ตรากรุงเทพมหานคร

     มื่อเทศบาลนครกรุงเทพรวมกับเทศบาลนครธนบุรี จัดเป็นรูปเทศบาลนครหลวงขึ้น ทางเทศบาลนครหลวงได้จัดตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาเครื่องหมายของเทศบาลนครหลวง คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าความหมายพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ของพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ นั้นเป็นความหมายถึง การบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมยิ่ง

ำหรับภาพเครื่องหมายถ้าจะขอ อนุญาตจำลองจากภาพฝีพระหัตถ์ของ พลเอก สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งได้ทรงเขียนทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวาระดิถี 60 พรรษาของพระองค์ อันเป็นภาพช้างเอราวัณ ทรงเครื่องด้านหน้า (ภาษาช่างเขียนไทย เรียก หน้าอัด)ซึ่งเป็นภาพซึ่งเขียนได้ยาก


       
 


     
  และกอปรด้วยศิลปกรรมยอดเยี่ยมก็จะเหมาะสมยิ่งขึ้น ท่านทายาทได้ทรงอนุมัติให้ จำลองภาพไปเป็นเครื่องหมายเพื่อให้สมเกียรติกับความหมายที่พระองค์ท่านได้ ประทานไว้แต่ก่อนเครื่องหมายของเทศบาลนครหลวงจึงมีภาพจำลองจากภาพของ พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นหลัก เนื่องจากเป็นภาพลายเส้นจึงได้ใส่ลายก้อนเมฆให้เห็นชัดว่าอยู่บนสวรรค์ เพราะภาพเดิม เป็นภาพสีฟ้าจาง ๆ ซึ่งลายเส้นทำได้ยาก และได้ใช้คำเทศบาลนครหลวงกำกับไว้ และมีเส้นรัศมีห่างรอบ ๆ ทั้งซ้ายขวาของภาพพระอินทร์

      
 เมื่อคณะปฎิวัติได้ออกประกาศ ฉบับที่ 335 ให้เทศบาลนครหลวงจัดรูปการปกครองเป็นกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ทำหนังสือถึงประธานกรรมการออกแบบเครื่องหมาย ว่าจะขอใช้เครื่องหมายเดิมที่ออกให้แก่เทศบาลนครหลวง แต่ขอเปลี่ยนตัวอักษรว่า กรุงเทพมหานคร ทางประธานกรรมการพิจารณาเครื่องหมายไม่ขัดข้อง กรุงเทพมหานคร จึงได้ใช้ภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณบนก้อนเมฆแบบด้านตรงจำลองจากภาพฝีพระหัตถ์ เป็นเครื่องหมายแต่นั้นมาHome | Site Map| Contact Us |
ประวัติศาสตร์ | การปกครอง | สถานที่ท่องเที่ยว | การคมนาคม | เทศกาล

Copyright 2003.All right reserve by www.SawasdeeBangkok.com
 
Make your own free website on Tripod.com