Kungliga brev till landshövdingen i Östergötland : augusti 1716- oktober 1716

Ort Datum Ämne Kontrasignerat av: Noter
Norrby 1/8 1716 Ang. en stor gärds påbjudande av spannmål och hö. Samuel Åkerhielm  
Norrby 8/8 1716 Svar om de små båtar som tillåtas utlöpa ur riket. Samuel Åkerhielm  
Norrby 9/8 1716 Ang. överste Tettenborns tyska manskaps marscherande till Jönköping. Samuel Åkerhielm Parm von Tettenborn (16??-1736), chef för Rudenska kommandot.
Norrby 11/8 1716 Ang. sjöposten mellan Göteborg och Amsterdam J. H. von Kochen Johan Henrik von Kochen (1681-1758), sekreterare i utrikesexpeditionen.

Den 16 december 1715 skrev Karl XII från Ystad till generalguvernör Mörner om inrättandet av en sjöpostförbindelse från Göteborg. En tanke som redan tidigare diskuterats, men som fått ökad aktualitet sedan de svenska provinserna i Tyskland fallit i fiendens händer. Under sommaren 1716 kom verksamheten igång genom privata entreprenörers försorg, se Holm, T., Sveriges allmänna postväsen V:3. - Stockholm, 1929.

Norrby 13/8 1716 Samuel Åkerhielm Ang. de resterande medel i landet för Östgöta infanteriregemente. För situationen vid Östgöta infanteriregemente, se: Petri, G., Kungl. Första livgrenadjärregementets historia III. - Stockholm, 1958.
Lund 10/9 1716 Casten Feif Om skeppens förpassande av guvernören eller landshövdingen. Den 30 augusti hade Karl XII sammanträffat med sin syster Ulrica Eleonora i Vadstena, efter ha låtit ro sig över Vättern i en liten, öppen båt. Ett legendomspunnet möte mellan två syskon som inte setts på 16 år. Redan påföljande morgon red kungen söderut.
Lund 11/9 1716 Casten Feif Ang. i vad mål magasinsspannmålen bör emottagas.  
Lund 1/10 1716 Casten Feif Ang. gärdespersedlarnas samlande vid gästgivaregårdarna. Gärd var en extraskatt, ofta erlagd i varor. Magasinsgärden 1716 stadgade att varje helt hemman skulle erlägga 3 tunnor råg eller 6 tunnor korn, 1 1/2 tunna havre och 40 lispund hö (ca 340 kg). Se: Axelson, G. E., Bidrag till kännedomen om Sveriges tillstånd på Karl XII:s tid. - Visby, 1888.
Lund 10/10 1716 Salomon Cronhielm Ang. en viss avgift eller licents erläggande av alla öppna källare eller krogar i städerna och på landet. Många olika vägar prövades för att få in mer pengar till staten. I november 1716 publicerades sålunda en förordning rörande avgift på "mindre nödiga" varor, exempelvis siden, pälsverk, utländska spetsar etc. Denna lyxskatt baserades i stora delar på rangordningen - ju högre upp på samhällsstegen, desto lägre skatt. Men intäkterna blev förhållandevis ringa, många lade lyxen åt sidan för en tid.
         
 Källa: Landsarkivet i Vadstena. Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskansliet D I a : 240
Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2003-04-22 07:57

Föregående sida: Kungliga brev till landshövdingen i Östergötland : april 1716- juli 1716

Nästa sida: