Bilete 

 Klikk norsk startside   Aarseth Hytter (No)   

  Klicken für die Deutsche Startseite   Aarseth Hytter (De)  

   Click for the English start page  Aarseth Hytter (En)  

  Klikk for å sjå på besøksstatistikk

        

  

Aktivitetar
Kultur
Museum
Dagsturar
Om bygda
Kvar
Bilete
Tekstleg omtale
Beskrivelse. Prisar.
Bestilling. Kontakt.

 

 


Glimt frå opphaldstilbodet og Årseth

Gamal Jølstrastove.  Å bu i det gamle gardshuset, med modernisert kjøkken og bad, er ei spesiell oppleving

Det gamle gardshuset Interiør frå daglegstova Frå eitt av soveromma

Hytta i stabburutforming

Gardstunet.  Den gamle Jølstrastova til høgre for hovudhuset og stabburshytta til venstre, delvis skjult av nokre tre


Bonden har tatt seg tid til å ta vare på kvernhuset nede ved elva

 
Opp/upwards/aufwärts ] Aktivitetar ] Kultur ] Museum ] Dagsturar ] Om bygda ] Kvar ] [ Bilete ] Tekstleg omtale ] Beskrivelse. Prisar. ] Bestilling. Kontakt. ]

                               
Send email to kjaarse@frisurf.no  with questions about or comments on this website.
Last update: 23.07.2002


Free search engine submission and placement services!