Aarseth Hytter 

 Klikk norsk startside   Aarseth Hytter (No)   

  Klicken für die Deutsche Startseite   Aarseth Hytter (De)  

   Click for the English start page  Aarseth Hytter (En)  

  Klikk for å sjå på besøksstatistikk

        Aarseth Hytter (No) ] Aarseth Hytter (De) ] Aarseth Hytter (En) ]

  

 

 

 

Velkomen til oss!  

Årseth Hytter

Jølster,   Sogn og Fjordane

Hytter og rom i gardstun

Vi driv garden Øvre Årseth på Vassenden i Jølster.  Her leiger vi ut den gamle stova i tradisjonell stil for 4-6 personar, eit stabbur for 2 personar og eit rom for 2-3 personar når som helst i året.

Garden ligg høgt og fritt på solsida ovanfor Vassenden, og har er eineståande utsikt austover det vakre Jølstravatnet og vestover dalføret med elva Jølstra i dalbotnen og vidare utover mot fjella i ytre Sunnfjord.

Hjarteleg velkomen til eit område svært rikt på høve til å nyte natur og kultur og utøve ei mangfald av aktivitetar!  Klikk på stikkorda i margen.

Beskrivelse og prisar her.                                 Bestilling og kontaktinformasjon her.
                               
Send email if you have questions about or comments on this website.
Last update: 18.09.2002


Free search engine submission and placement services!