Verbaal en niet anders!!Beginpagina.

ibn hamzabamza
duyvendak onthult.
israel
israel more facts
funpage
politiek correct
theo van gogh
pamela hemelrijk
hafid bouzaz
liegen in islam
bukhari,s
Nederland ontwaakt
moslimgeweld
koran
pim!
islam
discriminatie
gastarbeiders
schrijvers over islam
ayan
Het fenomeen"palestein"
arafat
plo en palestina
antisemitisme
antisemitisme
plo en israel
gretta duisenberg
a.e.l.
gouden eikel
de koran

                            

Om gelijk maar met de deur in huis te vallen,hier enkele verzen die
Onuitstootbaar bewijs zijn dat vrouwen in de islam als tweederangs product gezien worden.
De  link hieronder kan je gebruiken om bijvoorbeeld op trefwoorden te zoeken en er achter te komen wat de moslim beweegt,
Wat zijn levensopdracht is...Maar vooral,wat zijn geheime agenda is,waar u en ik niets over mogen weten.
En  ook  vooral om te kunnen weerleggen wat er zoal in de wereld gebeurt en in welke relatie  de koran hier een rol in speeld.
 
Zijn vrouwen gelijk aan de man in de islam?
Veel  plezier.
a.

De Koran:

Quote:

Hoofdstuk 2, vers 228:
228. De gescheiden vrouwen moeten drie menstruatieperioden wachten; en het is haar niet geoorloofd, hetgeen God in haar baarmoeder heeft geschapen, te verbergen, indien zij in God en de laatste dag geloven; en haar echtgenoten hebben het recht, haar (intussen) terug te nemen, indien zij verzoening wensen. En vr haar geldt hetzelfde als tegen haar, hetgeen billijk is, de mannen hebben voorrang boven haar, God is Machtig, Alwijs.

          Quote:

Hoofdstuk 3, vers 36:
36. Maar, toen zij er van verlost was, zeide zij: "Mijn Heer, ik ben verlost van een meisje." - God wist het beste wat zij voortbracht. "En de man is niet gelijk aan de vrouw." En ik heb haar Maria genoemd en ik stel haar en haar nageslacht onder Uw bescherming tegen Satan, de verworpene."


Quote:

Hoofdstuk 4, vers 34:
Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot.


 

Enter subhead content here

Enter content here

Enter supporting content here