De arbitrage top tien !!!

    door1.gif (5553 bytes)Treed binnen in de arbitrage wereld van de bridge.

                                                                                                                      


Wij gaan deze punten eens uitdiepen want vaak is een arbiter gewenst en hij moet vaak voor vredesduif gaan spelen.dovec.gif (38556 bytes)                                                                             


     1 Welke score is dit ?

Vaak worden deze vraag gesteld niet alleen op de beginnersclub !!.Hoeveel is 3harten.gif (112 bytes)gedoubleerd plus twee?.Soms kan de hele club meegenieten wat er op die tafel zou kunnen gebeuren,soms moet de arbiter het zelf nog spelen !!.Dit soort irriatie kunt u voorkomen door een scoreboekje aan te schaffen. Als er biddingboxen zijn gewoon op de achterkant kijken daar staan alle scores vermeld !!                 

      2 Verkeerd aantal kaartenhandcard.gif (1974 bytes)

Soms ontbreekt eer 1 kaart,soms zitten de kaarten 12-14 of 15-11 (nakaarten!)teruggestopt.Als er 1 ontbreekt eerst zoeken en natellen !!.Zitten de kaarten er verkeer in b.v. 12-14,dan moet u zeker de arbiter roepen.Deze zoekt uit welke paar in de vorige ronde die kaarten hanteerde,dat paar de kaarten laten herstellen en mogelijk strafpunten uitdelen.

      3 Bieden voor de beurt,onvoldoende bod,verzaken.

Bij bieden voor de beurt is veel gehoord"ik had u bod niet gehoord","ik dacht dat ik deler was".Speler hebben de neiging een niet gehinderd bod voor de beurt of een onvoldoende bod maar te laten gaan. Doet u dat vooral niet.Niet alleen kunt u uzelf benadelen,maar ook alle andere paren.Als u score veranderdt door door de overtreding,veranderen ook alle andere scores.Een bod voor de beurt of een onvoldoende bod mag geaccepteerd worden.het bieden gaat dan verder zonder straf.  Bijvoordeeld : West   Noord   Oost   Zuid                                                                            1harten.gif (112 bytes)        1schoppen.gif (111 bytes)         2klaver.gif (113 bytes)      1schoppen.gif (111 bytes)

                                                                           ?? Als west 1schoppen.gif (111 bytes) accepteert kan hij b.v met 2klaver.gif (113 bytes) de kleurvan zijn partner goedkoop steunen.Bij niet-accepteren van een bod voor de beurt mag de partner van de overtreder niet meer bieden.De overtreder moet dus als hij/zij echt aan de beurt is gokken op het juiste eindcontract.Bij een onvoldoende bod is er geen straf bij ophogen van dezelfde kleur (hoewel een conventioneel bod niet zomaar mag worden verhoogd),maar uw partner mag niet meer bieden als u iets anders,inclusief pas,doet.Bovendien mag u een onvoldoende bod niet vervangen door een doublet !

     4 Verzaken

Verzaken, dat wil zeggen, als de verzaker of zijn partner al heeft bijgespeeld in de volgende slag. Alleen een voldongen verzaking levert eventueel extra slagen op. Roep altijd de arbiter, ook al lijkt de verzaking niets te kosten of op te leveren. Veel spelers denken dat een verzaking altijd twee slagen kost. Dat is niet zo. Nul, 1,2, of zelfs meer slagen zijn mogelijk. Een verzaking kost niets als de overtreder of zijn partner noch de slag waarin hij verzaakt werd, noch enige slag  daarna gemaakt heeft.  aceofhearts.gif (2575 bytes)1 slag wordt overgedragen als alleen de verzakingslag die niet gemaakt werd nog slagen maakt.het kost 2 slagen,als naast de slag waarin verzaakt werd nog slagen daarna gemaakt worden.Ook als de overtreder na de verzaking nog een slag maakt met de kaart waarmee hij/zij verzaakt heeft worden twee slagen overgedragen.U kunt ook meer dan 2 slagen aan uw broek krijgen als de niet overtredende partij door de verzaking een speelplan koos dat tot verlies van meer dan   2 slagen leidde.

      5 Spelen voor de beurt

Er zij zoveel mogelijkheden dat en arbiter noodzakelijk is !.Een leider die uit de verkeerde hand voorspeelt wordt minder gestraft dan de tegenpartij.Logisch als je er over nadenkt.De tegenspelers geven ongeoorloofde informatie aan elkaar,de leider kan alleen de tegen partij bevoordelen.de tegenspeler die aan de beurt is mag het verkeerde voorspelen van de leider aanvaarden als hij daar baat bij heeft.Als het niet aanvaard wordt,mag de leider elke kleur en elke kaart uit de goede hand spelen.Bij een uitkomst uit de verkeerde hand heeft de leider meer macht.1.Hij mag zelf dummy worden.2.Hij mag de uitkomst aanvaarden,eerst gaat de dummy open,dan speelt de leider als eerste een kaart bij.De leider zal deze opties kiezen als de uitkomst hem bevalt.3. Hij kan de juiste persoon laten uitkomen.En dan de kleur waarmee de verkeerde hand is uitgekomen weer wordt opgenomen.4.Hij mag de uitkomstkaart tot starfkaart maken.In dat geval mag degene die uit moet komen starten waarmee hij/zij wil.de leider moet zijn keuze maken zonder zijn partner te raadplegen.Bij het verkeerd voorspelen van een tegenstander verderop in het spel gelden weer andere regels !!

      6 Verkeerde tafel,verkeerde spellen.

Let goed op dat aan de juiste tafel gaatzitten en dat u de juiste spellen heeft !!Dit is voor een arbiter een ramp.Niet alleen moeten als de zaak pas na de ronde opgehelderd is,allerlei scores vervallen ,cq arbitrale scores worden uitgedeeld,ook kunnen sommige paren buiten hun schuld om een hel ronde niet spelen !!

       7 Bieding geoorloofd ??

Afwijken van het biedsysteem mag wel,als uw partner er maar geen weet van heeft.Zou het vaker voorkomen,of zelfs op afspraak dan moet het op de systeemkaart.Maar zomaar,als ingeving of per vergissing mag best.Als afwijkeningen niet toegestaan zouden zijn is vergissen ook niet mogelijk.Wat niet mag is bieden op grond van denkpauzes gevold door een pas bij de partner die kunnen heel dubieus zijn.Passen omdat partner zo aarzelde met een bod is niet conform.Wat ook niet kan is een bod van een partner verkeerd uitleggen.Verkeerde uitleg kan tot een scorecorrectie leiden.Een verkeerd bod doen en dat vervolgens juist horen uitleggen mag wel,maar u mag dan weer niet van die inlichting gebruik maken om het bieden weer in het rechte spoor te krijgen

         8 Verkeerde scores

Als u in plaats van NZ /OW speelt maar wel aan de juiste tafel.Is dat niet zo erg want het verstoort niets.Het schema loopt geen gevaar.Vermeld alleen goed op de scorekaart dat de gespeelde richtingen echt kloppen en meld het even aan het einde van de ronde aan de arbiter !!

          9 Verkeerde geschreven scores

Is in u eigen lijn  of op de lijn van de tegenstander al een score ingevuld.Merkt u dat bij het eerste spel van de ronde roep de arbiter:de kans is groot dat de noord van de vorige tafel op alle spellen het verkeerd heeft gedaan !

        10 Oneinigheid over het aantal gemaakte slagen

Helaas een veel voorkomend euvel.In de spelregels staat dat de twee partijen eerst overeenstemming moet hebben over het aantal behaalde slagen voordat de kaarten weggeborgen worden.Is er oneinigheid dan zal het voor de arbiter niet al te moeilijk zijn het juiste spelverloop te reconstrueren.Denkt u er ook aan dat de arbiter volgens de spelregels gedwongen is de claim van de partij toe te wijzen die de kaarten nog op de juiste wijze voor zich heeft liggen

Er komen zijn meer overtredingen,fouten en misserstjes die op de clubs voorkomen. Maar dit zijn wel de meest gangbarexhug1.gif (22407 bytes)Het is menselijk,geen vals spel.Voelt u zich niet aangevallen,als de arbiter wordt geroepen want hier is hij voor !!En val niet anderen er ook op aan !!!

Op of aanmerkingen zijn van harte welkom mailto:sissy@introweb.nlemail1.gif (2904 bytes)

home | agenda | bridge o.h. intern. | bridgeprobleem | alert | speeltips | arbitrage | stayman en jacoby | hand v/d week | vertaling Nl-Eng | arbitragehoek | bridgegame | quiz | bridge jpg's| bridgeconventies| NL boeken| Linkpage| Biedermeier|Bridge Software|Bridgewoordenboek|