תמונה
אריה

הנה חורץ הזמן
סדקים בחומותייך

הנה את נלחמת
עטלפים בשערך

הנה דוהה הצבע
מפרוטרט חלומותייך

נשאר שם על הקרח
כשלד מחייך


( נכתב בהשראת התמונה )

כתוב לאריה

לתחילת העמוד

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *