קליפות המנגינה ( ניב)

מנגינה, עטופה היא בקליפות
שמגינות בשעת צרה
אך כשחולף לו הכאב המר
נשארות הן
והמנגינה כלואה

רוצה לצאת!
רוצה לברוח!
לבקע ולישבור!
נמאס לי רק לצאת בלילה,
רק לקול כינור

מנגינה, כה תמימה ונעימה -
התנערי, התעוררי
את לא לבד,
יש עוד הרבה שירים יפים
ביחד זה לא כל כך נורא.
בינל בותכ

םיכשמהו תולחתה |  הריגמהמ  | ישארה דומעל | תוברת תצק

* םירצויל תורומש תויוכזה לכ *