גאולה אפשרית
אריה

יש בכאב הזה
טיפות של צוף
ורמזים על לידה מחודשת
יש בסבל הזה
קשיים של התעוררות
והתפתחות קרה ומפרקת
יש בעוצמת השקט הזה
אמת
והרהורים על גאולה אפשרית


כתוב לאריה

לתחילת העמוד

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *