Verbaal en niet anders!!Beginpagina.

ibn hamzabamza
duyvendak onthult.
israel
israel more facts
funpage
politiek correct
theo van gogh
pamela hemelrijk
hafid bouzaz
liegen in islam
bukhari,s
Nederland ontwaakt
moslimgeweld
koran
pim!
islam
discriminatie
gastarbeiders
schrijvers over islam
ayan
Het fenomeen"palestein"
arafat
plo en palestina
antisemitisme
antisemitisme
plo en israel
gretta duisenberg
a.e.l.
gouden eikel
de islam

moslimtgras.jpg

Waarom  islam
Een jaartje of twee geleden zijn mijn ogen voor altijd wijd opengegaan wat betreft de islam in onze gemeenschap.       
Ik wilde eindelijk eens weten waarom moslims zich zo afzetten tegenover anderen,
En ben in een discussieforum over de islam gaan meediscusseren.
Ik ben stukken gaan zoeken die betrekking hebben tot wat anderen  alsmaar beweerden in het forum...
Ik wilde weten wat de koran voor een moslim betekent..
Het werd mij steeds duidelijker..Immers is het noodzakelijk om ergens over mee te kunnen praten,door de boeken te gaan lezen hierover.
 
De uitspraken  in het forum werden steeds grimmigger...Er werden behoorlijke gedreigingen geuit naar mijn adres dooe sommigge forumbezoekers.
Ik stelde duidelijke vragen,wat mij niet in dank werd afgenomen..
Bijvoorbeeld over de gelijkheid van man en vrouw in islam.. Over de wraakzuchtige taal in de koran tegenover andersdenkenden  joden en christenen.
Ik heb in een jaar veel geleerd  over de islam.
Dat niemand er kommentaar op mag leveren omdat de koran het woord van god is volgens de moslim..
Ik zelf heb grove twijfels daarover,maar ik zou geen ongelovige zijn als ik dat niet zou zeggen..Geloven is immers niet zeker weten.
                                                        
Diep in de harten van de moslims,zullen zij ergens wel beseffen dat de islam niet de religie van allee tijden is....  Het brokkelt af....Met name deze eeuw heeft ons veel geleerd over de islam.
Dat deze geloofsovertuiging ons niets  anders leerd dan discriminatie en  onderdrukking van eigen vrij denken.
Ga maar eens na in de landen waar allah nog sterk aanbeden word.
 
Deze site heb ik gemaakt omdat ik zelf  denk dat er nog veel te veel mensen zijn die niet weten wat bijvoorbeeld islam inhoud.
Doordat er veel islamieten in nederland verblijven,vind ik het  ook belangrijk om anderen van zaken op de hoogte te stellen over de levenswandel van deze religieuze groep.
 
Wat is hun doel.  Wat vinden zij belangrijk.. En in hoeverre vinden deze mensen het belangrijk om in te schikken in een land waar  democratie heerst.
Een land waar  mensen allemaal gelijk zijn aan elkaar.
Tenminste,daar streven wij voor.
Overduidelijk is dus dat vele moslims  totaal geen boodschap aan onze regels hebben  en de totaliteit van onze grondwet artikel 1"
Die gebied een ieder die zich in nederland bevind,om  een ander als zijn gelijke te behandelen.
Nederlanders zijn blind voor de waarheid           
Het verbaast mij  dat veel mensen nog steeds niets weten van de islam.
Bijvoorbeeld de manier waarom hij is verspreid over het middenoosten.
Je zult dan ook niet versteld staan  als je de koran leest,waarom moslims zich moeilijk tot niet aanpassen in nederland,of in de rest van europa.
En bijvoorbeeld waarom een moslim nooit voor vrede demonstreerd,maar liever voor de totale vernietiging van joden over de hele wereld.
Ook ongelovigen  zoals ik,en christenen,komen ruim aan bod in de koran.
 
Je zult een moslim nooit horen zeggen dat zij hun vrouwen  niet als gelijke zien van de man..  Ook zul je een moslim nooit horen zeggen dat de islam voor geweld is.  Het is een religie van vrede....Hoezo vrede?
Wanneer ik een terrorist met in zijn linker hand een koran en in zijn rechterhand een ak47  zie staan en hem loeihard"allah ou ackbar" hoor roepen,moet ik allerminst aan beste bedoelingen van deze man denken.
 
Wanneer in  praktisch elk moslimland waar islamitische wetten heersen,grove schending van de mensenrechten aan bod zijn....Amputatie.  verkrachting..  ere moord.  discriminatie van vrouwen...onderdrukking van minderheden zoals christenen of ongelovigen,Kan ik niet over een vredelievende religie praten.
Jammer.Ik heb het geprobeert.
 
Wanneer je de koran er op na sla klopt alles precies..
Alleen hen die  de boodschapper zien als de boodschapper van allah(mohammed)
Zal in het paradijs belanden in het hiernamaals.
Het hiernamaals is iets waar elke moslim meer waarde aan hecht dan het leven hier op aarde.  Daarom is het ook een makkelijke stap om in naam van allah
jezelf op te blazen in een bus vol met ontschuldige burgers.
Allah haat joden. Lees de koran maar eens.
Ik  geloof persoonlijk nooit in vrede tussen moslims en  joden..Never.
 
Hierbij hoop ik dat vele nederlanders met mij eens wat dieper gaan nadenken aan wat de politiek aan ons achtergelaten heeft.
Dat  als je een roze bril op zet en je zet hem weer af,je nog steeds de  harde wereld tegenkomt.
Nederland het land der naieve dwazen,die een geweldpleger nog de andere wang zou toedraaien.en hem nog eens duidelijk vragen wat  de bedoeling is van zijn aktie.
Dat moet maar eens afgelopen zijn die flauwe kul.
als je je zelf voor de gek wilt houden ga dan alstjeblieft naar de eftling.
 
Ik wens je veel leesplezier toe..Ik zal hier regelmatig wat bij plaatsen of er af halen...... ook komt de bizarre manier van humor aan bod...
Hungrybill bijvoorbeeld...De ongelovige kooiboy
ik ga je zien.
 
arend

Enter subhead content here

De islam in het kort
De islam is net als het jodendom en Christendom een monotheÔstisch godsdienst.
 Centraal in het geloof van de moslims staat de God Allah. Islamieten zien hun
 heilige geschrift, de Koran, als het laatste en definitieve woord van God. De
 Islam heeft zich over de hele wereld verspreid. Niet alleen in het Midden-Oosten,
maar ook in AziŽ (met name in China, MaleisiŽ en IndonesiŽ, dat het grootste
moslimland ter wereld is) en India speelt de islam een grote rol. Ook in Afrika
bevinden zich grote islamitische gemeenschappen. Met name Nigeria en een
aantal landen in West-Afrika, MauritaniŽ, Senegal, Mali en Niger, zijn grotendeels
 islamitisch. Alhoewel de godsdienst in elke regio een eigen karakter heeft gekregen,
 blijven de basisregels gelijk.

Ontstaan 
In 570 n.Chr werd Mohammed ibn Abdullah geboren in Mekka. In een grot niet ver
 van Mekka waar hij handelaar was, kreeg hij op 40-jarige leeftijd een visioen van
 een goddelijk wezen. Hij hoorde een stem die zei: 'Lees voor, in de naam van uw
God, de Schepper'. Mohammed begon te preken over de ondeugden in de stad.
Hij kreeg echter weinig waardering en daarom stuurde hij zijn volgelingen naar
 het nabijgelegen Yathrib, het latere Medina. In 622 voegde hij zich bij hen.
 Zijn reis naar Medina, de hijra ('emigratie') is het begin van de islamitische jaartelling.
 Mohammed versterkte zijn aanhang in Medina door prediking en strijd.
Om zich op een bepaald moment toch te kunnen voorzien in onderhoud en voedsel voor zijn moslimstrijders  ,beroofde hij karavanen,en nam de veroverde buit(vrouwen en kinderen) in beslag  en verdeelde hij die onder zijn manschappen.
 Hij won een aantal slagen en had al snel het grootste deel van ArabiŽ onder zich.
De profeet van de islam stierf in 632. Aan een geestesziekte (zware hoofdpijnen)
ook wel ganaamd onder de noemer van vandaag  epilepsi.
Mohammed kon niet lezen en schrijven en liet hierdoor  alles door zijn volgelingen opschrijven.
Zijn laatste vrouw was aisha" die hij als kind van "6" trouwde en haar
op haar "negende" geslachsrijp achten.
Aisha kreeg van de profeet wel toestemming om haar poppen mee in bed te nemen.
Hijzelf was 54 jaar
 
 
Het ontstaan van de koran
  Nog gedurende zijn leven, vooral na 622,
werden bepaalde boodschappen van de profeet door zijn volgelingen opgetekend op diverse materialen:
stukken leer, perkament, schouderbladen van kamelen,
...Onmiddellijk na Mohammeds overlijden heeft de eerste kalief,
 Aboe Bakr, dit materiaal verzameld.
Ongeveer 20 jaar na mohammeds dood werden de verzen
en dergelijken uitgegeven...de eerste koran.
De stijl van de Koran is niet chronologisch opgesteld.
 Toen kalief Otman rond 650 de teksten verzamelde, heeft men de hoofdstukken (soera's)
gerangschikt volgens lengte.
 De kortste soera bevat 3 en de langste 286 verzen. In totaal bevat de Koran 114 hoofdstukken,
 bestaande uit 6.226 verzen.
Dit heilige schrift vormt de basis van de islam. Hierin staat hoe de moslims behoren te leven,
 van eetgewoonten en kleding tot opvoeding en economie. De vijf belangrijkste voorschriften,
zuilen, van de islam zijn:
∑ Belijdenis van het geloof in een God, Allah.
∑ Het gebed ( salat ): dit wordt vijf keer per dag gebeden, met het gezicht in de
richting van de heilige stad Mekka. Op vrijdag, de heilige dag van de moslims,
 gaan alle moslims naar de gezamenlijke eredienst. Voordat de moslim gaat
 bidden, moet hij zich op een bepaalde manier reinigen. Wanneer er geen water
aanwezig is, mag dit ook met zand.
∑ Geven van aalmoezen
∑ Vasten : dit toont de gehoorzaamheid aan God en moet de eenheid tussen de
 moslims vergroten. Tijdens de Ramadan, de negende maand van het islamitische
 jaar, vasten alle gezonde moslims, met uitzondering van zwangere vrouwen.
Tussen zonsopgang en zonsondergang weerhouden zij zich van eten. Dit doen ze
 29 of 30 dagen lang.
∑ Pelgrimstocht naar Mekka . Elke moslim moet eenmaal in zijn leven de tocht naar
 het heilige Mekka maken.
Moslims geloven dat de doden op de dag van het Laatste Oordeel zullen opstaan.
Alle moslims worden ondervraagd en de rechtvaardigen komen in het paradijs en
 de verdoemden gaan naar de hel. Crematie is in islamitische landen verboden,
 omdat het dode lichaam gerespecteerd moet worden en niet beschadigd mag worden.

Heiligdom: moskee 
Het uiterlijk van moskeeŽn vertoont vaak grote verschillen. Toch hebben al deze
 heilige gebouwen een aantal overeenkomsten. Ze hebben altijd een besloten hal,
 waar de moslims bidden, een nis in de qibla -muur die de richting naar Mekka aangeeft,
 een preekstoel en (met uitzondering van moskeeŽn in IndonesiŽ) een minaret (torentje)
 van waaruit de gelovigen worden opgeroepen tot gebed. Het zal opvallen dat de
gebouwen in islamitische landen geen beelden of figuratieve kunst bevatten.
Dit is een uiting van het geloof van de moslim in de eenheid van God. De mens
mag niet proberen de schepping van God te imiteren. De versieringen die er zijn,
dienen slechts ter verfraaiing en nooit ter lering.

Vrouw 
De islam kent de vrouw in beginsel rechten en plichten toe. Zij heeft recht op bezit,
 erfrecht, mag een huwelijksaanzoek weigeren en behoudt na het huwelijk soms haar
 eigen naam. In een aantal islamitische landen bekleden vrouwen belangrijke posten.
 Toch zijn veel islamitische vrouwen aan veel regels gebonden. Het merendeel van
deze regels zijn niet door de religie, maar door de maatschappij gecreŽerd.
Vaak helpen zowel de vrouwen, als de mannen mee, deze in stand te houden.
De sluierplicht is ťťn van deze regels. De sluier moet de vrouwen bescherme
 tegen begeerlijke blikken van mannen en opdringerigheid. Ook horen deze
 vrouwen niet alleen over straat te lopen en zijn openlijke vriendschappen
met mannen taboe. In enkele landen (o.a. Iran) is het voor de vrouw zelfs verboden
om de hand van een (vreemde) man te schudden.

Omgangsregels 
Aangezien religie in veel landen een erg grote rol speelt,
 is het voor de reiziger van groot belang hier rekening mee te houden.

In de Moskee
- Vraag altijd toestemming om een moskee te betreden.
- Bedek het lichaam . Vrouwen moeten een shirt met lange mouwen
dragen en een lange rok of broek. Mannen moeten een lange broek dragen.
- Bij betreding van een moskee dient men de schoenen uit te trekken.
- Wees stil en respectvol .
- Menstruerende vrouwen mogen niet naar binnen.
Openbare leven
- Raak nooit iemands hoofd aan . In sommige landen wordt het hoofd gezien
als zetel van de ziel en is daarom heilig.
- Geen varkensvlees : Moslims onthouden zich van varkensvlees, dat als onrein
wordt beschouwd. Dit vlees mag ook niet worden verkocht op de plaatselijke
markt. Vraag nooit aan een moslim om gerechten met varkensvlees.
- Fotograferen : Fotografeer nooit een islamitische vrouw zonder toestemming.
- Kleding : In strenge islamitische landen (bijv. Pakistan en Afghanistan), is het
als vrouw verstandig de kleding aan te passen aan de kleding van de lokale vrouwen.
 Bedek de benen (ook mannen) en de armen. Wijde blouses en lange rokken zijn ideaal
in warme periodes.
- Rechterhand : Geef altijd een handdruk met een rechterhand. In veel landen wordt
de linkerhand op het toilet gebuikt om mee te wassen en daarom als onrein beschouwd
. Ook het aanreiken en aannemen van dingen gebeurt met de rechterhand.
- Relaties : In veel landen is het voor geliefden ongepast om in het openbaar te
kussen of zelfs maar elkaar hand vast te houden.
- Openbaar vervoer : Men maakt soms bezwaar wanneer een man in een bus of
taxi naast een vreemde vrouw gaat zitten. Wanneer u als vrouw een taxi neemt,
 ga dan achterin zitten.
- Ramadan : Eten en drinken op straat hoort niet en wordt met name tijdens de
Ramadan als beledigend ervaren. Tijdens de ramadan zijn de openingstijden van
administratie en winkels beperkt. Het 'dagelijks leven' verschuift grotendeels naar
 de avond en nacht.

islamsymbool.gif

Weten wij westerlingen werkelijk alles van de islam?
Wanneer wij denken dat wij alles weten,valt er nog een hoop te leren.
Zo word in het zogenaamde vredelievende geloof,achtergehouden voor ons,dat de islam zijn groei in de eerste eeuwen te danken heeft aan veldslagen.
De spiraal van geweld ontwikkelde zich in het middenoosten als een razend vuutje.
Waarbij mohammed(de stichter) geweld niet schuwde.
Zijn brieven aan omliggende landen in de eerste eeuwen liegen er niet om.
Het arabische "aslam taslam""Submit and be safe" waren de laatste woorden van deze brieven.
Submit and be safe...of vrij vertaald..Surrender islam ore face death.
 
Als met naar de cultuur islam kijkt van hedendaags,kan men nog steeds zien dat er maar een ding belangrijk is voor de moslim,en dat is het zo goed mogelijk
belijden van zijn geloof.
Er zal in de wereld ook niets belangrijker zijn  voor hem,dan dit gewoon te doen.
Buiten het belijden als individueel,is ook het verspreiden van de islam over heel de wereld een taak van de moslim,zoals beschreven in de koran en overleveringen in hadiths en muslim bukhari,s (boeken)
                                                    
                                                    
Ik zelf heb grote twijfels bij de agenda die islam vandaag de dag verspreid.
Is deze wel zo vredelievend bedoelt als dat moslims ons willen wijsmaken?
Waar zit hem de overtuiging wanneer ik moslims alleen maar moord en brand hoor schreeuwen als het om discriminatie van hun gaat of om israel?
 
Als werkelijk waar een moslim tegen geweld van elke aard zou zijn,waarom
Word er dan zo weinig geprotesteerd tegen  terroristen als bin laden
binnen de moslimgemeenschap?
En waarom zijn joden altijd het doelwit van moslims over heel de wereld.
Waarom zijn christelijken altijd het doelwit in landen zoals saoedi arabie.
Ik heb met menig moslim discussies gehad,en kan niet anders zeggen dat vele moslims nog niet eens hun eigen boek de koran goed gelezen hebben.
Of het nu over geweld gaat tegen vrouwen of gelijkwaardigheid tussen mensen.
dan wel over discriminatie van andersdenkenden in het boek de koran.
Ook joden  zijn  halal(onrein) in de koran.
Evenals ongelovigen  en christenen.
Het staat er duidelijk in....Verdrijf hen ....vernietig hen....Need i say more?
 
"AL KATEYYA"
Het islamitische principe van "Al Takeyya", namelijk dat voor een moslim
 leugen en bedrog toegelaten zijn en soms zelfs aangewezen als het erom gaat zichzelf te beschermen
 en/of de islam te vrijwaren en te verspreiden
Is het niet raar dat mensen menen god te dienen door leugens te vertellen?
 Als god de waarheid is heeft ie dat toch niet nodig?
 Net zo goed als dat hij niet bang is voor kritiek.
Kom maar op met je kritiek zal een ware god zeggen want hij zal deze met glans kunnen weerleggen.
 Alleen als er iets te verbergen valt is er cencuur nodig, anders niet.
Als de Koran werkelijk het boek van god is
zal hij mensen juist aanmoedigen naar fouten te speuren ipv het te verbieden
. Hij zal juist aanmoedigen kritisch Mohammeds levenwandel te bestuderen.
En dan zal de uitkomst altijd zijn dat Mohammed werkelijk
 een voorbeeld voor alle mensen van alle volkeren van alle tijden is.
Het is werkelijk onbegrijpelijk dat ze zo'n onderzoek
waarmee ze de echtheid van de Koran en de goedheid van Mohammed kunnen bewijzen
 niet toestaan. Waar zijn ze bang voor?                                                   
                                              
 
 
 
De koran over vrouwen.
2.223. Uw vrouwen zijn een akker voor u -
 komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt en doet goed voor uzelf
en vreest Allah en weet, dat gij Hem zult ontmoeten
 en geef goede tijdingen aan de gelovigen
4,10. Voorzeker, zij, die het eigendom van wezen onrechtvaardig
 verteren, verteren slechts vuur in hun buik
 en zij zullen in een laaiend Vuur branden.
4.12. En gij zult de helft hebben van hetgeen uw vrouwen nalaten,
 indien zij geen kind hebben, maar indien zij een kind hebben,
 is er voor u een vierde van hetgeen zij nalaten na de betaling van enig legaat
, dat zij hebben nagelaten of van schuld. En zij zullen een vierde hebben van hetgeen gij nalaat
, als gij geen kind hebt, maar als gij een kind hebt,
zo is er voor hen een achtste deel van hetgeen gij nalaat, na de betaling van enig
legaat of van onverrekende schuld. En indien er een man of een vrouw is,
 van wie wordt geŽrfd en deze is ouderloos en kinderloos en heeft een broeder of een zuster,
dan is er voor elk hunner een zesde deel. Maar als er meer dan dezen zijn,
 dan zijn zij deelgenoten in een derde na de betaling van enig
legaat, dat is nagelaten of van schuld,
 zonder benadeling. Dit is gebod van God en God is Alwetend, Verdraagzaam.
4.15. En voor degenen uwer vrouwen,
die zich aan ontucht schuldig maken,
 roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen,
 sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt,
of totdat God haar een weg opent.
4,16. En als twee temiffen van u zich hieraan schuldig maken,
 straft hen beiden. En als zij berouw hebben en zich verbeteren,
 laat hen dan met rust, voorzeker, God is Berouwaanvaardend,
 Genadevol.
4,18. Er is geen (aanvaarding van) berouw voor degene, die kwaad doet,
 totdat de dood hem in het gezicht staart en hij zegt: 'Ik heb berouw;'
 noch voor degenen die als ongelovigen sterven. Dezen zijn het,
voor wie Wij een pijnlijke straf hebben bereid.
4,101. En wanneer gij door het land reist, zal het voor u geen zonde
 zijn het gebed te bekorten, als gij vreest dat degenen,
 die niet geloven u last zullen veroorzaken. Voorwaar,
 de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.
De koran over ongelovigen.
4.076. Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah, maar
de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze.
 Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan; voorzeker,
 Satan's plan is zwak.
9.005 Wanneer de heilige maanden voorbij zijn,
 doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen
en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.
2.191 En doodt hen (de ongelovigen), waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit,
 vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden.
 
 
 
 
 

The Qur'an not only ordered the killing of those who embraced Islam and afterwards decided to renegade
, but also commanded the followers to fight all nations until they either believe in it, pay the
Jizya or face death:
 

Iran,Het vrouwenparadijs van allah"
 
Het Vrouwenparadijs
In het recente verleden hebben veel islamieten en islamofielen de islam de hemel in geprezen
 als zijnde een zegen voor vrouwen. Zij spaarden kosten noch moeite om
vrouwen te vertellen hoe vriendelijk, rechtvaardig, vooruitstrevend,
 niet-discriminerend en eerlijk de islam tegen hun is.
Ze hebben deze verhalen geschreven als antwoord op berichten
over een onmenselijke behandeling van vrouwen zoals die in de koran en hadith vermeld worden.
Na het lezen van deze verhalen van de islamisten zal iedere vrouw zich
 waarschijnlijk afvragen waar ze dan wel een dergelijk "paradijs" zouden kunnen vinden.
 De islamisten echter, zullen hun nooit vertellen waar dit vrouwen-paradijs bestaat en ůf het wel bestaat
. Om hun woorden op waarheid te controleren hebben we een absoluut bewijs nodig.
Laten we daarom eens een bezoek brengen aan een dergelijk islamitisch "paradijs": Iran.
In dit "paradijs" (Jannat) worden de vrouwen overspoeld met de volgende
 "zegeningen" van Allah:
1. De hijab (hoofddoek) moet door vrouwen gedragen worden, of ze het leuk vinden of niet.
 Het niet dragen van de hijab kan tot strenge straffen leiden. En wat zijn die straffen dan wel ?
Laten we eens luisteren naar de woorden van de procureur-generaal Abolfaz Musavi-Tabrizi:
"Iedereen die in Iran het dragen van de hijab afwijst is een afvallige
en de straf voor een afvallige is de dood volgens de islamitische wet.
2. Vrouwen zijn baar-machines volgens ayatolla Mutahari. Hij zei:
"De specifieke taak voor vrouwen in deze maatschappij is trouwen
 en kinderen baren".
3. Studies op technisch, landbouwkundig, archeologisch, chemisch etc. zijn verboden voor vrouwen.
4. Tijdelijke huwelijken zijn wettig. Een man kan 4 "permanente
" vrouwen hebben en zoveel "tijdelijke" als hij wil.
5. De huwelijksleeftijd voor meisjes is eerst verlaagd naar 13 en later naar 9 jaar.
 Dit om in de traditie van de profeet Mohammed te blijven die op 51-jarige leeftijd trouwde
 met een 6-jarig meisje (Ayesha) waarmee hij sex had toen ze 9 werd.
6. Iraanse vrouwen kunnen niet met een buitenlander
 trouwen als ze geen toestemming hebben van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
7. Echtscheiding is het alleen-recht van mannen
. Zij kunnen scheiden zonder enige reden.
8. Een gehuwde vrouw mag niet reizen, werken, lid worden van een club,
op bezoek gaan bij een collega of haar vrienden en familie bezoeken zonder de toestemming
 van haar man.
9. Gehuwde vrouwen kunnen niet naar het buitenland zonder een geschreven
 toestemming van haar man. Deze toestemming moet aan de autoriteiten getoond worden
10. Een echtgenoor kan iedere vorm van geweld of marteling toepassen op zijn vrouw.
Volkomen in-acceptabel in de islam ?
Laten we eens horen wat een islamitische leider (Hojatoleslam Imani) daarover zegt:
 "Elke gehuwde vrouw moet elke vorm van geweld of marteling
 door haar echtgenoot verdragen omdat zij volledig tot zijn beschikking dient te staan.
 Doet zij dat niet, dan zullen al haar gebeden niet door Allah geaccepteerd worden en de vloeken
van hemel en aarde zullen op haar neerdalen".
11. Vrouwen worden gestenigd als hun echtgenoot hen beschuldigd van overspel.
Er is zelfs een vrouw gestenigd terwijl er niemand gevonden werd die het overspel
met haar bekende. De Mullah had slechts 60 seconden nodig om een beslissing te nemen
 en de vrouw werd de volgende dag gestenigd.
Voordat ze gestenigd werd schoren de mullah's haar hoofd kaal en werd ze
 tot haar middel in de modder begraven.
Haar echtgenoot en kinderen waren getuigen van deze "toorn" van Allah.
12. Vrouwelijke politieke gevangenen worden behandeld als oorlogsmisdadigers.
De bewakers kunnen met hun doen en laten wat ze willen en dus worden
 ze regelmatig verkracht.
13. Maagdelijke meisjes die ter dood veroordeeld zijn worden
 niet eerder geexecuteerd totdat hun bewakers sex met hun hebben gehad om ze te ontmaagden.
Maagden gaan immers naar de hemel als ze overlijden en de mullah's willen er zeker
 van zijn dat ze nooit in dit "paradijs" komen.
14. Een rapport, opgesteld door de Organisatie van Vrouwen tegen executie in Iran ,
geeft de volgende cijfers over de periode 1981-1990:
1428 vrouwen geexecuteerd waarvan :
187 jonger dan 18
9 jonger dan 13
de jongste 10 jaar
de oudste 70 jaar

De islam ontmaskert!

secular islam

Islam exposed!

Answering islam and qur'an

The middle east media research institute

stenengooier.jpg