SUMBER BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TEACHING AND LEARNING
RESOURCE MATERIALS


Lagu Kanak-kanak Malaysia
(Malaysian Children's Songs) - MIDI FILES


KANDUNGAN BAHAN SUMBER
(CONTENTS OF RESOURCE MATERIALS)

Lagu Melayu
(Malay Songs)

Lagu Inggeris
(English Songs)

Lagu Cina
(Chinese Songs)

Lagu Tamil
(Tamil Songs)

Rujukan (References)

Lagu Melayu (Malay Songs)
Nama
(Malay Name)
Bentuk
(Format)
Nada
(Key)
Trak
(Tracks)
Saiz
(Size)
Disediakan oleh
(Sequence by)
Burung Kakak Tua
MIDI 1
C
1
1 KB
Huiy Huiy
Burung Kakak Tua
MIDI 1
C
3
4 KB
Huiy Huiy
Burung Kakak Tua
MIDI 1
C
5
7 KB
Didi Haryadi
Burung Kakak Tua
MIDI 1
C
6
5 KB
Didi Haryadi
Layang-layang
MIDI 1
F
1
1 KB
Huiy Huiy
Layang-layang
MIDI 1
F
4
3 KB
Huiy Huiy
Layang-layang
MIDI 1
F
8
3 KB
Didi Haryadi
Layang-layang
MIDI 1
F
8
7 KB
Didi Haryadi
Pok Amai-amai
MIDI 1
C
1
1 KB
Huiy Huiy
Pok Amai-amai
MIDI 1
C
4
2 KB
Huiy Huiy
Wau Bulan
MIDI 1
C
1
1 KB
Huiy Huiy
Wau Bulan
MIDI 1
C
4
3 KB
Huiy Huiy
Wau Bulan
MIDI 1
C
5
3 KB
Minni Ang
Wau Bulan
RA
C
35.3
70 KB
Minni Ang

Kemaskini terakhir (Last update) : 12/02/2002   20/07/01 20/01/01 15/01/01 31/12/00 15/11/00 01/09/00 31/10/99 16/09/99

Warna hijau ini menunjukkan bahan terbitan baru 2002
(This green colour marks the new 2002 productions).

Warna biru ini menunjukkan bahan terbitan 2001
(This blue colour marks the new 2001 productions).

Warna ungu ini menunjukkan bahan terbitan 2000
(This purple colour marks the 2000 productions).

Warna perang ini menunjukkan bahan terbitan 1999
(This brown colour marks the 1999 productions).

Warna hitam ini menunjukkan bahan terbitan 1998
(This black colour marks the 1998 productions).


RETURN TO MUZIK MALAYSIANA MAIN MENU
(BALIK KE MENU UTAMA MUZIK MALAYSIANA)
     
RETURN TO SUMBER MALAYSIANA HOME PAGE
(BALIK KE LAMAN UTAMA SUMBER MALAYSIANA)
     
GO TO REFERENCES
(PERGI KE RUJUKAN)


On-line References
Rujukan On-line
http://sumber_my.tripod.com/0_ruj.htm#rmuzik


Inquiries    (Pertanyaan)
Ooi Chooi Seng P.P.N.,
259, Jalan 17/8,
46400 Petaling Jaya,
MALAYSIA

February 2002