Welcome to Hua Lian ex-Student Council (HLSC) Official Homepage

Berita HuaLian , Sejarah HuaLian , Berita Majlis , Sejarah Majlis , Perlembagaan Majlis , Matlamat Majlis
Majlis Tertinggi , Jawatankuasa Khas , Biro-biroCawangan , Wakil , Ahli-ahli , Aktiviti , Links , Home
Welcome to "Hua Lian ex-Student Council Official Homepage" , this Hua Lian ex-Student Council is officially established on 1 July 2001 by a group of Hua Lian ex-Students.
 

Jawatankuasa Khas

Majlis Bekas Pelajar-Pelajar SMJK Hua Lian
Sesi 2001-2003
 

Jawatankuasa Pemilihan Majlis HLSC

  Pengerusi : Ooi Foo Joo  
  Naib Pengerusi : Ng Khai Ghee  
  Setiausaha : Peh Kok Choon  
  Ahli-ahli : Ong Boon Jin  
    : Ng Jiun Chiet  
    : Ong Chin Hong  
  (Pengerusi dan ahli-ahlinya dilantik atau dipecat hanya melalui Mesyuarat Agong Tahunan atau Mesyuarat Perwakilan Majlis HLSC, Jawatankuasa Tertinggi Majlis HLSC tiada kuasa keatasnya. Keahliannya boleh terdiri daripada ahli Jawatankuasa Tertinggi.)  
     

Jawatankuasa Keahlian Majlis HLSC

  Pengerusi : Ooi Foo Joo  
  Naib Pengerusi : Tan Guo Jun  
  Setiausaha : Yap Chean Ying  
  Ahli-ahli : Ng Khai Ghee  
    : Teh Suet Khim  
    : Ong Boon Jin  
    : Peh Kok Choon  
    : Chan Lee Suan  
    : Tan Hoe Soon  
    : Chuah Seong Soon  
  (Pengerusi terdiri daripada Presiden, Naib Pengerusi terdiri daripada Timbalan Presiden dan Setiausaha terdiri daripada Setiausaha Agong serta ahli-ahlinya terdiri daripada Naib Presiden, Bendahari dan Penolong-Penolong Setiausaha.)  
     

Jawatankuasa Tatatertib Majlis HLSC

  Pengerusi : Ooi Foo Joo  
  Naib Pengerusi : Tan Guo Jun  
  Setiausaha : Ng Khai Ghee  
  Ahli-ahli : Thia Phei Khon  
    : Ng Chueun See  
: Ng Jiun Chiet
    : Yap Kar Hin  
    : Teh Kok Lee  
  (Pengerusi terdiri daripada Presiden dan Naib Pengerusi terdiri daripada Timbalan Presiden dan ahli-ahlinya terdiri daripada Ketua Jawatankuasa Tindakan Majlis HLSC serta seseorang ahli yang sah keahliannya yang dilantik oleh Presiden.)  
     

Jawatankuasa Pendidikan Majlis HLSC

  Pengerusi : Teh Suet Khim  
  Naib Pengerusi : Yap Chean Ying  
  Setiausaha : Chuah Seong Soon  
  Ahli-ahli : Peh Kok Choon  
    : Kwa Kok Keong  
    : Wong Mun Choon  
    : Lim Shu Jiann  
    : Yeoh Wei Chean  
  (Pengerusi terdiri daripada Naib Presiden (pendidikan) dan Naib Pengerusi terdiri daripada Setiausaha Agong dan ahli-ahlinya terdiri daripada seseorang ahli yang sah keahliannya yang dilantik oleh Jawatankuasa Tertinggi Majlis HLSC.)  
 
 
  [ Jawatankuasa Khas 2003-2005 ]
 

All Rights Reserved. hualian_studentclub@yahoo.com 
Copyright 2001 Hua Lian ex-Student Council.