De vrienden van A.K. Emmerick 
en Rosalie Put

zetel: Schallenberglaan 1
2820 BONHEIDEN (BelgiŽ)
TEl/FAX 015/55.03.00

           

Home korte biografie publicaties hoe bestellen? dossiers

Hit Counter

 

 

Onze vereniging werd opgericht te Mechelen door 12 stichtende leden waarvan er reeds 5 zijn overleden sinds haar stichting in 1982 (staatsblad nį3574-/82-)

De huidige zetel van de vereniging is gelegen te Bonheiden bij Mechtelen, bij de verantwoordelijke boek en pers:

Jef Leysen
Schallenbergelaan 1
B- 2820 Bonheiden
Tel/Fax 015/55.03.00

Volgens artikel 3 der statuten heeft de vereniging tot doel;
Anna-Katharina Emmerick te doen kennen en waarderen en werken en bidden voor haar zalig- en heiligverklaring door de Kerk.
Alsook het verspreiden van boeken over haar visioenen om de mensen te helpen beter het geloof en de Kerk te begrijpen.

Tot verwezenlijking van dit doel, treft het commitee alle maatregelen en initiatieven zoals voordrachten, films, bedevaarten en uitganven van geschriften alsook een driemaandelijks tijdschrift "Emmerickblaadje"