בועות סבון ( ניב)

בועות סבון הן לא שקופות
לאט לאט אך על עולות
מעט קרני אור חלשות
צובעות בהמוני צורות

והאויר שבתוכן
רוצה לצאת ומחזיקן
דברים חדים זה מסוכן
בשביל עיגול אחד קטן

וזקן זקנו ארוך
מתבונן בהן ברוך
ה "פוו" שלו נמצא בתוך
ואולי בסוף ימלוך
בינל בותכ

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *