De vrienden van A.K. Emmerick 
en Rosalie Put

zetel: Schallenberglaan 1
2820 BONHEIDEN (België)
TEl/FAX 015/55.03.00

           

Home korte biografie publicaties hoe bestellen? dossiers

Hit Counter

 

 

Onze vereniging stelt zich tot doel bovengenoemde begenadigde personen te doen kennen, in het balang van het Christelijk denken. Wie dieper wil doordringen in het geloog en zich interesseert aan bijbelstudie en archeologie kan de boeken over de visioenen van A.K.E. niet missen. Reeds jarenlang verspreiden we meerdere boeken over dit thema en verscheidene ervan werder herdrukt. We denken er goed aan te doen u deze stand van zaken te laten kennen. Daarom geven we U hierbij de lijst de aangeboden boeken.

 

referentie   kostprijs portkosten
001 Het leven van A.K.Emmerick door P.Pacifiek Declercq, gedrukt in twee delen 750 120
002 Lijden, dood en verrijzenis van O.H.Jezus Christus 600 120
003 De geheimen van het Oude Verbond naar de visioenen van A.K.E. 300 58
004 Het leven van de Heilige Maagd naar de visioenen van AKE 900 120
005 Openbaar leven van Jezus naar de visioenen van AKE (1° leerjaar) 900 120
006 Openbaar leven van Jezus naar de visioenen van AKE (2° leerjaar - deel 1) 900 120
007 Openbaar leven van Jezus naar de visioenen van AKE (2° leerjaar - deel 2) 900 120
008 Openbaar leven van Jezus naar de visioenen van AKE (2° leerjaar - deel 3) 900 120
  Rozenblaadjes; korte verhalen over het leven van Jezus en Maria naar de visioenen van AKE:    
009 3 deeltjes van elk 50 verhalen 375 100
010 rode, blauwe en witte kaft - afzonderlijk 150 50
011 Rosalie Put (in het Nederlands) - 2° uitgave 500 80
012 Verzamelde bijdragen over de H.Lijkwade van Turijn: 55 blz tekst over Turijn verdeeld over 8 tijdschriften (160 blz) 300 50
013 Verzamelde teksten der visioenen van AKE betreffende Johannes De Doper, genomen uit het vroeger verschenen tijdschrift "Emmanuel" (150 blz) 375 50
014 de getuigenis van een zieneres 150 inbegrepen
015 Tagebuch von Clemens Brentano (Visionen AKE) in erstmaliger Veröffentlichung der Urtekste in nachfolgender Ausgaben - ein Buchteil für jeder Monat - NUR IN DEUTSCH    
015 ABONNEMENT op het driemaandelijks tijdschrift A.K.Emmerickblaadje 300 inbegrepen