Знак на НКФ
 
 

НКФ

Статии и материали

Националната идея

Българската национална доктрина

Консервативната революция

Дясната култура

Портрети

Списание "НИЕ"

Книги

"Екип-5"

Връзки

Дискусия

Поща


 

НАЦИОНАЛЕН КОНСЕРВАТИВЕН ФОРУМ
Основан през 1998

"Да бъдеш консерватор, означава да си винаги в челото на техническия прогрес"
Франц-Йозеф ЩРАУСinter1.jpg (8925 bytes)

Ние сме екип от млади хора, студенти по Политология в Софийския университет “Св.Климент Охридски”, които в динамичната среда, в която живеем, търсим пътища за реализация тук в България. Твърдо сме убедени, че като хора,а по-късно и като специалисти, ще успеем да се реализираме не зад граница, а в собствената си страна.Искаме да работим за създаване на национално самочувствие и самоопределяне в условията на европейска интеграция.

Като студенти в специалност Политология изучаваме предмети, обхващащи проблеми в областта на правото, икономиката, философията и политиката. Вече имаме опит като екип и обосновано вярваме във възможностите си.

Ние ви предлагаме натрупаните си познания и умения, с които се надяваме да допринесем за вашата работа и същевременно да увеличим практическия си опит.

 

НЕЩАТА, КОИТО УМЕЕМ СА:

 • Помощ при организиране на конференции;

 • Събиране на разнообразна информация по конкретен проблем;

 • Разработки по проблеми в областта на социалната сфера, законодателството, политиката, човешките права, правата на детето;

 • Помощ при организирането на семинари, работа с групи;

 • Организиране и провеждане на медийна политика и изяви;

 • Връзки с обществеността;

 • Образователни програми на политически, обществени, социални и културни теми;

 • Създаване на социални програми;

 • Практическа дейност в областта на различни изследвания - социологически, маркетингови, политически;

 • Събиране на информация по конкретен проблем от средствата за масова информация - контент - анализи, техники за въздействие, начин на отразяване;

 • Преводи на информация от английски, немски, руски и италиански език.

 • Добри комуникативни умения - преминали сме обучение по реторика и структуриране на речи;

 • Оформяне на документи в WORD, EXCEL, ACCESS.

 • Изработване и поддържане на страници в INTERNET.

 

КОИ СМЕ НИЕ


ИМЕ: Нели Иванова СИРАКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ: средно, 119-то СОУ с английски език - София.

СТАТУС:студентка, Политология в СУ”Св.Климент Охридски”,3-ти курс.

УМЕНИЯ: англ.език, компютърна грамотност /WORD /, участвала в подготовката и провежданетона конференция на НПО на тема “Възроденотогражданско общество ” към Програма Демократична мрежа


ИМЕ: Магдалена Димитрова СТОЯНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ: средно, ХГ “Акад. Анани  Явашов” с история и Философия - Разград

СТАТУС: студентка, Политология в СУ “Св.Климент Охридски”,3-ти курс.

УМЕНИЯ: преминала обучение към Асоциация “Дебати” по Карл Попър дебат, парламентарен дебат, гражданскообразование, здравно образование, SOS-приятели, разрешаване на конфликти, стратегическо планиране и фасилитиране на групи, участвала в подготовката и провеждането на конференция на НПО на тема “Възроденото гражданско общество…….” Към Програма Демократична мрежа, спечелила2-ро място на национално състезание за ученици“Каръл Попър дебат” -Варна 97г.; полуфиналист нанационално студентско състезание по парламентарен дебат - Св. Кирик ' 98г.


ИМЕ: Венета Стефанова РАЙКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ: средно, Гимназия за романски езици “Г.С.Раковски”- Бургас

СТАТУС: студентка, Политология в СУ “Св.Климент Охридски”,3-ти курс.

УМЕНИЯ: английски и италиански език, работа с WORD,EXCEL, INTERNET, участвала в подготовката и провеждането на конференция на НПО на тема “Възроденотогражданско общество” към Програма Демократична мрежа


ИМЕ: Николай Христов САПУНДЖИЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ: средно, 33-та ЕГ “Люлин”

СТАТУС: студент, Политология в СУ “Св.Климент Охридски”,3-ти курс.

УМЕНИЯ: английски език, работа с INTERNET, WORD,EXCEL, ACCESS, шофьорска книжка, списвал училищен вестник


ИМЕ: Весела Георгиева БУЮКЛИЙСКА

ОБРАЗОВАНИЕ: средно, Езикова гимназия, немски език - Перник

СТАТУС: студентка, Политология в СУ “Св.Климент Охридски” 3-ти курс

УМЕНИЯ: немски и руски език, работила като водещ на T.V. предаване към кабелен канал “Кракра” , списвала училищен вестник, преминала обучение към Асоциация “Дебати” по: Карл Попър дебат, парламентарен дебат, гражданско образование, здравно образование, SOS-приятели, разрешаване на конфликти, стратегическо планиране и фасилитиране на групи.