Kungliga brev till landshövdingen i Östergötland : maj 1716- juli 1716

Ort Datum Ämne Kontrasignerat av: Noter
Torpum 6/5 1716 Ang. 1712 års bergslagarnas resterande bevillningsmanskap och deras beklädnings utgörande. Samuel Åkerhielm Efter att Karl XII retirerat från Kristiania natten mellan den 18 och 19 april lyckades han, något turligt, föra armén över Glommen den 21-24 april. Efter ett par dagars vila fortsattes reträtten. Högkvarteret var under de kommande månaderna förlagt på herrgården Torpum, 3/4 mil väster om Halden.
Torpum 11/5 1716 Med metod för lanträntornas uppbärande tills vidare. Samuel Åkerhielm  
Torpum 11/5 1716 Ang. dem som under de gångna krigsåren har gjort några försträckningar. Samuel Åkerhielm  
Torpum 11/5 1716 Om sjöfartens öppnande, dock ej till de förbjudna orterna. Samuel Åkerhielm  
Torpum 12/5 1716 Med förbud för spannmåls och oxars utförsel ur landet till främmande orter.  Samuel Åkerhielm  
Torpum 12/5 1716 Att handräcka Upphandlingsdeputationen i vad de till Kungl. Maij:ts tjänst begär. Samuel Åkerhielm  
Torpum 21/5 1716 Med 2 tryckta påbud, det första om pupillers, skolarers etc. medel och det andra hur högt det danska myntet ska gälla. Samuel Åkerhielm  
Torpum 21/5 1716 Hur med durchmarscherna förhållas skall. Samuel Åkerhielm Med transumt av brev från Feif, dat. Jönköping den 24/5.
Torpum 5/6 1716 Ang. Skånska Stånddragonregementets uppsättande. Samuel Åkerhielm  
Svinesund 1/7 1716 Ang. spannmåls- och viktualiepersedlars hopsamlande till fältmagasinets inrättande i Kristianstad. Samuel Åkerhielm Efter ett misslyckat försök att överrumpla Fredrikstens fästning natten mellan den 22 och 23 juni återvände Karl XII till Torpum. Den 27 juni förstördes en svensk transportflotta i Dynekilen och strax därefter påbörjades utrymningen av Norge.
Norrby 14/7 1716 Förbud angående fartygens utlöpande. Samuel Åkerhielm Norrby, en bondgård en halv mil från Svinesund.
Norrby 22/7 1716 Med skrivet plakat om regementenas skjuts. Samuel Åkerhielm  
Källa: Landsarkivet i Vadstena. Länsstyrelsen i Östergötlands län, landskansliet D I a : 240
(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2003-04-20 16:28

Föregående sida: Kungliga brev till landshövdingen i Östergötland : februari 1716- mars 1716

Nästa sida: Kungliga brev till landshövdingen i Östergötland : augusti 1716- oktober 1716