Koleksi diskusi usrah
1. Konsep dalam Halal dan Haram 2. Kesyumulan Islam lawan Sekularisma    

1. Konsep dalam Halal dan Haram
Pendahuluan

Terdapat dua ekstrem; Satu. Pandangan mengenai halal dan haram dipengaruhi tamaddun barat. Mengambil prinsip dan tradisi barat dan disuaikan dengan cara islam. Yang sesuai diambil tetapi yang tidah sesuai diketepikan dengan memberi bermacam-macam alasan. Contoh amalan riba.

Dan seaindainya Tuhan mengikut nafsu mereka, nescaya langit dan bumi serta sekian makhluk yang ada didalamnya akan rosak. (Al Mukminun: 71)

Dua. Permikiran yang terlalu statik dan beku. Tidak mahu mengubah pendapat. Tidak mahu menerima atau menimbang pandangan (mazhab) yang lain. Terlalu mudah menyatakan 'Haram'. Contoh bab musik.

Konsep

1. Asal sesuatu dibolehkan

Dan Dialah yang memudahkan buat kamu apa yang ada di langit dan di bumi, yang semuanya daripadaNya. (Al Jatsiah: 13)

Allah mencipta semua untuk manusia dan dipermudahkan kepada manusia untuk dinikmati.

Pernah rasulullah ditanya mengenai minyak sapi, keju dan keledai air. Jawab Baginda: Yang halal itu ialah sesuatu yang dihalalkan Allah didalam Kitabnya, dan yang haram itu pula ialah sesuatu yang diharamkan Allah dalam kitabNya. Dan mana-mana yang didiamkanNya saja, maka itu termasuk apa yang dimaafkan buatmu.

Rasulullah sengaja menyerahkan perkara kecil ini kepada mereka. Oleh itu pada asasnya manusia bebas bermuamalah dan memakan apa selama tidak ada hukum mengharamkannya.

2. Halal dan Haram Hak Allah

Hanya Allah yang boleh menentukan halal dan haram melalui kitab dan rasulNya. Tugas para ulamak hanyalah untuk menyampaikan hukum Allah. Berbeza dengan kaum Nasrani;

Mereka telah menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan begitu pula dengan Al Masih (Isa) bin Maryam (telah dituhankan pula), padahal mereka tiada diperintahkan kecuali hanya menyembah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan melainkan Dia, Maha suci Dia dari apa-apa yang mereka sekutukan. (At Taubah: 31)

Kemudian didengar Adiy bin Hatim lalu berkata; Hai Rasulullah! Sesungguhnya mereka itu tiada menyembah para alim dan rahib! Jawab Baginda s.a.w. ;Bahkan kerana sesungguhnya mereka (para alim dan rahib) telah mengharamkan ke atas para pengikut mereka yang halal, dan menghalalkan buat mereka yang haram, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah penyembahan mereka terhadapnya. (Tarmidzi)

Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram boleh membawa kepada syirik.

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang telah dihalalkan Allah, dan janganlah kamu melewati batas, sesungguhnya Allah tiada menyukai orang-orang yang melanggar batas. (Al Maidah: 87)

Jangan berhelah untuk menghalalkan yang haram.

Kisah kaum yahudi dimana mereka cuba membuat helah. Telah diharamkan mereka untuk menangkap ikan pada hari sabtu. Mereka berhelah dengan membuat pukat pada hari jumaat dan mengambil hasilnya pada hari sabtu, yang demikian itu akan tertangkaplah ikan-ikan pada hari sabtu.

3. Yang membawa kepada haram adalah haram

Contohnya zina, oleh itu segala hal yang boleh membawa kepada zina adalah haram. Contoh lain arak, rasulullah s.a.w. melaknati peminumnya, pemerasnya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, dan orang yang memakan harganya.

4. Yang tenyata membawa kepada kemudaratan dilarang.

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al Baqarah:195)

5. Haram kerana ada kemudharatan

Memahami bahawa islam mengharamkan sesuatu kerana adanya kemudharatan, samada kemudharatan itu secara nyata atau tersembunyi, langsung atau tidak langsung. Namun sebagai mukmin, harus berpegang kepada: kami dengar dan kami taat (Al Baqarah: 285). Iaitu tidak terlalu mempersoalkan sesuatu hukum bila ada nas yang nyata. Jika dilihat pada pengharaman babi, hanya pada zaman moden ini sahaja kemudharatannya dapat dibuktikan dengan sains.

Dan Allah lebih Mengetahui mana yang buruk daripada yang baik. Dan kalau Allah menghendaki, nescaya Dia akan memberatkan kamu, sesungguhnya Allah itu Maha Gagah Maha Bijaksana. (Al Baqarah: 220)

6. Haram sesuatu, halal pada yang lain

Islam menggantikan sesuatu yang lain ke atas sesuatu yang haramkan. Contohnya mengharamkan riba dan menganti jual beli, mengharamkan arak dan menganti minuman yang baik-baik, mengharamkan zina dan menghalalkan kahwin. Ini menunjukkan islam tidak melangar fitrah kejadian manusia. Nafsu yang diberi pada manusia ada cara memuaskannya. Bukan seperti kaum nasrani yang melarang paderi berkahwin. Bukankah ia melanggar fitrah kejadian manusia.

7. Niat suci tidak menhalalkan yang haram

Sesungguhnya Allah itu Baik, dan tidak akan menerima kecuali yang baik sahaja. (Muslim dan Tarmidzi)

8. Meninggalkan yang tidak jelas.

Sabda Rasulullah s.a.w. :Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu pun sudah jelas. Dan diantara keduanya itu ada beberapa perkara yang masih samar-samar. Tidak ramai mengetahuinya adakah ia halal atau pun haram. Maka barang siapa yang meninggalkan yang samar itu kerana hendak membersihkan agamanya dan kehormatannya, maka selamatlah dia. Dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu dari yang samar-samar itu, maka akan hampirlah ia jatuh ke dalam yang haram. (Bukhari dan Muslim)

9. Boleh ketika darurat

Islam membolehkan sesuatu yang terlarang apabila didalam keadaan darurat, dengan syarat tidak berlebihan dan sekadar yang mencukupi.

Barang siapa dalam keadaan terpaksa, bukan dengan sengaja, dan tidak melewati batas, maka tiadalah dia berdosa kerana sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. (Al Baqarah: 173)

Allah menghendaki untuk meringankan kamu, dan manusia itu diciptakan lemah. (An Nisa: 28)

2. Kesyumulan Islam lawan Sekularisma
Kesyumulan islam adalah salah satu prinsip yang amat penting tetapi telah lama ditinggalkan oleh umat islam.

Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada Ku. Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Ku redhai islam itu agamamu. (Surah Al Maidah, Ayat 3) (Nota: Hari ini bermaksud haji wada': haji terakhir Rasulullah s.a.w.)

Kesyumulan islam membawa maksud bahawa agama islam itu lengkap dan menyeluruh dari segala sudut dan aspek. Ini menunjukkan kebesaran islam itu sendiri. Islam itu panjangnya bermula dari manusia pertama dicipta sehinggalah manusia yang terakhir dan lebarnya adalah segala apa yang ada di langit dan di bumi yang mana didalamnya terkandung segala persoalan hidup dan penyelesaian masalah untuk manusia.

Rasulullah s.a.w. diutuskan untuk merubah seluruh tabiat manusia (tidak mengira bangsa), sama ada zahir atau pun batin, dalaman ataupun luaran, individu ataupun masyarakat. Perubahan yang dibawa oleh baginda adalah menyeluruh.

Namun kebanyakan umat islam pada hari ini kabur akan prinsip utama ini. Kebanyakan melihat islam hanya dari kaca mata ibadah khusus sahaja. Apabila ditanya tentang islam, mereka hanya membayangkan solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Akibatnya masyarakat hanya mengetahui dan menghargai ibadah khusus sahaja. Satu perspektif yang agak sempit mengenai islam.

Apakah punca utama kepada permasalahan ini? Mari kita renungi suatu prinsip daripada barat yang mengambil alih prinsip kesyumulan islam. Ia lebih dikenali sebagai sekularisma. Fahaman ini adalah sangat berbahaya kepada umat islam dan ia merupakan satu barah yang ada pada masyarakat kita hari ini. Sekularisma membawa maksud memisahkan hal dunia dan hal akhirat. Iaitu urusan agama adalah satu urusan yang tidak ada kena mengena dengan urusan dunia. Contohnya, urusan agama hanya perlu apabila ada perkahwinan atau kematian. Tetapi dalam urusan seperti perniagaan atau pekerjaan, agama diketepikan. Ini amat jelas di negara-negara barat.

Titik permulaan sekularisma ditanam di Malaysia ialah pada 20 Januari 1874. Ia adalah tarikh penting dimana Perjajian Pangkor dimenterai antara British dan Sultan Perak. Perjanjian ini telah memaksa sultan untuk menerima seorang residen atau pun 'so-called' seorang penasihat yang mana menyebabkan kuasa sultan berkurangan. Residen akan bertanggung jawab dari segi politik, ekonomi dan sosial manakala sultan hanya memainkan peranan dalam hal keagamaan dan adat istiadat. Ia merupakan biji benih yang pertama bagi fahaman sekular.

Fahaman ini akhirnya tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang banyak dan kesannya masih terasa pada hari ini. Contohnya, pada hari ini kita masih mendapati Menteri Besar dan Mufti di dalam sebuah negeri. Menteri menguruskan hal-hal politik, ekonomi dan sosial manakala Mufti hanya dalam hal keagamaan. Ini menunjukkan seolah-olah islam tidak mempunyai peranan dalam hal-hal politik, ekonomi dan sosial. Bukan sahaja di peringkat tertinggi, malah sampai ke akar umbi. Di sebuah kampung contohnya, kita masih mendapati seorang Ketua Kampung dan seorang Tok Imam. Contoh yang lain ialah kewujudan dua jenis mahkamah iaitu mahkamah majestret dan makamah syariah. Kewujudan dua mahkamah ini membayangkan seolah-olah undang-undang islam itu tidak lengkap.

Jelaslah bahawa sekularisma telah banyak mengkaburi prinsip kesyumulan islam. Islam adalah agama yang lengkap. Ia memberi garis panduan bukan sahaja di masjid, tetapi juga di pasar, bukan sahaja di madrasah, tetapi sampai ke mahkamah dan bukan sahaja dari rumahtangga, tetapi sampai ke tengah-tengah masyarakat.

Masalah ini bukan mudah ditangani. Hanya dengan sebuah pemerintahan islam yang sebenar sahaja yang meletakkan Al Quran dan Sunnah sebagai tunjak pemerintahan negara yang dapat menghapuskan sekularisma.

jhm

Kemaskini 26/3/1999 Peti cadangan Hubungi saya Baca saya dahulu Bibliography