1867-1948)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.1a Ernest Benjamin Thomas* (1886-1966) & Edna Morris (1890-)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.1a.1 Hubert Lee Thomas (1915-2003) & Mary Elizabeth Childers (1918-1987)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.1a.2 Robert Morris Thomas (1918-) & Jennie G. Katzer (1922-)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.1a.3 Dollie May Thomas (1920-1920)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.1b Ernest Benjamin Thomas* (1886-1966) & Tempe W. Sander (1896-)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.2 Lula French Thomas (1889-1989) & Luke Albert Sebolt (1875-1946)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.2.1 Louise Amanda Sebolt (1913-1985) & Arthur Clifford "Tex" Tompkins (1905-1982)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.2.2 Imogene Sebolt (1915-) & Theodore Joseph Grossheider (1906-1959)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.2.3 Frank Albert Sebolt (1918-) & Viola Helen Powell (-1995)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.3 Nettie Winston Thomas (1891-1977) & Harrison Vardman Hall (1889-1933)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.3.1 Helen Lee Hall (1913-1913)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.3.2 Robert Smith Hall (1914-1988) & Clara Neta Darnell (1914-)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.3.3 Lester Thomas Hall (1925-1992) & Opal Louise "Sally" Halphin (1928-)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.4 Henry Robert Thomas (1894-1978) & Mellie Marie Hawkins (1901-1989)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.4.1 Rosalene Thomas (1927-) & Robert Eugene Wilson (1926-)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.5 Harry Lee Thomas (1897-1919)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.6 William Scott Thomas (1900-1967) & Mabel B. Hoerning (1907-1967)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.7 Sallie May Thomas (1902-1987) & Wallace Luellen Adams (1897-1988)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.7.1 Sally Jo Adams (1931-) & William E. "Bill" Schmidt (1927-)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.7.2 Norma Gene Adams (1934-) & Kenneth Harold Richardson (1933-)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.7.3 Pauline Mildren Adams (1924-)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.8a Dollie Thomas* (1905-1972) & Raymond Penderson (1900-)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.8a.1 Beatrice E. Penderson (1923-) & James J. Fiala (1922-)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.8a.2a Raymond Roy "Bud" Penderson Jr.* (1926-) & Ruthe J. Sportsman (1926-)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.8a.2b Raymond Roy "Bud" Penderson Jr.* (1926-) & Mary Myers 
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.8a.3a Roy Raymond Penderson* (1928-) & Aletha Ann Gooch (1928-1977)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.8a.3b Roy Raymond Penderson* (1928-) & Liz 
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.8b Dollie Thomas* (1905-1972) & Spurgeon Arthur "Spud" Duncan (1904-1983)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.9 Alice Gazelle Thomas (1910-) & Carl C. "Dick" Pack (1903-1970)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.9.1a Carl C. Pack Jr.* (1930-1991) & Marilyn Rae Mahan (1937-)
| | | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.2.4.9.1b Carl C. Pack Jr.* (1930-1991) & Olga Sharstrom (1924-)
| | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.3 Mary Lucy Mildred Bragg (1838-1877)
| | | | | | 1.1a.2.1b.7.1.4 John Johnson Bragg Jr. (1841-1861)
| | | | | 1.1a.2.1b.7.2 Lucy Bragg (1814-) & Thomas Farrish 
| | | | | 1.1a.2.1b.7.3 William J. Bragg (1815-1889)
| | | | | 1.1a.2.1b.7.4 Harriett T. Bragg (1817-) & Robert Barker (1805-)
| | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1 John George William Barker & Lucy Ann "Pinkie" Hopkins (1851-)**
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.1 Hansford Robert Barker (1894-1972) & Lora Belle Plumley (1885-1980)
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.1.1 Albert Vince Barker 
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.1.2 Carl Cornelius Barker 
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.1.3 Violet I. Barker 
| | | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.1.4 Juanita Barker 
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.2 John Walker Barker 
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.3 Vince Barker 
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.4 Wilbur Barker 
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.5 Plummer Barker 
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.6 Brainard George Barker 
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.7 Myrtle Barker 
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.8 Lottie Mae Barker 
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.9 Nannie T. Barker 
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.10 Charles W. Barker 
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.11 Yhorlia T. Barker 
| | | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.1.12 Cramer Barker 
| | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.2 Jesse A. Barker 
| | | | | | 1.1a.2.1b.7.4.3 Harriet A. Barker 
| | | | | 1.1a.2.1b.7.5 Mary A. Bragg (1823-)
| | | | | 1.1a.2.1b.7.6 Nancy A. Bragg (1827-)
| | | | | 1.1a.2.1b.7.7 Sally A. Bragg (1830-) & Seymour Hopkins (1827-)
| | | | | | 1.1a.2.1b.7.7.1 Lucy Ann "Pinkie" Hopkins (1851-) & John George William Barker **
| | | | | | 1.1a.2.1b.7.7.2 Julian A. Hopkins (1853-)
| | | | | 1.1a.2.1b.7.8 Thomas B. Bragg (1832-) & Columbia A. 
| | | | | | 1.1a.2.1b.7.8.1 Amanda Bragg (1862-)
| | | | | | 1.1a.2.1b.7.8.2 Charles W. Bragg (1864-)
| | | | | | 1.1a.2.1b.7.8.3 Martha W. Bragg (1867-1867)
| | | | | 1.1a.2.1b.7.9 Granville J. Bragg (1836-)
| | | | 1.1a.2.1b.8 Elizabeth C. Bragg (1815-1860) & David Shepherd (1791-1868)
| | | | 1.1a.2.1b.9 Holeman Bragg (1795-1870) & Mary "Polly" White 
| | | | | 1.1a.2.1b.9.1 Albert Bragg (1851-1888)
| | | | 1.1a.2.1b.10 William H. Bragg (1800-1834) & Sarah "Salley" Boatwright 
| | | | | 1.1a.2.1b.10.1 William H. Bragg Jr. (1828-) & Kitty Wade 
| | | | 1.1a.2.1b.11 Rebecca Bragg & Joseph Bruce 
| | | | 1.1a.2.1b.12 Frances Bragg 
| | | | 1.1a.2.1b.13 Hannah Bragg 
| | | | 1.1a.2.1b.14 James Bragg & Susanna Pewsia 
| | | 1.1a.2.2 Newman Bragg (1757-) & Joannah Barnerd 
| | | | 1.1a.2.2.1 Elizabeth "Betsy" Bragg (1793-)
| | | | 1.1a.2.2.2 Holman Bragg (1796-1870) & Lucinda Ryals (1810-)
| | | | | 1.1a.2.2.2.1 Elizabeth Bragg (1832-)
| | | | | 1.1a.2.2.2.2 Gideon F. Bragg (1833-1853)
| | | | | 1.1a.2.2.2.3 John H. Bragg (1837-1871) & Mary E. 
| | | | | 1.1a.2.2.2.4 Kelly J. Bragg (1840-1871)
| | | | | 1.1a.2.2.2.5 Martha H. Bragg (1841-)
| | | | | 1.1a.2.2.2.6 Lucy F. Bragg (1848-)
| | | | | 1.1a.2.2.2.7 Albert Bragg (1851-)
| | | 1.1a.2.3 Thomas Bragg Capt. (1758-1828) & Lucy Neville Blakemore (1797-)
| | | | 1.1a.2.3.1 Harriett Bragg & George Naylor Davis 
| | | | | 1.1a.2.3.1.1 Lucy Bragg Blakemore Davis & William Biggs 
| | | | | | 1.1a.2.3.1.1.1 Thomas Naylor Biggs & Elenor Humphreys 
| | | | | | | 1.1a.2.3.1.1.1.1 Ella Biggs & J. Taylor Lawson 
| | | | 1.1a.2.3.2 William J. Bragg 
| | | | 1.1a.2.3.3 Elizabeth Bragg (1782-) & Chas Nelms Lewis 
| | | | 1.1a.2.3.4 Susannah "Sukey" Bragg (1783-) & John Hill 
| | | | 1.1a.2.3.5 Armstead Bragg (1785-) & Nancy Bragg (1794-)**
| | | | 1.1a.2.3.6 Sidney Bragg (1786-)
| | | | 1.1a.2.3.7 John Blakemore Bragg (1795-) & Lucinda Crump (1796-1884)
| | | 1.1a.2.4 Mary "Polly" Bragg 
| | | 1.1a.2.5 Richard Bragg & Elizabeth "Betsey" Venable 
| | | | 1.1a.2.5.1 Polly Bragg (1785-1860) & William Brown 
| | | | | 1.1a.2.5.1.1 Philip B. Brown (1820-)
| | | | 1.1a.2.5.2 Nancy Bragg (1794-) & Armstead Bragg (1785-)**
| | | | 1.1a.2.5.3 Hugh Lewis Bragg (1795-) & Frances Sutherland 
| | | | | 1.1a.2.5.3.1 John Bragg (1818-)
| | | | | 1.1a.2.5.3.2 James Bragg (1820-)
| | | | | 1.1a.2.5.3.3 Anna Mariah Bragg 
| | | | | 1.1a.2.5.3.4 William Bragg (1834-)
| | | | | 1.1a.2.5.3.5 Robert Bragg 
| | | | | 1.1a.2.5.3.6 Thomas Bragg 
| | | | | 1.1a.2.5.3.7 Henry Bragg 
| | | | 1.1a.2.5.4a John Venable Bragg* (1799-) & Elizabeth Jones (-1849)
| | | | | 1.1a.2.5.4a.1 William J. Bragg (1823-) & Sarah F. Busby (1828-)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.1.1 Susan E. "Leanna" Bragg (1848-)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.1.2 Andrew Rudolph Bragg (1850-1872)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.1.3 William J. Bragg (1853-)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.1.4 Lucy F. Bragg (1855-)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.1.5 George M. Bragg (1858-)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.1.6 Robert L. Bragg (1863-)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.1.7 Zenobia Bragg (1869-)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.1.8 Sallie Bragg (1873-)
| | | | | 1.1a.2.5.4a.2 John F. Bragg (1825-) & Ellen M. Glass (1827-1865)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.2.1 Mildred A. Bragg (1849-)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.2.2 Leonidas Bragg (1851-)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.2.3 Eliza F. Bragg (1854-)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.2.4 Mary E. Bragg (1854-1856)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.2.5 Angy E. Bragg (1857-)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.2.6 John W. Bragg (1858-)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.2.7 Bragg (1859-1859)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.2.8 Bragg (1859-1859)
| | | | | | 1.1a.2.5.4a.2.9 Bragg (1865-1865)
| | | | | 1.1a.2.5.4a.3 Sarah Bragg (1829-)
| | | | | 1.1a.2.5.4a.4 Mary J. Bragg (1832-)
| | | | | 1.1a.2.5.4a.5 Susan Bragg (1834-)
| | | | | 1.1a.2.5.4a.6 Horatio Coleman "Colman" Bragg (1834-1913)
| | | | | 1.1a.2.5.4a.7 Robert F. Bragg (1835-)
| | | | | 1.1a.2.5.4a.8 Jane Bragg (1836-)
| | | | | 1.1a.2.5.4a.9 Thomas Bragg (1838-)
| | | | | 1.1a.2.5.4a.10 Henry Lewis "Lewis" Bragg (1843-1871)
| | | | | 1.1a.2.5.4a.11 James T. Bragg (1843-1864)
| | | | | 1.1a.2.5.4a.12 Mildred A. Bragg (1849-)
| | | | 1.1a.2.5.4b John Venable Bragg* (1799-) & Frances "Fannie" Bragg (Sutherland) (1818-)
| | | | | 1.1a.2.5.4b.1 Elizabeth F. Bragg (1846-)
| | | | | 1.1a.2.5.4b.2 George Edd Bragg (1852-1938)
| | | | 1.1a.2.5.5 Martha "Patsey" Bragg (1796-)
| | | | 1.1a.2.5.6 Elizabeth "Betsey" Bragg (1800-)
| | | | 1.1a.2.5.7 Frances Bragg (1802-)
| | | | 1.1a.2.5.8 William M. Bragg (1808-1873) & Rebecca J. (Roberta) Irving (1819-)
| | | | | 1.1a.2.5.8.1 Sarah F. Bragg (1849-)
| | | | | 1.1a.2.5.8.2 Hardenia Fletcher Bragg (1842-)
| | | | | 1.1a.2.5.8.3 Mary S. Bragg (1843-)
| | | | | 1.1a.2.5.8.4 Charles R. Bragg (1845-)
| | | | | 1.1a.2.5.8.5 Lewis Andrew Bragg (1848-)
| | | | | 1.1a.2.5.8.6 Angelina Bragg (1850-)
| | | | 1.1a.2.5.9 Judith "Judy" Bragg (1810-)
| | | | 1.1a.2.5.10 Thomas R. Bragg (1813-) & Martha Jane White (1814-1867)
| | | | | 1.1a.2.5.10.1 William L. Bragg (1836-) & Lucy M. Busby (1835-)
| | | | | | 1.1a.2.5.10.1.1 Victoria Bragg (1860-)
| | | | | | 1.1a.2.5.10.1.2 Ellen W. Bragg (1862-)
| | | | | | 1.1a.2.5.10.1.3 Harry G. Bragg (1867-)
| | | | | | 1.1a.2.5.10.1.4 Hellenia Bragg (1869-)
| | | | | 1.1a.2.5.10.2 Richard H. Bragg (1838-1862)
| | | | | 1.1a.2.5.10.3 John E. Bragg (1841-1877)
| | | | | 1.1a.2.5.10.4 Louisianna E. (Louisa) Bragg (1843-1868)
| | | | | 1.1a.2.5.10.5 Reeves (Rive/Rives) D. Bragg (1848-1920) & Cornelia A. King (1850-)
| | | | | 1.1a.2.5.10.6 Mary F. "Molly" Bragg (1848-1919)
| | | | | 1.1a.2.5.10.7 Jane M. Bragg (1852-)
| | | | | 1.1a.2.5.10.8 Selona J. Bragg (1857-1920)
| | | 1.1a.2.6 Sarah Bragg 
| | | 1.1a.2.7 Elizabeth "Betty" Bragg & Vincent Marks 
| | 1.1a.3 Benjamin Bragg (1735-)
| | 1.1a.4 Moore Bragg (1737-) & Salley Kelley 
| | | 1.1a.4.1 William Bragg (1760-1814)
| 1.1b Joseph B. Bragg* (1690-1747) & Mary Suttle 
| | 1.1b.1 Joseph Bragg (1719-) & Susannah Dozier 
| | | 1.1b.1.1 John Bragg (1741-)
| | | 1.1b.1.2 Peggy Bragg (1750-)
| | | 1.1b.1.3 Phoebe Bragg (1752-)
| | | 1.1b.1.4 William Bragg (1755-1834) & Ruthy Arnold 
| | | 1.1b.1.5 Joseph Bragg (1756-) 
=======

For More Information On The BRAGG line check this Bragg page.

    Joseph Bragg, circa 1689

Thomas Bragg and Nancy Johnson Bragg

In the 1850 Fluvanna, VA census was the following listing of Thomas Bragg's family. 
Thomas Bragg 63, farmer, wife Nancy 54, son Thomas B. 18, Granville 14,
and Nancy A. 23 

Thomas is listed in the WAR OF 1812- Roll 10 
Bragg, Thomas (P&BLW) died 1 Feb 1879, Flu. Co. VA 
Last address "Chapel Hill, Flu. VA".

He married on 15 Dec 1809 to Nancy Johnson and witnesses are 
Thomas B. Bragg and Granville J. Bragg., 
The Fluvanna records show that Thomas and Nancy was married married
11 Dec 1810; min: William Baskett.

NOTE: found a John Bragg, who moved to Fluvanna Co. abt 1778, from Richmond Co. VA, 

Family Biography;
The Bragg Book, by Maurice Neville Blakemore; 317 pages 

John J. Bragg, son of Thomas and Nancy was married to Miss Frances Griffin, daughter of Nancy Faris, wife of Samuel Faris, formly Griffin of Fluvanna Co. on the 21 day of March 1833. According to Christian Ellen Thomas Bragg, granddaughter of John J. Bragg, John was killed in a duel. George N. Irving married Frances A. "Fanny" and raised her children James M. Bragg, Christiana Bragg, Mary L.,and John J. Bragg, Jr.

More Braggs

These are my notes that I have collect thru the years. It is not a complete
list. If you have something that can be add, please email me.


Censuses

1810

Bragg, John, Sr. 1-1-0-0-1-1-0-2-0-1 Bragg, John, Jr. 0-0-0-1-0-3-0-0-1-0

1850

Geo. N. Irving, 65 carpenter, Frances A., 35; James M. Bragg, 16; Christianna, 14; Mary L., 12; John J. Bragg, 9
John Bragg, 39 miller; Eliz, 39; Nancy R, 18; James B. 4
Thomas Bragg, 63 farmer; Nancy, 54; Thomas B., 18; Granville, 14, Nancy A., 23
John Bragg, 52; manager?, sp. Fanny, 32; Sarah, 21; Mary, 19; Susan, 16; Jane, 14; Thomas, 12; James, 10; Elizabeth, 4.
Holman Bragg, 52, farmer; Lucinda, 42; Gideon, 15; John, 13; Kelly, 12; Martha, 9; Elizabeth, 18; Lucy, 2.

1860

Wm. J. Bragg, 36, Miller; Sarah F., 30; Leanna E., 13; Andrew R., 10; Wm. J., 8; Lucy F., 6; George M., 4/12; Robert (?) Bragg, 25 farmer laborer.
Thomas R. Bragg, 48 farmer; Martha J., 46; John E., 20; Louisa E., 17; Reaves D., 13' Mary F., 11; ?, 8 NOTE: Bragg Cemetery the following were buried; Cornelia A. Kidd Bragg; w/o Reaves D. Bragg; 1850 - ? (no stone) Mary F. "Mollie" Bragg; Nov 16, 1848 - Dec 1, 1919 Reaves D. Bragg; July, 1848 - after 1920; Co. D 60 VA Inf C.S.A. Selena J. Bragg; Oct 1857 - aft 1920 (no Stone)
John F. Bragg, 35, farmer; Ellen, 33; Mildred A., 11; Leonidas, 9; Eliza F., 6; Angy E., 3; John W., 1; Henry L. Bragg, 20 Farm laborer.
Martha Bragg, 64, weaver; Elizabeth, 60, weaver; Frances, 58, weaver; Judith 50, weaver; Sarah, 29, weaver.
Henry R. Bragg, 22, Carpenter
John V. Bragg, 62, Overseer; Frances, 43; Mary J., 27; Eliz. F, 14; Geo. Ed. 8

1870

Bragg, S. E., 30; w/o Occ and living with James and Elizabeth Kent.
Bragg, John, 59; farmer, w. Elizabeth, 59.
Bragg, Holeman, 73; farmer
Bragg, Austin, (unable to find)
Bragg, J. M., 36, carpenter,
Bragg, Wm. L., 45, farmer
Bragg, Wm M.,
Bragg, John V., 70, farmer
Bragg, Thom. R.,
Bragg, John P., 43, farmer, w. Mary A., 46; George R., 19; William B., 17; Mary C., 15; Virgilla E., 11
Bragg, Thomas, 88, farmer; living with Loving Anne., 37, Beatrice, 17?
Bragg, Mary A., 51, widow, Thomas B., 36; Amanda 8; Charles W., 6.
Bragg, Thos, 64; farmer, w. Mary P., 65; Eliz F., 36; Ann H. J., 33; Nancy Parish, 38; Wm. J. Parish, 10; Jefferson R. Parish, 9; Georgia B. Parish, 7.
Bragg, W. J.; Sarah F., 43; Leeanna E., 21; Rodalph, 19; Wm J., 17; Lucy F., 15; Geo W., 12; Robt L., 7; Zenobic, 1.
Bragg, Thomas R., 36; Martha J., 35; William S., 14; Richard W.?; 12; John E., 9; Louisianna E., 7; River D., 5; __ F., ?;

Fluvanna Co, VA Guardian Accounts, 1794-1852

John Bragg decd the 15 Feb 1826; children: James R., Julia Ann, Joseph, and Benjamin. Guardians of Richard Holland.

Deed of John Bragg

I have a copy of the following Bragg Reports from John Bragg in the Will Book: 1)1824, 1825, 1826, & 1827: Inventory; Names given: Wm H. Bragg, Wyat Bragg, Richard Loving, Gerthire Morris, and David Ross, Benj. Bragg, Jesse Baskett, Saml Boatright, Thomas Bragg, & Micklebery Boatright. 1 Dec 1778; This indenture made this first day of December in the year of our Lord one thousand seven hundred and seventy eight between John Pierce [Pace] and John Bragg of Richmond of the other part witnesseth that for and in consideration of the sum of eight pounds current money to the said Pierce [Pace] in hand paid by the said John Bragg at or before the sealing or delivery of these presents the Receipt whereof the said John Pierce [Pace] doth hereby acknowledge and there of doth release acquit and Discharge the said John Bragg his Heirs and Administrators forever by those presents, the said John Pierce [Pace] have and hath granted bargained sold aliened remise, confirmed and by these presents doth grant bargain sell, align, remise, and confirm unto the said John Bragg his Heirs and assigns all that tract of land lying in the County of Fluvanna and on head of the roundabout Creek adjoining Elias Williams land and Wilson Miles Cary line containing by estimention ninety nine acres by to some more or less Relation being had to this as may more at large appear that all Houses, Outhouses, E?, Buildings, Yards, Garden, Orchards, Woods under ( and so on). Signed by John Pace and wife Nancy Pace. Witnesses Tho. Thurmond, Elias Williams [Wills], and Thomas Linthicum. Neighbors; Charles Askew; John Lisles, Tunstall Quarles, Benjamin Thormond, Elias Williams [Wills] and Wilson Miles Cary. NOTE: I thought it was interesting that a Mary Bragg m. Murray Pierce [Pace]. I found to marriage dates: 2 Jan 1783, Fluvanna Co., VA and 27 Jul 1785, Goochland Co., VA.

From Ransons Bros Funeral Home Records;

George Edd Bragg Wht Born in Palmyra, VA Residence in Palmyra, Va Marital Status; Widowed Occ: Farmer dod: 1 Oct 1938, 10 a.m. dob: not given age: about 90 dof: 2 Oct 1938, 3 p.m. pod: Home Father: John B. Bragg b. Fluvanna Co., VA Maiden name of mother: Frances Bragg b. Fluvanna Co., VA Mr. and Mrs. G. W. Houchens paid for funeral expenses. George E. Bragg is buried in the Houchens family cemetery near present day Lake Monticello. George E, Bragg was the enumerated in the 1920 census of Fluvanna Co. In the household of George W, Houchens, who lived in the Cunningham District near Wesley Chapel. Mr. Bragg is listed as age 67, widower. His occupation is given as laborer in a saw mill. He could read and write.

Bible of Benjamin Huchinson Bragg, Jr. (1840-1912)

Son of Benjamin Bragg and Lucy Clementine McCormick of Piney Grove, VA Benjamin H. Bragg, Jr. m. 1st. Judith Ann Davis, May 2, 1867; 2nd. Sallie Jane Bragg, Dec. 4, 1888. Ben and his brother fought for the Confederacy under General Lee and Jackson in the "Fluvanna Hornets", Co. F. of the 44 Regt. He was wounded at Port Republic. He died Oct. 6, 1912, at the age of 73 yrs. and is buried in the Grace Episcopal Church of Bremo Bluff, Virginia. Bible

Births

B. H. Bragg, b. Feb. 24th, 1840 Judith A. Bragg, b. Dec. 10th, 1846 Charles D. S. Bragg, b. Apr 22, 1868 Walter A. Bragg, b. Nov. 26, 1869 Eddie P. Bragg, b. Dec. 14, 1871 Robert B. Bragg, b. Dec. 16, ? Lee J. Bragg, b. March 26, 1876 Lucy, C. Bragg, b. Sept. 21, 1879 Mary E. Bragg, b. Mar 26, 1881 Gustavus A. Bragg, b. Sept 3, 1883 Agnes F. Bragg, b. June 18, 1886 Winnie Alcott Bragg, b. Jan 30, 1897 Sally Jane Cabell Bragg, b. Aug 19, 1894

Marriages

B. H. Bragg m. Judith A. Davis, May 2, 1867 B. H. Bragg m. Sallie Jane Bragg, Dec. 4th, 1888

Death

Judith A. Bragg, d. April 6, 1888, age 41 yrs, 3 mos, 16 days Mary E. Bragg, d. Mar 4, 1893, age 11 yrs, 22 days (Fluv. Death records d. 3/9/1893) B.H. Bragg, d. Oct 6, 1912 Eddie P. Bragg, d. Feb. 18, 1926, age 54 yrs, 2 mos. 4 days Lucy C. Anderson, d. Mar 11, 1933 NOTE: Fluv. Death Records - Jane McCossnel, d. 20 Mar. 1867, aged 82 yrs. D/o Pleasant and - McCossnel, b. Fluvanna; Benj.. H. Bragg son-in-law reptd.

Military Records.

Co. K "Fluvanna Guards"; 44th Regt. James M. Bragg, Pvt. Age 26 in 1860; carpenter in Scottsville; brother John Jr. John J. Bragg, Pvt. Age 19, red in Scottsville; brother of James M. Bragg. DOD 10/13/61. Co. F; 44th Regt. Benjamin H. Bragg, Jr.; Pvt. Born 2/24/40; Resd. Chapel Hill, illiterate. Died 10/6/1912. John F. Bragg, Pvt. Age 35 in 1860; farmer near Union Mills; John M. Bragg, Pvt. Age 17 in 1860; clerk at Chapel Hill. DOD in 9/2/61.
Other Braggs found in the Fluvanna Will Books. WB# 9 are Bragg, John M. inv p213; Bk 10 Bragg, John V. will p330; Bk 12 Bragg, Wm. J. Sr. will p499; Bk 13 Bragg, Mary p186; Bk 13 Bragg, Wm. J. Sr. acct of sale p241;

Fluvanna Co. Birth Records 1853-1854;

Angenlina Rebecca Bragg, b. 18 Dec 1853- parents, Wm. M. Bragg- Occ. Miller. Eliza A. Bragg; b. 10 Aug 1853- parents James A. and Nancy A. Bragg- Occ. labor; Jane Marie Bragg; b. 28 June 1853- parents; Thomas R. and Martha Jane Bragg; farmer; Mary E. and E. F. Bragg, b.7 July 1854- parents; John F. and Ellen M. Bragg, farmer.

More Burials

Ross Family Plot (the following have unmarked graves) Polly Bragg Boatwright Annie Bragg Jim B. Bragg, d. April 1864 Lump Bragg Peter Bragg (the following surnames were also buried at the Ross cemetery: Ross, Perkins, Farris, Glass, John Johnson, Parrish, Shipp, White and Wilson.
Here's a list of the Confererate Widows Pensions records available at the Library of VA. Ann E. Bragg - Albemarle Co VA Act of 1902 Annie V. Bragg - Nelson Co Va Act of 1902 Cordelia E. Bragg - Warren Co VA Act of 1902 widow of Charles E. Bragg Ella V. Bragg - Charlottesville VA Act of 1902 Ella V. Bragg - Richmond City Act of 1902 Jane E. Bragg - Fluvanna Co Va Act of 1902 Mary Susan Bragg - Rockbridge Co VA Act of 1902 Mary W. Bragg - Albemarle Co VA Mollie C. Bragg - Richmond Act of 1902 Nannie L. Bragg - Albemarle Co Va Act of 1902 widow of Horato Coleman Bragg, pensioner Rachel G. Bragg - Rappahannock Co Va Act of 1902 widow of Thomas Joseph Bragg Sallie M.Bragg - Charlottsvillle VA Act of 1902 Sarah C. Bragg - Shenadoah Co Va Act of 1902 widow of Henry R. Bragg Virginia Bragg - Nottoway Co VA Act of 1902

Bragg Marriages in Fluvanna Co., Virginia

Bragg		Sp. Name		Date		Minster	    Church	Other info
John		Marks, Frances 	    1781 Dec 26			    Goochland, VA		
Mary 		Pace, Murray		1782 May 20	Philip Webber		
Newmond	    Barnerd, Joannah 	1787-				    marriage bond not returned		
Richard	    Reynolds, Milly 	1793 Jan 3	William Baskett		22 Aug 1794
Betty		Marks, Vincent 	    1797-				    marriage bond not returned		
Micajah	    Ross, Elizabeth 	1802 Dec 15	William Baskett	    12 Jan 1803
Thomas	    Johnson, Nancy 	    1810 Dec 11	William Baskett	    1811
Elizabeth	Shepherd, David 	1811 Nov 24	William Baskett		
James		Pewsia, Susanna 	1811-				    marriage bond not returned		
Nancy		Bragg, Armstead	    1812 Jul 1	George Jones		
Armstead	Bragg, Nancy 		1812 Jul 1	George Jones		
Elizabeth	White, Samuel 	    1813 Dec 21	William Baskett		
Polly		Brown, William 	    1813 Jan 2	John Goodman		
Hugh L.	    Sutherland , Frances 	1814 Jan 25	George Jones		
Susanna	    Marks, John 		1818 Feb 5	omitted		
William	    Boatright, Salley 	1819 Sep 9	Isaac Lucado	Bapt		25 Dec 1820
Mary H.	    Boatright, Micklebury 	1820 Oct 19	Isaac Lucado	Bapt		25 Dec 1820
Holeman	    White, Mary "Polly" 	1822 Dec 5	Isaac Lucado	Bapt	
John		Garner, Cary 		1824 Dec 9			    	Westmoreland, VA		
Thomas	    Kent, Mary P.		1824 Nov 24	Robert Lilley		
Lucy		Farrish, Thomas 	1825 Jan 11	Walker Timberlake Meth	    4 Feb 1824
Elizabeth	Davis, Hamelton W. 	1826 Apr 20	Walker Timberlake Meth	
Peter B.	Steger, Mary E. 	1828 Nov 18	Walker Timberlake Meth	    15 Dec 1830
John		Johnson, Elizanbeth J. 	1830 Dec 23	Robert Lilley		
John		Griffin, Frances 	1833 Mar 21	                listed under Bugg		
Mary E.	    Reynolds, Washington 	1833 Nov 7	not listed		
Thomas	    White, Martha Jane 	1834 Nov 27	William Huckstep		
Harriet T.	Barker, Robert		1835 Sep 17 	Robert Lilley		
William M.	Erics, Rebecca 	    1838 Dec 20	John Goodman		
William M.	Irving, Rebecca 	1838 Dec 20	                listed as Rebecca Erics		
Frances	    Irving, George 		1842 Aug 10	Edward Hebard		
Frances Mildred-White, Pleasant 	1842 Oct 5	P. Howard		    29 May 1844
Frances	    Pledge, William H. 	1842-			
William J. 	Busby, Sarah 		1846 Oct 1	Willis Huckstep		
Augustine	Griffin, Lucy 		1847-			
Elizabeth	Moss, Pleasant 	    1848-			
Mary Jane	Tilman, Thomas 	    1849-			
John		Robertson, Mary Ann	1850-			
Sally Ann	Hopkins, Seymour 	1850-			
Sarah		Wright, Robert 		1853-			
Christianna	Thomas, Robert 	    1855-	

For the Biography of Braxton Bragg, 1817-1876.
The following names and email address are from people, who are also searching Braggs in Fluvanna. Jon Woods; Armstead Bragg and sp. Nancy Bragg. Armstead, d. aft 1860. He is listed in the Ross Co., Ohio 1860 census. Shirley; John Bragg, m. Mary b. abt 1755 m. abt 1773. John Bragg died in Fluvanna Co., Children: Rosanna, b. @1776; Wyatt b. @1780; John b. @1780; Micajah b. @1782; Thomas b. @1788 & m. Nancy Johnson; Elizabeth b. @1790; Holeman b. @1795 m. Mary White and Lucinda Rayls; William H. Bragg b. @1800 & m. Sally Boatright. Info comes from John Bragg of Chesapeake. Info not documented. More from Shirley: Richard Bragg, b. abt 1790, d. bef 1840 in Fluv. M. Elizabeth Venable, 1785, Fluvanna Co. She was the daughter of Hugh Venable. Known children: Hugh Lewis, b c1790; Nancy b c1792; Polly, b c1794, d May 10, 1860 in Fluvanna; Martha b c1796, d bef 1870; John Venable b c1798, d c1870; Elizabeth, b 1800; Frances, b 1802; William H, b 1808, d aft 1870; Judith b 1810. Phyllis; My Micklebury Boatwright m. a Bragg, so did 2 of his sisters. Salley married William Bragg, 9 Sept 1819 in Fluvanna Co. and Martha A. married a Bragg. Mary E. Bragg, wife of Micklebury Boatwright b. 21 July 1802, d. 12 Nov 1868 probably in Hillsdale Co., Michigan. Micklebury b. 14 Sept 1799 and d. 27 Dec 1887 in Hillsdale Co., Michigan NOTE: Update from Phyllis; 4/05
Since we were in contact I have discovered that my grandfather married two women married Mary! He married Mary Hutchinson BRAGG in Fluvanna Co., VA. however; his wife named Mary who died in Michigan was Mary Elinor SMITH! All of the children that I know about belonged to Micklebury and Mary Elinor SMITH. In fact, it turns out that Mary Elinor SMITH's mother's name was Nancy....the same as the oldest child. After Mary Elinor SMITH died, he married again - at age 70. Amazing. Sylvia J. Gardner | Betty McDaniels | Norman Collier |
NEW!! CENSUS:
1850 census lists Bragg, Braxton View Image Online State: Missouri Year: 1850 County: St. Louis Roll: M432_414 Township: Jefferson Barracks Page: 267 Image: 9. He is listed as age 33, Batallion Col. U.S. Artillery, wife Eliza. B., age 24. He was born in NC and she in MS.
(This is THE Braxton Bragg who was one of Robert E. Lee's top Generals.)

Join us at the BRAGG mail list. To subscribe send a "subscribe" massage to BRAGG-L-request@rootsweb.com
Please let me add your Bragg link to my page. Send your URL to me. Thank you, Michele


This page has been visited times, since 4/17/99