את אדם
(אסף בלפר )

את אדם, את כבר לא עוד שם
מילים שכתבת הפכו למציאות והנה את מולי עדינה שברירית
אנשים רבים שכבר ראיתי את פניהם
לא הצליחו לעשות את מה שלי ביום אחד את עשית

ואני מקווה שלא אתעורר עכשיו מחלום
מאוכזב המום עם זכרונות טובים
כי באת ונכנסת אל חיי כך פתאום
אני עוד חושב תוהה ולא מאמין

אז בואי נערתי אמרי לי שאת אוהבת
כי לא יעבור יום בלי דמותך במחשבתי
נשקי אותי בעדינות שמיימית נערית
ואני אחבק אותך חזק חזק ואקרא לך - אהובתי

ףסאל בותכ

דומעה תליחתל

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *