olorisha
olorisha
olorisha
Babalosha Mayodumi (Reynaldo Fernandez) Oni Yemonja
- Grand godfather of Iya Asabi, Baba Onilewe, and Baba Fadesie
- Great Great godfather of Ile Members

Babalosha Odun (Fredrick Arechega) Olo Obatala
- Tutelor Godfather of Asabi Agongoloju, Onilewe, Fadesie, Obalofun
- Ojugbonakan to (Omisande, Oshabi, and many Aborisha of the Ile)
- Babanla (grandfather and great grandfather to Omo Orisha and Aborisha of Ile Osikan)

Iyalosha Obalofun (Carmen Allen) Oni Shango
- Ojugbonakan to Iya Asabi, Fadesie, Omiakare
- Iyanla (Grand godmother) to all omo of Ile Osikan
- Iyanla to Adetoye (Omo Fadesie)

Oba and Babalosha Ilari Oba (Miguel "Willie" Ramos) Oni Shango
- Mentor/Godfather of Iya Asabi, Fadesie
- Ojugbonakan for Abirola
- Oba (head of Initiations for) Olojumiya, Oshunleye, Talade Oshun, Olubi, Abirola, Shango Yomi, Mobosade, Adetoye, Oyeyei,
Oderinde, Eshubi, Shangofadake, Oshunmiwa, Michael Anthony Jr. and Olokunya

Iyalosha Agongoloju (Asabi Thomas) Ele Elegba
- Iya (godmother) of Ile Osikan/Founder of Ile Osikan
- God sister and wife of Onilewe
- God sister and mother to Fadesie
- God Aunt and sister to Abirola
- Ojugbonakan to Adetoye
- Iyanla (grandmother) to Eshubi
- Ojugbonakan to Initiated omo of Ile Afolabi

Babalosha Afolabi (Clay Keck) Oni Yemonja
- Baba of Abirola
- Mentor/Baba of Onilewe
- Godbrother to Iya Asabi, Fadesie
- Ojugbonakan to Oshunleye, Talade Oshun, and Shango Yomi

Babalosha Omisande (Darrick Griffin) Oni Yemonja
- First initiated omo of Iya Asabi (Ojugbonakan is Odun) and first grandson of Baba Odun
- Baba (godfather) of Eshubi, Omo Elegba
- Ojugbon for Olojumiya
- Ojugbon for Mobosade
- Ojugbon to various Aborisha of the Ile
- Baba to Aborisha of Omo Ile Omisande (his children)

Oshabi (Candy Betts) Olo Oshun
- Second initiated omo of Iya Asabi (Ojugbonakan is Odun)

Baba Onilewe (Lalu Woye Mosley) Olo Oshun
- Husband and God brother of Iya Asabi
- Father and God brother to Baba Fadesie
- Uncle to Ile Osikan
- Ojugbonakan to various Aborisha of the Ile
- Baba to Omo Ile Onilewe (his godchildren)

Babalosha Fadesie (Alaje Thomas) Oni Yemonja
- Baba to Adetoye and Shangofadeke
- Ojugbonakan of Olubi, Oyeyei, Eshubi and Ibuyomi
- Contra-Ojugbonakan (Assistant helper to Ojugbonakan in the initiations) to Mobosade, Shango Yomi, Oderinde)
- Ojugbonakan to various Aborisha members
- God brother to Agongoloju, Onilewe, Afolabi, and Abirola
- Son of Agongoloju and Onilewe
- Nephew of Abirola

Omiakere (Tracey Koach) Oni Yemonja
- Third initiated omo of Iya Asabi (Ojugbonakan is Obalofun)
- Ojugbonakan to aborisha Sharon Wilson (elekes)

Olujmiya (Jennifer Payne) Olo Oshun
- Fourth initiated omo of Iya Asabi (Ojugbonakan is Obalofun)

Oshunleye (Tiombe Meteye) Olo Oshun
- Fifth initiated omo of Iya Asabi
- Twin of Talade Oshun (Ojugbonakan is Afolabi)
- Ojugbonakan to Oderinde
- Ojugbonakan to various Aborisha of the Ile
- Mother and god aunt to Eshubi

Talade Oshun (Judith Pawlisz) Olo Oshun
- Sixth initiated omo of Iya Asabi (Ojugbonakan is Afolabi)
- Twin of Oshunleye

Olubi (Deborah Ann Davis) Olo Obatala
- Seventh initiated omo of Iya Asabi (Ojugbonakan is Fadesie)
- Ojugbonakan to Aborisha

Abirola (Bridget Thomas) Olo Aganju
- Initiated omo of Afolabi (Ojugbonakan is Ilari Oba)
- Ojugbonakan to Olokunya (Madeline Ramos)

Shango-Yomi (Jamie Jacoby) Oni Shango
- Eighth initiated omo of Iya Asabi (Ojugbonakan is Afolabi)
Mobosade (Angela Nefertiti Harris) Olo Erinle
- Ninth initiated omo of Iya Asabi (Ojugbonakan is Omisande)

Adetoye (Vincent Asiel Hardison) Olo Obatala
- First initiated Omo of Baba Fadesie (Ojugbonakan is Agongoloju)
- Twin to Oyeyei

Oyeyei (Nubia Manning) Olo Obatala
- Tenth initiated omo of Iya Asabi (Ojugbonakan is Fadesie)
- Twin to Adetoye
- Daughter and god sister of Oderinde

Oderinde (Bibi Manning) Olo Oshosi
- Eleventh initiated omo of Iya Asabi (Ojugbonakan is Oshunleye)
- Mother and god sister to Oyeyei

Eshubi (Alimayu Harris) Omo Elegba
- First initiated omo of Baba Omisande (Ojugbonakan is Fadesie)
- Son and god nephew to Oshunleye

Shangofadake (Miles Ashton Odunsade Davis) Oni Shango
-Second initiated omo of Fadesie (Ojugbonakan is Ilari Oba)
-Son and god sister to Abirola -Nephew of Iya Asabi and Oniwele
-Twin of Oshunmuiwa

Oshunmuiwa (Deidra Sommerville) Olo Oshun
-Twelfth initiated omo of Iya Asabi (Ojugbonakan is Oshunleye)
-Twin of Shangofadake

Olo Oshun (Michael Anthony, Jr.)
-Thirteenth initiated omo of Iya Asabi
-Child of Oshunmuiwa

Olokunya (Madeline Ramos) Oni Yemonja
-Fourteenth initiated omo of Iya Asabi

Ibuyomi (Obadele Oyelumi) Iyawo Oshun October 16, 2004
-Fifteenth initiated omo of Iya Asabi