Verbaal en niet anders!!Beginpagina.

ibn hamzabamza
duyvendak onthult.
israel
israel more facts
funpage
politiek correct
theo van gogh
pamela hemelrijk
hafid bouzaz
liegen in islam
bukhari,s
Nederland ontwaakt
moslimgeweld
koran
pim!
islam
discriminatie
gastarbeiders
schrijvers over islam
ayan
Het fenomeen"palestein"
arafat
plo en palestina
antisemitisme
antisemitisme
plo en israel
gretta duisenberg
a.e.l.
gouden eikel
Het fenomeen"palestein"

"" Afkomst van de Palestijnen
In etnisch, religieus en cultureel opzicht zijn Palestijnen Arabieren. Zelf beweren
zij echter iets anders. Zij claimen al duizenden jaren in het land te wonen en af te
stammen van de Filistijnen en daarvoor nog van de Jebusieten. Wat de Filistijnen
betreft, zij kwamen ongeveer 1200 voor Christus vanuit het gebied van de EgeÔsche
 zee, Kreta wordt wel genoemd, naar IsraŽl. Zij vestigden zich in het gebied wat nu
de Gazastrook is. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Filistijnen geen Semitisch volk
 waren, en dat zijn de Palestijnen wel. Ook in cultureel en taalkundig opzicht ontbreke
n de bewijzen dat Palestijnen en Filistijnen aan elkaar verwant zijn. Toch beweren Palestijne
n de oudste bewoners van het land te zijn, lang voordat het volk IsraŽl er onder Jozua
binnentrok. Dat men zegt ook af te stammen van de Jebusieten is politiek geÔnspireerd De
Jebusieten hebben de stad Jebus gebouwd, het latere Jeruzalem. Hiermee willen de
 Palestijnen hun recht op Jeruzalem en het hele land Palestina legitimeren. Zij menen
dat de oudste bewoners de meeste rechten hebben. Er is hier duidelijk sprake van een
herschrijving van de geschiedenis van het Palestijnse volk. "

 

 

,,er bestaat niet zoiets als een Palestijns volk.Er heeft in de hele geschiedenis nooit een Palestijns volk bestaan. Er bestaat geen Palestijnse taal, geen Palestijnse cultuur en er is nooit sprake geweest van een land dat bestuurd werd door Palestijnen. Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt is niets anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende Arabische landen. Zij noemden zich nooit Palestijnen. Er is niets dat hen doet verschillen van de Arabische bevolking in bijvoorbeeld JordaniŽ, Egypte, Irak of een ander Arabisch land".

 
 
Wie zijn de palesteinen?
Het idee dat we uit de media krijgen is dat we met de Palestijnen met een volk te doen hebben
dat honderden zo niet duizenden jaren in het land Palestina heeft geleefd. We krijgen het idee
dat de staat IsraŽl een Palestijns of Arabische volk verdrongen heeft. 
                    
Het kan voor menigeen een schok zijn om te vernemen dat het Palestijnse volk pas bestaat
sinds halverwege de 20e eeuw. Niemand zal een Palestijnse koning, keizer, president
of wat dan ook kunnen noemen van voor de oprichting van de staat IsraŽl.

Rond de 2e helft 19e eeuw merkten mensen als Mark Twain, Alphonse de Lamartine,
de Britse consul en andere prominenten van die tijd het desolate karakter van het land op.
Buiten steden als Jeruzalem kwam je werkelijk geen kop tegen.
                          
Volgens Turks Ottomaanse cijfers uit 1882 woonden er toen 141.000 Moslims,
zowel van Arabische als niet Arabische komaf. Dit aantal schoot omhoog tot 650.000
Arabieren in 1922.

                     .
Een toename van de bevolking van 450% in 40 jaar! In 1938 waren het er al meer dan
een miljoen:
Een toename van 800% in maar 56 jaar! In 1944 zouden er maar liefst 334 mensen per 1000
geboren moeten zijn!
Deze toename zou een gevolg zijn van een hoog geboortecijfer. Een exorbitant hoog geboorte
cijfer!
Globaal 3 maal hoger dan van de Libanesen of SyriŽrs en 4 maal hoger dan de Egyptenaren.

Waar zijn dan al die Palestijnen vandaan gekomen die de bevolking in zo weinig tijd
zo dramatisch hebben doen toenemen?
                        
Palestijnen zijn niet te onderscheiden van SyriŽrs, JordaniŽrs (ook een uitvinding),
Libanesen, Egyptenaren, Irakezen, enz. Welke taal spraken en spreken de Palestijnen?
Palestijns?
Welke muntsoort hadden ze? Welke nationaliteit stond er bij de meeste Palestijnen
60 jaar geleden in hun paspoort?
Ondanks dat de Arabieren nu 21 soevereine staten bezitten (er is geen enkel volk dat
hierbij in de buurt komt)
met een landmassa 800 maal groter als IsraŽl is dat blijkbaar nog niet genoeg.
Ze zullen en moeten IsraŽl,
een van de kleinste landen van de wereld, ook nog hebben.
                       
Een van de struikelblokken bij de IsraŽlisch / Palestijnse vredesonderhandelingen
was de Palestijnse claim op Jeruzalem.
Jeruzalem is meer dan 3000 jaar de heilige stad van de Joden geweest.
En nooit van welk Arabischvolk dan ook. Laat staan Islamitisch.
Zelfs toen JordaniŽ Jeruzalem bezette (1948-1967) was er geen enkele belangstelling
voor dit bedevaartsoord
. En ook niet van onder de Turken daarvoor.

In de Joodse Bijbel komt Jeruzalem, dat door Koning David is gesticht,
669 keer voor. In de Koran niet eenmaal! Dat Mohammed de Al Aksa Moskee bezocht zou hebben
is een absolute onmogelijkheid die veel Moslims is wijs gemaakt. De Al Aksa is pas 50 jaar
na Mohammeds dood gebouwd!
Hiermee vervalt deze religieuze claim.
                               
In het jaar 638 werd Jeruzalem door de Arabieren veroverd en ging het bij het Arabische
rijk horen.
In 1099 werd het door kruisvaarders veroverd en is het nooit meer in Arabisch bezit geweest.
Jeruzalem werd van 1517 tot 1917 door de Turken geregeerd. Daarna tot 1947 door de Britten.
Meer dan 2000 jaar heeft het land dat nu IsraŽl heet bekent gestaan als Judea en Samaria.
Om toch te kunnen aantonen dat de Palestijnen
de rechtmatige bezitters van het land zijn heeft men de geschiedenis ervan moeten
herschrijven cq vervalsen.
Het woord Palestijn is al een geschiedvervalsing opzich. Om zichzelf als inheems
te kunnen presenteren namen de Palestijnen de naam van een 3000 jaar geleden
Canitische volk aan: De Filistijnen. Een connectie tussen de Palestijnen en Filistijnen
is er niet.
Geen enkele. 
                                                                                 
De Joden hebben de Arabieren niet verdrongen.
Tot voorkort zochten Arabieren liever werk in het gehate IsraŽl
dan in het geliefde Koeweit, Irak, SyriŽ, Libanon, JordaniŽ, enz.

Wat bedoelen palesteinen met vrijgeven van westbank en gaza?

 

 
Animatie israel                               


Op 31 Maart 1977 stond in Trouw een interview met PLO-man Zahir Muhsein. Hij zei er toen het volgende:

"The Palestinian people does not exist.
The creation of a Palestinian state is only a means for continuing our struggle against the state of Israel
for our Arab unity. In reality today there is no difference between Jordanians, Palestinians, Syrians and Lebanese.
Only for political and tactical reasons do we speak today about the existence of a Palestinian people,
since Arab national interests demand that we posit the existence of a distinct "Palestinian people"
to oppose Zionism.
For tactical reasons, Jordan, which is a sovereign state with defined borders,
cannot raise claims to Haifa and Jaffa, while as a Palestinian, I can undoubtedly demand Haifa,
Jaffa, Beer-Sheva and Jerusalem. However, the moment we reclaim our right to all of Palestine,
we will not wait even a minute to unite Palestine and Jordan. -

Zou een PLO-leider het niet het best weten?


Het idee dat de Samaria en Judea, de zogenaamde Westbank bezet Palestijns land zijn en dat de Palestijnen vechten voor de bevrijding van hun land op de IsraŽlische bezetter, is een internationaal geaccepteerd feit. Maar de Palestijnse claims op dit land is ťťn van de grootste leugens in de menselijke geschiedenis. "The Jews took no ones land"zei Joseph Farah, een Amerikaan van Arabische afkomst en Midden-Oosten deskundige, op 25 april 2002 in een interview voor Arutz-7 radio

Enter content here

Enter supporting content here