Himpunan Sejarah & Kisah-kisah
Nabi Adam a.s. Nabi Nuh a.s. Nabi Hud a.s.  

Nabi Adam a.s.
Nabi Adam a.s. merupakan manusia pertama dicipta oleh Allah s.w.t. . Adam a.s. dicipta dari segumpal tanah yang dibentuk berupa manusia dan kemudian ditiupkan roh, maka hiduplah Adam a.s. . Sebelum Adam a.s. dicipta, jin telah dicipta dahulu dari api yang sangat panas. (Al Hijr 26-27)

Kemudian Allah memerintah kesemua malaikat sujud kepada Adam a.s. sebagai tanda penghormatan (bukan penyembahan). Semua malaikat sujud kecuali Iblis yang irihati akan kejadian Adam a.s.. Tindakannya menyebabkan Allah telah menghalau Iblis dari syurga dan mendapat laknat Allah sehingga hari akhirat. (Al Hijr 32-35)

Kemudian Allah menyatakan kepada para malaikat bahawa manusia akan dijadikan khalifah di muka bumi. Maka para malaikat bertanya kepada Allah: "Adakah patut Engkau jadikan seorang khalifah di atas bumi yang akan berbuat binasa dan menumpahkan darah (bunuh-membunuh), sedang kami sentiasa tasbih memuji Kau?". Firman Allah; "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak Kamu ketahui". Kerisauan para malaikat hilang mendengar penjelasan Allah. (Al Baqarah: 30)

Allah telah memberi ilmu kepada Adam. Setelah Adam diberi ilmu, Allah telah mengumpul para malaikat. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat akan nama-nama benda. Namun para malaikat tidak dapat menamakan benda-benda tersebut. Tetapi Adam dengan ilmu yang diberi dapat menamakan benda-benda tersebut. Ini membuktikan bahawa Allah lebih Mengetahui daripada para malaikat. (Al Baqarah: 31-32)

Adam telah dibenarkan tinggal di dalam syurga. Di syurga, Hawa telah dicipta kerana Adam merasa kesepian tinggal di dalam syurga keseorangan. (Ar Rum: 21) Setelah Hawa dicipta, tinggallah mereka bersenang-senangan di dalam syurga. Tetapi Allah telah melarang Adam akan memakan sejenis buah (kuldi) di dalam syurga dan memberi amaran kepada Adam bahawa Iblis adalah musuh yang nyata. (Al Araf: 19)

Iblis yang terhalau dari syurga berikrar untuk memusuhi Adam dan ingin menyesatkannya. Oleh itu Iblis telah memohon kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya sehingga hari kiamat. Iblis berikrar dihadapan Allah akan menyesatkan anak-anak adam sehingga akhirat kecuali mereka yang taat kepada Allah. Permohonan iblis telah diperkenankan oleh Allah. (Al Hijr: 36-44)

Usaha Iblis untuk menyesatkan Adam bermula dari syurga lagi. Iblis berusaha keras agar Adam dan Hawa memakan buah larangan (kuldi). Iblis telah menjelma sebagai seorang yang bersih tetapi berduka cita. Lalu Adam dan Hawa menghampiri dan bertanya: "Kenapa engkau bersedih? Apa yang engkau fikirkan?" Jawab Iblis: "Aku bersedih hati kerana memikirkan nasib kamu berdua. Aku risau kamu berdua tidak akan tinggal lama di syurga ini kerana dilarang memakan buah kuldi. Inilah yang sangat aku risaukan. Lekaslah kamu memakan buah tersebut supaya kamu kekal di syurga ini."

Iblis telah berpura-pura sebagai seorang penasihat dan bersumpah atas nama Allah. Adam dan Hawa telah terpadaya dengan tipu helah Iblis lalu memakan buah larangan tersebut. Maka terbukalah kedua-dua aurat mereka (Adam dan Hawa) kerana kesalahan mereka memakan buah tersebut. Allah memanggil kedua-dua mereka dan berfirman: "Bukankah telah Aku melarang kamu memakan buah kuldi dan Aku katakan bahawa Iblis itu musuh yang nyata bagimu?" Kemudian Adam dan Hawa memohon keampunan dan bertaubat. Taubat mereka berdua diterima, tetapi sejak itu Adam dan Hawa diperintah berpindah ke bumi sehingga datang ajal mereka. (Al Araf: 20-24)

Didalam Al Quran, sekali lagi Alla telah mengingati manusia bahawa iblis dan syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia (Al Araf: 27)

Nabi Nuh a.s.
Nabi Nuh merupakan keturunan ke sepuluh dari Nabi Adam. Beliau diutuskan untuk menyeru manusia menyembah Allah. Namun kaumnya tidak mahu menerima seruan beliau. Kaumnya mengejek beliau dan meminta diturunkan siksaan apabila di Nabi Nuh memperingati mereka tentang azab yang pedih dari Allah.

Seperti yang diterangkan dalam surah Hud: 25-48:

Nabi Nuh berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Supaya kamu menyembah Allah dan tidak akan ditimpa azab yang pedih".

Jawab kaumnya: "Kami melihat kamu hanyalah sebagai manusia biasa seperti kami, tiada yang mengikuti kamu kecuali mereka yang hina di antara kami yang mudah mempercayai kamu, dan kamu tidak memiliki sesuatu kelebihan pun di antara kami dan kami yakin kamu hanyalah berdusta".

Kemudian Nabi Nuh menerangkan: "Hai kaumku! Aku tiada meminta harta benda dari kamu bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Mereka akan menemui Tuhannya dan aku melihat kamu satu kaum yang tidak mengetahui. Hai kaumku! siapakah yang akan menolongku (dari azab Allah) jika aku usir mereka (yang beriman). Aku tidak mempunyai gudang rezeki atau kekayaan dari Allah, dan tidak mengetahui tentang ghaib dan tidak pula mengaku sebagai malaikat".

Kemudian kaumnya berkata: "Hai Nuh! Sesungguhnya engkau telah mengajak berdebat dengan kami. Banyak benar debatanmu. Cubalah engkau datangkan siksaan yang telah engkau janjikan, jika kau orang yang benar."

Begitulah kaumnya menolak seruan Nabi Nuh. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membina sebuah kapal mengikut petunjuk dari Tuhan. Sekali lagi kaumnya mengejek beliau dengan pembinaan kapal tersebut. "Lihatlah Nabi kita sekarang telah menjadi tukang kayu dan membina kapal, di manakah kapal itu hendak dilayarkan?", ejek kaumnya. Ejekan kaumnya disambut tenang oleh Nabi Nuh. Berkata Nuh: "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami mengejek kamu jua. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang hina dan ditimpa azab yang kekal".

Setelah siap kapal dibina, datanglah perintah Allah memancarkan air dan menyuruh Nabi Nuh memuatkan kapal dengan binatang (sepasang, jantan dan betina) dan orang-orang yang beriman. Namun orang-orang yang beriman hanya sedikit sahaja. Nabi Nuh berkata: "Naiklah kamu sekalian ke dalam kapal ini dengan menyebut nama Allah." Hujan yang turun lebat berhari-hari menyebabkan banjir semakin tinggi menenggelamkan kaumnya yang tidak beriman. Walaupun mereka berupaya pergi ke tempat yang tinggi (bukit) namun kesemuanya ditenggelamkan. Ketika itu Nabi Nuh terlihat akan anaknya yang dibawa gelombang, seraya berkata: "Hai anakku! naiklah ke atas kapal bersama kami dan janganlah kamu bersama-sama orang yang kafir." Jawab anaknya; "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkan aku dari banjir ini." Kemudian tenggelamlah anaknya itu dibawa gelombang.

Kemudain Allah berfirman: "Hai bumi! telanlah airmu." dan "Hai langit! (hujan) berhentilah." Banjir pun surut dan kapal Nabi Nuh berlabuh di sebuah bukit. "Binasalah kaum yang zalim".

Terkenangkan anaknya, Nabi Nuh berdoa: "Ya Tuhanku! sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itu benar". Allah berfirman: " Hai Nuh! Sesungguhnya dia bukanlah keluargamu (tidak seagama denganmu) kerana ia mengerjakan pekerjaan yang tidak baik, sebab itu janganlah engkau meminta sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya Aku memberi pelajaran kepada engkau supaya engkau tidak termasuk golongan yang tidak mengetahui." Kemudian Nabi Nuh memohon maaf: "Ya Tuhanku! Sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun dan rahmat kepadaku, nescaya aku termasuk golongan yang rugi".

Setelah banjir surut, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk turun dari kapal dengan selamat dan penuh kesejahteraan. Allah mengingatkan akan ada kaum yang akan datang yang diberi kesenangan dan kemudian ditimpa siksa yang pedih.

Kisah Nabi Nuh ini menjadi peringatan kepada ummat Muhammad.

Itu adalah diantara berita-berita penting tentang yang ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. (Surah Hud, Ayat 49)

Nabi Hud a.s.
Nabi Hud a.s merupakan cucu Nabi Nuh a.s. Beliau diutuskan untuk mengajak kaum Ad untuk menyembah Allah. Kaum Ad merupakan satu kaum yang hebat dari segi membina bangunan-bangunan dan menjadikan mahligai-mahligai yang indah. Kebolehan mereka itu merupakan satu kemajuan kebendaan yang hebat pada zaman itu. Tetapi mereka telah sesat dan menyembah berhala.

Nabi Hud pun menjalankan tugasnya sebagai seorang rasul dan mengajak kaumnya: "Hai kaumku! Sembahlah Allah, tiada kamu bertuhan selain dariNya, tiada lain kamu ini selain orang yang suka mengada-ada sahaja. Hai kaumku! Aku tidak meminta upah darimu, dan tiada yang memberi upah kepadaku melainkan Allah yang menjadikan aku. Apakah kamu tidak berakal? Hai kaumku! Mintalah keampunan dari Tuhanmu dan bertaubatlah kamu, nescaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dan menambah kekuatanmu, sebab itu janganlah kamu berpaling membuat dosa." (Surah Hud : 50-54)

Namun kaumnya telah menolak seruan Nabi Hud dan menuduh beliau seorang yang gila. Pengikut Nabi Hud dikatakan orang-orang bodoh. Tetapi Nabi Hud tetap menyeru umatnya ke jalan yang benar.

Berkata Nabi Hud kepada kaumnya: "Mengapa kau tidak takutkan Allah? Sesungguhnya aku ini seorang rasul diutuskan kepadamu? Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada ku. Aku tidak meminta upah selain dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendirikan bangunan-bangunan tinggi untuk bermewah-mewah dan memperlihatkan kekayaan. Dan kamu membina mahligai yang kukuh seolah-olah kamu akan kekal diatas dunia ini? Dan apabila kamu menyiksa, kamu menyiksa dengan kejam dan bengis. Takutlah kepada Allah yang telah mengurniakan nikmat kepada kamu. Tuhanmu menganugerahkan binatang-binatang anak-anak, kebun-kebun dan mata air."

Kaumnya telah menolak seruan Nabi Hud. Sama sahaja diberi pernigatan atau tidak, mereka tetap tidak beriman. Sahut mereka; "Kami tidak sekali-kali didatangi azab." (Surah Ay Syuara: 123-139)

Nabi Hud tetap menyeru kaumnya bertakwa kepada Allah. Namun orang-orang kafir dari kaumnya mengatakan kepada Nabi Hud;" Sesungguhnya kami melihat kamu tidak berakal dan berdusta." Jawab Nabi Nuh;" Hai kaumku! Tidak ada padaku kekurangan akal tetapi aku adalah rasul Allah. Aku menyampaikan amanat Tuhanmu dan memberi nasihat. Apakah kamu hairan melihat Tuhanmu mengutuskan seorang laki-laki dikalangan kamu menjadi rasul dan memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah ketika kamu dipilih pengganti kaum Nuh yang telah lenyap, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh kamu dan beringatlah akan nikmat Allah." Jawab kaumnya pula;"Adakah kamu menyuruh kami menyembah Allah dan meninggalkan sembahan bapa-bapa kami? Maka datanglah azab yang kamu ancamkan jika kamu termasuk orang-orang yang benar."(Al Araf: 65:70)

Setelah kaumnya tidak dapat dinasihati lagi, Allah telah menurunkan siksaan yang pedih seperti yang diterangkan dalam Surah Fushilat: 15-16;

Ada pun kaum Ad maka mereka telah menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa alasan yang benar dan berkata: "Siapakah lebih besar kekuatannya dari kami?" Dan apakan mereka tidak memerhati bahawa Allah yang mencipta mereka dan lebih besar kekuatanNya dari mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan Kami. Maka Kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari kerana kami hendak merasakan kepada mereka siksaan yang menghinakan di dalam dunia. Dan sesungguhnya siksaan akhirat itu lebih menghinakan sedang mereka tidak di beri pertolongan.

Dan Surah Al Haqqah: 6-8.

Ada pun kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat kencang. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka tujuh malam dan lapan hari berturut-turut. Maka kamu lihat pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka itu tungul-tungul kurma yang telah kosong. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal diantara mereka.

Nabi Hud walau bagaimana pun telah diselamatkan Allah bersama orang-orang yang beriman. (Surah Hud: 58)

jhm

Kemaskini 28/3/1999 Peti cadangan Hubungi saya Baca saya dahulu