Bildegalleriet - Rom 2.


Basecamp ved sundet mellom nedre og øvre Roasten.
Fra ventre; Sven Stenhammer, Sven Oftedal og Gunnar Bentzen.


Roastsundet, hvor jeg på den ytterste av storsteinene tok min første Femundsmarka-ørret.


En av Roastbuan ved Øvre Roasten.


Grøtåa kan flyte blank og rolig .....


..... eller brusende og viltert.


En generøs Grøtåa har gitt meg ørret til kvelds.


Hva kan man mer begjære. Kaffe på varming og en ørret som godtgjør seg i glora.
.... Se mer ? - Klikk på bildene eller rom-nummeret for å vandre videre.

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

copyright © 1998 Anders Gilljam